.
Kościół na widokówce z lat trzydziestych XX wieku. Dzwony znajdowały się wówczas w najbliższym sąsiedztwie murów prezbiteriumWidok Rudy z kościołem Matki Boskiej Różańcowej.Dawny ołtarz główny - na fotografii z lat sześćdziesiątych XX wieku
Rudzki kościół Mariacki w 1869 roku - na rysunku zamieszczonym w Akcie fundacyjnym
Kościół Matki Bożej Różańcowej przed rozbudową. Po prawej widoczne probostwo, z lewej - budynek wzniesiony w 1869 roku, pierwotnie przeznaczony na szkołę dla dziewcząt prowadzoną przez boromeuszki (fotografia z lat siedemdziesiątych XIX wieku)Apsyda wzniesiona w czasie rozbudowy kościoła w 1890 rokuStarodawna ambona pochodząca z pierwszego wyposażenia świątyni (fotografia z lat sześćdziesiątych XX wieku)

Archiwum

Foto Nr 1 >>

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Od rezydencji jezuickiej i kuracji do parafii
Autor ANTONI RATKA

<< wywołwnie menu Parafia

.