Ewangelia według św. Jana, Księga 13

OSTATNIA WIECZERZA

.

Miłość i pokora Syna Bożego

1 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca* ich umiłował. 2 W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. 5 Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. 6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: <<Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?>> 7 Jezus mu odpowiedział: <<Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział>>. 8 Rzekł do Niego Piotr: <<Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał>>. Odpowiedział mu Jezus: <<Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną>>. 9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: <<Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!>>. 10 Powiedział do niego Jezus: <<Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy>>*. 11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: <<Nie wszyscy jesteście czyści>>.

12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce* przy stole, rzekł do nich: <<Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? 13 Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. 14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał*. 17 Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. 18 Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę*. 19 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM*. 20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał>>*.

.

Ujawnienie zdrajcy*

21 To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: <<Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi>>. 22 Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. 23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował* - spoczywał na Jego piersi. 24 Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: <<Kto to jest? O kim mówi?>> 25 Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: <<Panie, kto to jest?>> 26 Jezus odparł: <<To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu>>. Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty 27 A po spożyciu kawałka [chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: <<Co chcesz czynić, czyń prędzej!>>. 28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. 29 Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: <<Zakup, czego nam potrzeba na święto>>, albo żeby dał coś ubogim. 30 A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc.

.

MOWA POŻEGNALNA

Wobec bliskiego rozstania

31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: <<Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. 32 Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. 33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie*. 34 Przykazanie nowe* daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali>>.

.

Dialog z Piotrem*

36 Rzekł do Niego Szymon Piotr: <<Panie, dokąd idziesz?>> Odpowiedział mu Jezus: <<Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz>>. 37 Powiedział Mu Piotr: <<Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie>>. 38 Odpowiedział Jezus: <<Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz.

Następna Księga