.

Przemówienia, homilie

.

"Przybyliśmy oddać
Mu pokłon..."

Zaprosił nas Jan Paweł II

Modlimy się z Benedyktem XVI

"Kościół potrzebuje autentycznych świadków dla nowej ewangelizacji: chłopców i dziewcząt, których życie zostało przemienione przez spotkanie z Chrystusem; chłopców i dziewcząt zdolnych przekazać to doświadczenie innym. Kościół potrzebuje świętych. Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość. (...)

Droga Młodzieży, podążająca duchowo do Kolonii, Papież towarzyszy Wam swoją modlitwą. Niech Maryja, "Niewiasta Eucharystii" i Matka Mądrości, wspiera Wasze kroki, rozjaśnia Wasze wybory, niech uczy Was kochać to, co jest prawdziwe, dobre i piękne".

Jan Paweł II, 6 sierpnia 2004r.

Z Orędzia na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii

"Według szczęśliwej intuicji umiłowanego Papieża Jana Pawła II, Światowy Dzień Młodzieży stanowi uprzywilejowane spotkanie z Chrystusem, z pogłębioną świadomością, że tylko On nadaje ludziom pełnię życia, radości i miłości.(...)"

Benedykt XVI, 31 lipca 2005 r.

Treść C.D.

Tygodnik "niedziela" XX ŚDM Kolonia 2005

<< Spis - Benedykt XVI papież

.