Nr 7. Starodawna ambona
pochodząca z pierwszego
wyposażenia świątyni
(fotografia z lat sześćdziesiątych XX wieku)

Powrót