KSIĘGA TRZECIA

PSALM 75(74)*

.

Bóg sądzi świat

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: <<Nie niszcz...>>*. Psalm. Asafowy. Pieśń.

2 Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

3 <<Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.
4 Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary*.
5 Mówię zuchwalcom: "Nie bądźcie zuchwali!"
a do niegodziwych: "Nie podnoście rogu!"
6 Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale*.
7 Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,
8 lecz Bóg jedynie jest sędzią -
tego zniża, tamtego podnosi*.
9 Bo w ręku Pana jest kielich,
który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi>>*.
10 Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
11 I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.

Następny Psalm