góra .

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

3. grudnia
Św. Franciszka Ksawerego

Z listu św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera, do św. Ignacego Loyoli:

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

Odwiedziliśmy wsie zamieszkałe przez chrześcijan, którzy parę lat temu przyjęli wiarę. Nie ma tu Portugalczyków, ponieważ ziemia jest jałowa i nieurodzajna. Miejscowi chrześcijanie z powodu braku kapłanów wiedzą tylko to, że zostali ochrzczeni. Nie ma tu kapłana, który by odprawiał dla nich Mszę świętą, ani też nikogo, kto by ich uczył pacierza oraz przykazań Bożych.

Odkąd tu przybyłem, nie przestaję chrzcić dzieci. Tak więc obmyłem świętą wodą ogromną liczbę dzieci, o których można powiedzieć, że nie rozróżniają między swoją prawicą a lewicą. Te dzieci nie dają mi spokoju ani czasu na odmówienie oficjum, jedzenie czy spanie, zanim nie nauczę ich jakiejś modlitwy. Tu zaczynam rozumieć, że "do takich należy królestwo Boże".

Byłoby to z mej strony brakiem wiary, gdybym nie zadośćuczynił tak pobożnym pragnieniom. Dlatego nauczywszy ich wyznawać Boga w Trójcy Jedynego, wyjaśniłem im Skład Apostolski oraz Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Zauważyłem, że te dzieci są bardzo pojętne i niewątpliwie stałyby się dobrymi chrześcijanami, gdyby je tylko zaznajomić dokładniej z nauką naszej wiary.

W tych krajach bardzo wielu nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by wśród nich apostołował. Często wspominam, jak to dawniej, na uczelniach europejskich, a szczególnie na Sorbonie, wyszedłszy z siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy niż miłości, i nawoływałem ich tymi słowami: O jak wiele dusz z waszej winy traci niebo i pogrąża się w otchłań piekła!

Obyż to oni tak się przykładali do apostolstwa, jak pilni są do nauki, by mogli zdać Bogu rachunek z powierzonych im talentów wiedzy. O gdybyż ta myśl mogła ich poruszyć; oby odbyli ćwiczenia duchowne i zechcieli posłuchać tego, co by im Pan powiedział w głębi ich serca, i porzuciliby swoje pożądania i sprawy ziemskie. Byliby wtedy gotowi na wezwanie Pańskie i wołali do Niego: "Oto jestem, co mam czynić. Panie?" Poślij mnie, dokąd zechcesz, nawet i do Indii.

góra

.

8. grudnia
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

Mowa św. Anzelma, biskupa:

Dzięki Tobie, Dziewico, błogosławieństwo
Boże spływa na całe stworzenie

Niebo i gwiazdy, ziemia i wody, dni i noce, i całe stworzenie poddane władaniu człowieka, czy też mu służące, widzą, że utrata pierwotnej chwały przyniosła im dobro, i cieszą się z tego; bo dzięki Tobie, Pani, nowa łaska i nowe odrodzenie spłynęły na nie. Albowiem stworzenie jakby obumarło wtedy, gdy utraciło wrodzoną mu właściwość poddawania się i służenia tym, którzy wielbią Boga. A w tym celu wszystkie rzeczy zostały stworzone. Lecz zostały one zniewolone i skalane przez tych, którzy kłaniają się bożkom. A przecież nie po to zostały stworzone. Ale teraz, przywrócone życiu, radują się, ponieważ są we władaniu sług Bożych i wyróżnione są przez to, że oni się nimi posługują.

Nowa i bezcenna łaska przenika radością całe stworzenie. Czuje ono, że odtąd Bóg i Stwórca sam nad nim panuje nie tylko w sposób niewidzialny, lecz także i widzialnie, posługując się nimi, uświęca je. A wszystkie te dobra tak wielkie spłynęły na nie przez błogosławiony owoc błogosławionego łona błogosławionej Maryi.

O Maryjo, dzięki temu, że jesteś pełna łaski, radują się wyzwoleni z więzów Otchłani, a mieszkańcy niebieskich przestworzy weselą się, bo została im przywrócona rajska szczęśliwość. O chwalebna Dziewico! Dzięki Twojemu Synowi, Królowi chwały, radują się sprawiedliwi, którzy zmarli, zanim zmarł Ten, co jest życiem, albowiem zostały stargane wiążące ich pęta; radują się i aniołowie, bo oto powstaje od nowa ich na wpół zburzona niebiańska społeczność.

O Niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona! Pełnia tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie. Dziewico ponad wszystko błogosławiona! Twym błogosławieństwem cały świat jest błogosławiony: Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono w zamian błogosławi swego Pana.

Bóg dał Maryi swojego Syna, Jemu równego, z Niego zrodzonego i umiłowanego tą miłością, którą miłuje samego siebie. Z Maryi otrzymał Syna nie innego, lecz tego samego, tak że z natury jest On jednym i tym samym Synem Boga, a zarazem i Synem Maryi. Wszystko zostało stworzone przez Boga, a oto Bóg rodzi się z Maryi. Bóg wszystko stworzył, a oto Maryja wydaje na świat Boga. Bóg wszystko uczynił, a oto sam się uczynił z Maryi i przez to odnowił wszystko, co uczynił. Ten, który wszystko wywiódł z nicości, nie chciał bez Maryi odnowić tego, co zostało skalane.

Tak więc Bóg jest Ojcem stworzenia, które uczynił, a Maryja Matką stworzenia odtworzonego. Bóg jest Ojcem ustanowienia wszystkiego, a Maryja Matką przywrócenia wszystkiemu pierwotnego ładu. Bóg zrodził Tego, przez którego wszystko się stało, Maryja zaś wydała na świat Tego, przez którego wszystko zostało zbawione. Bóg zrodził Tego, bez którego w ogóle nic by się nie stało, a Maryja wydała na świat Tego, bez którego w ogóle nic nie byłoby dobre.

Zaiste, Pan z Tobą, Maryjo, bo On sprawił, że Jemu wszelkie stworzenie tak wiele będzie zawdzięczać, a razem z Nim i Tobie.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA I NIEDZIELĘ ADWENTU

2.12.2018r.

Rozpoczyna się Adwent. Przestroga, którą słyszymy w Ewangelii przypomina nam, abyśmy nie koncentrowali się wyłącznie na zakupach i porządkach. Ważne, byśmy się dobrze przygotowali na spotkanie z Chrystusem. I na te najbliższe, i na te ostateczne.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Po Mszach św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa.
Nieszpory w czasie kolędowym wypadają. Plan Kolędy w gablotkach i na stronie internetowej.

2. Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy, że ofiary ze świec CARITAS przeznacza na ubogie dzieci.

3. Przypominamy, że przyjmujemy intencje mszalne na rok 2018. Są jeszcze wolne intencje na obecny miesiąc grudzień.

4. W poniedziałek o godz. 20.00 zapraszamy na Adwentową Modlitwę Wspólnotową.

5. We wtorek przypada wspomnienie św. Barbary. Górników w mundurach i ich rodziny jak również emerytów górniczych i rencistów zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz.8.00. Zapraszamy poczty sztandarowe i górników do asysty przy prezbiterium.
Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.

6. Przypominamy, że od poniedziałku do czwartku - Msze św. roratnie o godz. 18.00, a w piątek o godz. 16.30 i w sobotę o 8.00. Zapraszamy wszystkich - szczególnie dzieci

7. W I czwartek o godz. 7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania.
O godz. 8.00 Msza św. w tej intencji.
O godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek o godz. 7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 8.00 Msza św. do Serca Pana Jezusa.
O godz. 16.00 spowiedź dla klas 3, 4 i 5 SP, o godz. 16.30 Msza św. szkolna - roraty, o godz. 18.00 Msza św. Młodzieżowa - roraty.

8. W sobotę
o godz. 9.00 Msza św. na ul. Szczęść Boże.
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.
W sobotę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Na Mszy św. o godz.10.00 swoje święto patronalne będą obchodzić Dzieci Maryi.
W sobotę przy naszym kościele w godz. od 13.00 do 19.00 odbędzie się Bożonarodzeniowy Jarmark. W programie stragany z rękodziełem, występy artystyczne, kulinaria, warsztaty dla dzieci i inne. Szczegóły na plakatach.

9. W niedzielę przy naszej parafii będzie można honorowo oddać krew. Zachęcamy

10. Piękną tradycją staje się akcja "Anielska Paczka". Za tydzień w kancelarii będzie można wylosować aniołka z imieniem dziecka, jego wiekiem i orientacyjnym wzrostem, by pomóc dzieciom z Świetlicy Środowiskowej. Zdarza się, iż jest to jedyny prezent, a na pewno najpiękniejszy, jakie te dzieci otrzymują na święta. Paczki dla dzieci można składać na probostwie do niedzieli 16 grudnia.

11. W sobotę, 8 grudnia odbędzie się Adwentowy Dzień Skupienia dla niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu. Msza św. o godz. 15.00. Okazja do Spowiedzi od 14.30

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 830

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.