Ewangelia według św. Jana, Księga 18

JEZUS W OGRÓJCU

.

Pojmanie*

1 To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. 2 Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. 3 Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. 4 * A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: <<Kogo szukacie?>> 5 Odpowiedzieli Mu: <<Jezusa z Nazaretu>>. Rzekł do nich Jezus: <<Ja jestem>>. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. 6 Skoro więc rzekł do nich: <<Ja jestem>>, cofnęli się i upadli na ziemię*. 7 Powtórnie ich zapytał: <<Kogo szukacie?>> Oni zaś powiedzieli: <<Jezusa z Nazaretu>>. 8 Jezus odrzekł: <<Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść!>> 9 Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: <<Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś>>*. 10 Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. 11 Na to rzekł Jezus do Piotra: <<Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?>>

.

JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra*

12 Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go 13 i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański*. 14 Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród*.

15 * A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem*. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, 16 podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. 17 A służąca odźwierna rzekła do Piotra: <<Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?>> On odpowiedział: <<Nie jestem>>. 18 A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się [przy ogniu].

19 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. 20 Jezus mu odpowiedział: <<Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 21 Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem>>. 22 Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: <<Tak odpowiadasz arcykapłanowi?>> 23 Odrzekł mu Jezus: <<Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?>> 24 Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.

25 A Szymon Piotr stał i grzał się [przy ogniu]. Powiedzieli wówczas do niego: <<Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów?>> On zaprzeczył mówiąc: <<Nie jestem>>. 26 Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: <<Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?>> 27 Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.

.

Przed Piłatem*

28 Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę*. 29 Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: <<Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?>> 30 W odpowiedzi rzekli do niego: <<Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie>>. 31 Piłat więc rzekł do nich: <<Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa!>> Odpowiedzieli mu Żydzi: <<Nam nie wolno nikogo zabić>>*. 32 Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć*.

.

Przesłuchanie*

33 Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: <<Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?>> 34 Jezus odpowiedział: <<Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?>> 35 Piłat odparł: <<Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?>> 36 Odpowiedział Jezus: <<Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd>>. 37 Piłat zatem powiedział do Niego: <<A więc jesteś królem?>> Odpowiedział Jezus: <<Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie*. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu>>. 38 Rzekł do Niego Piłat: <<Cóż to jest prawda?>> To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: <<Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 39 Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?>> 40 Oni zaś powtórnie zawołali: <<Nie tego, lecz Barabasza!>> A Barabasz był zbrodniarzem.

Następna Księga