.

św. Walentyśw. Karol Boromeusz św. Jadwiga Śląskaśw. Franciszek Ksawery

Witraże z 1890 roku przedstawiając (od lewej) :

KOŚCIÓŁ MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Od rezydencji jezuickiej i kuracji do parafii
Autor ANTONI RATKA

<< wywołwnie menu Parafia