góra

9 listopada .

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ - rok C


I czytanie: Ez 47,1-2. 8-9. 12 (1Kor 3,9b-11. 16-17);
Psalm: Ps 46,2-3. 5-6. 8-9;
Aklamacja: Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki (2Krl 7,16)
Ewangelia: J 2,13-22

.

 

EwangeliaWówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: "Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!"

góra

.

Mater et Caput
OMNIUM ECCLESIARUM

9 listopada Kościół obchodzi nietypowe święto. Choć nie wszyscy o tym wiedzą. Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty ma najwyższą rangę wśród wszystkich kościołów świata chrześcijańskiego.

Dlatego też co roku 9 listopada obchodzimy specjalną rocznicę poświęcenia Bazyliki laterańskiej - jako jedyna ma ona rangę święta. Pozostałe rocznice poświęcenia większych bazylik rzymskich (św. Piotra, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej) mają jedynie rangę wspomnienia. Większość osób uważa Bazylikę św. Piotra za - najważniejszy kościół i katedrę rzymską - ale ich pogląd jest błędny. To właśnie Bazylika na Lateranie jest do dziś katedrą papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje wymowny napis: Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.

Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też tytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się do bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia w Wielki Czwartek uroczystą Mszę świętą na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.

O najwyższej randze Bazyliki Laterańskiej decyduje przede wszystkim rola, jaką odegrała ona w historii. Była ona pierwszą katedrą rzymską. Kiedy w 313r. cesarz Konstantyn wydał edykt pozwalający wyznawać wiarę chrześcijańską, podarował papieżowi Sylwestrowi I pałac (niegdyś własność Platinusa Laterana, zgładzonego przez cesarza Nerona) i plac, przy którym kazał wybudować okazałą świątynię. Bazylika laterańska była pierwszym katolickim kościołem dedykowanym uroczyście Panu Bogu. Do roku 313r. świątynie chrześcijańskie powstawały wyłącznie z przekształconych świątyń pogańskich.

Przez tysiąc lat, aż do niewoli awiniońskiej (1308r.), Lateran był rezydencją papieży. Niestety w czasie niewoli bazylika uległa zniszczeniu. Dlatego w roku 1377 papież Grzegorz IX zdecydował się przenieść swoją siedzibę do Watykanu. W sumie bazylice laterańskiej panowało 161 papieży i odbyło się pięć soborów powszechnych. Sobory odbyły się w XII i XIII w., a ostatni w łatach 1512-1517, w czasie gdy główna siedziba papieży była już w pałacu watykańskim.

Wnętrze bazyliki jest podzielone na pięć naw. Prowadzi do niej pięć ogromnych wejść. W centrum frontu bazyliki znajduje się balkon, z którego papieże udzielali błogosławieństwa apostolskiego. W nawie stoją posągi dwunastu apostołów oraz proroków, a w nawach bocznych możemy znaleźć nagrobki papieży. Bazylika ma rozmiar tylko niewiele mniejszy od bazylik św. Piotra oraz św. Pawła. Obok bazyliki laterańskiej znajdują się tzw. Święte Schody - kamienne schody, po których - wedle legendy - Chrystus szedł na sąd Piłata.

Dzisiejsze święto ma swoją szczególną wymowę. Kościół jest Domem Bożym w pełnym znaczeniu tego słowa, bo Chrystus jest w nim żywy w Najświętszym Sakramencie. Ten dzień przypomina nam także, że każdy z nas powinien stawać się żywym domem Bożym, ponieważ jak świątynia składa się z cegieł, tak Kościół jest zbudowany z wiernych na fundamencie, którym jest Chrystus, pisze o tym św. Paweł w Liście do Koryntian:

Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście (1Kor 3,9b-11. 16-17)

Paweł Pomianek; www.liturgia.pl

góra

.

11 listopada
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918r. po 123 latach zaborów państwo polskie odrodziło się i wybiło na niepodległość.

Jesienią 1918r. dobiegała końca I wojna światowa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. W Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy. Dla Polaków była to niepowtarzalna szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa. (...) Przypieczętowaniem dzieła odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska, w której naród polski obronił odzyskaną niepodległość.

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości.

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi to święto.

źródło: www.wojsko-polskie.pl

góra

.

OGŁOSZENIA

Na Niedzielę 6.11.2016r.

Bóg powołał nas do życia. Dla Niego żyjemy. Myśl o życiu wiecznym często wymyka się naszemu rozumowi i wyobraźni. Jest jeszcze wiara w zmartwychwstanie. Czy wierzę w swoje zmartwychwstanie?

Kolekta na renowację katowickiej katedry. Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 odmówimy różaniec za zmarłych zalecanych.
W tygodniu modlimy się za zmarłych o godz. 7.30. Zalecki można składać w zakrystii.

.

We wtorek

nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Zapraszamy do uczestnictwa.

W środę pielgrzymujemy do Łagiewnik i Tyńca.
Wyjazd autokaru o godz. 7.30.
.

W czwartek

o godz. 17.30 adoracja
Najświętszego Sakramentu
i okazja do spowiedzi.

.

W piątek

W piątek przypada Święto Niepodległości.
O godz. 9.00 w parafii św. Piusa X w Rudzie Południowej Msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śl. Zapraszamy.
W tym dniu nie obowiązuje post.
O godz. 16.15 spowiedź dla dzieci,
a o godz. 16.30 Msza św. szkolna.

.

W sobotę

o godz. 9.00 Msza na ul. Szczęść Boże.
Od 17.30 okazja do spowiedzi św.
O godz. 19.00 nauka chrzcielna.

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej. W tym dniu będziemy gościć w naszej parafii Ojca Oblata, który wygłosi homilię i będzie rozprowadzał kalendarze misyjne.
Obchody liturgiczne:
środa - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
czwartek - wspomnienie św. Leona Wielkiego
piątek - wspomnienie św. Marcina z Tours
sobota - wspomnienie św. Jozafata
Przypominamy, że spowiadamy 15 min. przed każdą Mszą św.
a w sobotę od godz. 17.30.

W kancelarii można zamawiać intencje mszalne 2016r. i 2017r. Pamiętajmy o swoich jubileuszach małżeńskich, urodzinach. Nie zapominajmy o swoich zmarłych.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 735

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel - W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.