.

Rekolekcje Wielkopostne 2007 rok
Z ks. Januszem Jezuskiem
ze zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny

.

POMIĘDZY NIEBEM I ZIEMIĄ

Pomiędzy niebem i ziemią słyszałem głos.
Pomiędzy niebem i ziemią wołał ktoś.
Pomiędzy jawą pomiędzy snem,
Głos ten rozchodził się.

Samotny człowiek rozdarłszy serce swe leży
w bezsensie swojego życia.
Woła do nieba S.O.S -
z nadzieją Boskiego przybycia.

I dnia każdego lament ten szedł,
słowa rozpaczy wolnego konania.
Bez wiary w przyszłość swojego życia -
Czekał Boskiego spotkania.

O Panie, wiarę i łaskę daj,
Na przeciw wyjdź moim pragnieniom.
Drogę przez życie Ty mi wskaż -
Ulecieć daj moim zwątpieniom.

.

PODNIEŚĆ SIĘ PONAD PODZIAŁY

1. Ty wiarę daj o Panie mój,
Bom ja robak, człowiek mały.
Podnoszę nieśmiało głowę swą -
By wznieść ją ponad podziały.

I zmień me życie tak jak chcesz,
I Twe spojrzenie daj na wszystko.
Nie pozwól w życiu cofnąć się,
Bo ziemia to, to nie wszystko!

Refren.
Bo tylko z Tobą żyć już chcą
I tylko Ciebie kochać chcą.
Po wszystkie dni, po życia kres,
Prowadź mnie, prowadź mnie. bis

2. A wołanie, Panie przyjmij me,
Bo jest w nim dobra moja wola.
przemienić przecież siebie chcę,
I zacząć żyć, żyć od nowa.

TAK PO PROSTU

Tak po prostu, bez żadnych wzniosłych słów
Tak po prostu, bez okazji chwil
Ot po prostu, to co w sercu rodzi się
O tym chcę dziś opowiedzieć Ci.

Tak po prostu, bo życie takie jest,
Wolny wybór przed tobą rodzi wciąż.
Tak po prostu, to "coś" w swym sercu masz.
Więc decyduj - ty, człowiek, - Boży znak.

Czasem na wielkie słowa silisz się,
Zalewasz ludzkość potokiem myśli swych.
A może wystarczy drobny mały gest,
Całkiem po prostu, bo życie takie jest.

Zbyt szybko przeminą nasze dni,
Zbyt długo zagubiony człowiek jest.
Wielki dar trzymasz ciągle w dłoniach swych,
Ot po prostu, zatrzymaj się, zatrzymaj się.

Jakże często na rozstaju stoisz dróg,
Znowu w życiu zadecydować masz.
Stań na chwilę, zamknij oczy swe,
I po prostu do przodu idź i sercem patrz.

SŁOWA W CZYNY PRZEMIENIAĆ

1. Wiele razy proszę, wiele razy błagam,
Kiedy potrzeba jest po mojej stronie.
Wiele razy mówię do Ciebie te słowa,
A one, jak płatki, spadają na ziemię.

Refren:
Panie, naucz mnie słowa
W wielkie czyny przemieniać.
Bym nie był pustym dzbanem,
Echem, co się rozlega.

Naucz mnie Matko moja
Nie mówić, lecz klęknąć przed Panem,
Szepnąć pokorne "FIAT"
Cicho, szczerze z oddaniem.

2. I tylko mową załatwić chcę wszystko,
I tylko słowa rozdaję wokoło.
Wciąż puste ręce wyciągam przed Tobą,
Panie zmień w czyn moje słowo.

Refren:
Panie, naucz mnie słowa
W wielkie czyny przemieniać.
Bym nie był pustym dzbanem,
Echem, co się rozlega.

Naucz mnie Matko moja
Nie mówić, lecz klęknąć przed Panem,
Szepnąć pokorne "FIAT"
Cicho, szczerze z oddaniem.

3.Tak trudno jest milczeć, nie mówić za wiele.
Tak trudno jest stanąć przed Tobą w pokorze.
I mądrym słowem i dobrym czynem.
Wciąż chwalić Ciebie, mój Boże

Klęknij przy Krzyżu.

I.
Klęknij przy Krzyżu
Jezus czeka tam
On Tobie pomóc chce,
Słuchaj jak mile prosi Drogi Pan powierz Mu troski swe.

Refren Spojrzyj na Krzyż,
złóż brzemię swe,
spojrzyj na Krzyż,
Jezus tam czeka Cię

II.
Klęknij przy Krzyżu
miejsca jest tam dość
tu swoje brzemię złóż.
Pokój tam czeka. Pierzchnie gniew i złość
tutaj odpoczniesz już.

Refren Spojrzyj na Krzyż,
złóż brzemię swe,
spojrzyj na Krzyż,
Jezus tam czeka Cię

III. Klęknij przy Krzyżu
porzuć grzeszny świat spojrzyj w Jezusa Twarz.
Już nie patrz wstecz
Na grzeszny barwny kwiat,
szczęście w Jezusie masz.

Refren Spojrzyj na Krzyż,
złóż brzemię swe,
spojrzyj na Krzyż,
Jezus tam czeka Cię

<< wywołwnie menu Parafia