KSIĘGA TRZECIA

PSALM 82(81)*

.

Los niegodziwych sędziów

1 Psalm. Asafowy.

Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
pośrodku bogów sąd odbywa:*
2 <<Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych?*
3 Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
4 Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!

5 Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach:
cała ziemia chwieje się w posadach*.
6 Ja rzekłem: Jesteście bogami
i wszyscy - synami Najwyższego*.
7 Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie>>.

8 O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszelkie narody są Twoją własnością.

Następny Psalm