Rys Historyczny

Miejscowość wzmiankowana jest już w roku 1305. Hrabia Karol Wolfgang von Ballestrem wybudował w roku 1869 kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Pierwszymi duszpasterzami byli Księża Jezuici. Wypędzeni w wyniku Kulturkamfu w roku 1922.

1.I.1929 roku erygowana została parafia Matki Boskiej Różańcowej, wydzielona z parafii św. Józefa w Rudzie Śl. W roku 1983 z części parafii M.B. Różańcowej utworzono parafię pod wezwaniem św. Piusa X.

12 lutego 1987 roku dekretem Ojca Generała zakonu Jezuitów rozwiązano rezydencję tegoż zakonu przy parafii M.B. Różańcowej i Parafię przejęli księża diecezjalni.

<< wywołwnie menu Parafia