KSIĘGA PIĄTA

PSALM 118(117)*

.

Świąteczny hymn dziękczynny


1 Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki*.
2 * Niech mówi dom Izraela:
<<Łaska Jego na wieki>>.
3 Niech mówi dom Aarona:
<<Łaska Jego na wieki>>.
4 Niech mówią bojący się Pana:
<<Łaska Jego na wieki>>.

5 Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6 Pan jest ze mną, nie lękam się:
cóż mi może zrobić człowiek?*
7 Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

8 Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
9 Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom.

10 Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz starłem je w imię Pańskie.
11 <Osaczyły mnie w krąg, tak, osaczyły mnie,
lecz starłem je w imię Pańskie>*.
12 Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie*:
lecz starłem je w imię Pańskie.

13 Popchnięto mnie*, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
14 * Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.
15 Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
16 prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje
17 * Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie
18 Ciężko mnie Pan ukarał
ale na śmierć mnie nie wydał.

19 Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości
chcę wejść i złożyć dzięki Panu*
20 Oto jest brama Pana
przez nią wejdą sprawiedliwi*
21 Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałe
i stałeś się moim zbawieniem

22 * Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
24 Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!
25 O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!*

26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego*.
27 Pan* jest Bogiem:
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza*.

28 Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać*.
29 Wysławiajcie Pana, bo dobry;
bo łaska Jego na wieki.

Następny Psalm