Ewangelia według św. Marka, Księga 8

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ

PRZED PODRÓŻĄ DO JEROZOLIMY

.

Drugie rozmnożenie chleba*

1 W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: 2 <<Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. 3 A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka>>. 4 Odpowiedzieli uczniowie: <<Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?>> 5 Zapytał ich: <<Ile macie chlebów?>> Odpowiedzieli: <<Siedem>>. 6 I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. 7 Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. 8 Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. 9 Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

.

Nowe żądanie znaku*

10 Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. 11 Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. 12 On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: <<Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu>>. 13 I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

.

Kwas faryzeuszów*

14 A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. 15 Wtedy im przykazał: <<Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!>>. 16 Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. 17 Jezus zauważył to i rzekł im: <<Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? 18 Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?* Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, 19 kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?>> Odpowiedzieli Mu: <<Dwanaście>>. 20 <<A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?>> Odpowiedzieli: <<Siedem>>. 21 I rzekł im: <<Jeszcze nie rozumiecie?>>*

.

Uzdrowienie niewidomego*

22 Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. 23 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: <<Czy widzisz co?>> 24 A gdy przejrzał, powiedział: <<Widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa>>. 25 Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. 26 Jezus odesłał go do domu ze słowami: <<Tylko do wsi nie wstępuj!>>.

.

Wyznanie Piotra*

27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: <<Za kogo uważają Mnie ludzie?>> 28 Oni Mu odpowiedzieli: <<Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków>>. 29 On ich zapytał: <<A wy za kogo Mnie uważacie?>> Odpowiedział Mu Piotr: <<Ty jesteś Mesjasz>>. 30 Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

.

Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania*

31 I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: <<Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie>>.

.

Warunki naśladowania Jezusa*

34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: <<Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. 36 Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? 37 Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38 * Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi>>.

Następna Księga