KSIĘGA PIERWSZA

PSALM 16(15)*

.

Bóg najwyższym dobrem w życiu i po śmierci

1 Miktam. Dawidowy.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2 mówię Panu: <<Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą>>.
3 Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!*
4 Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swoje boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
5 Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego*:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

6 Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
7 * Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce*.
8 Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy*.

9 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 * bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Następny Psalm