Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12h(890h) rok XX 3. maja 2020 roku.

IV Niedziela Wielkanocna - rok A
Niedziela dobrego pasterza


I Czytanie: Dz 2,14a. 36-41;
Psalm: Psalm 23;
II Czytanie:1P 2,20b-25;
Ewangelia: J 10,1-10
Pieśni: 701.1; W: 248; Pd: 562, 169; K: 178, 259; U: 312; Z: 612, 852

.

 
Ewangelia:

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (...) Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.

góra

.

góra

.

Niedziela, 3 maja 2020r.
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA A
Niedziela dobrego pasterza

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1  Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2  Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3  Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4  To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5  Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6  O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7  Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
(Homilia 14, 3-6)

Chrystus dobry pasterz

"Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje - to znaczy miłuję je - a moje mnie znają". Jakby chciał otwarcie powiedzieć: miłujący są posłuszni. Ten bowiem, kto nie miłuje prawdy, wciąż jeszcze jej nie zna.

Ponieważ słyszeliście już, bracia najmilsi, o naszej odpowiedzialności, pomyślcie i wy, na podstawie słów Pana, również o waszej odpowiedzialności. Rozważcie, czy jesteście Jego owcami, rozważcie, czy poznaliście Go, rozważcie, czy znacie światło prawdy. Poznacie zaś to nie przez wiarę, lecz przez miłość. Poznacie to nie przez wierzenie, ale przez czyny.

Świadczy o tym sam Jan Ewangelista, gdy pisze: "Kto mówi, że zna Boga, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą".

Dlatego też Pan mówi dalej: "Podobnie jak Mnie zna Ojciec i Ja znam Ojca, i życie moje oddaję za moje owce". To tak jakby powiedział: Dowodem tego, że znam Ojca i że On Mnie zna, jest to, iż oddaję moje życie za owce; to znaczy: jak bardzo miłuję Ojca, pokazuję przez to, że umieram za owce.

O tych owcach Pan znowu mówi: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je znam, idą za Mną i Ja im daję życie wieczne". Mówi także o nich nieco wyżej: "Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwiska". Wejdzie - to znaczy osiągnie wiarę; wyjdzie - od wiary do oglądania Boga; od wierzenia do kontemplacji, bo znajdzie pastwiska wielkiego nasycenia.

Tak więc owce znajdują pastwiska, bo ktokolwiek z szczerym sercem idzie za Nim, żywi się pokarmem trwającym wiecznie. Tymi pastwiskami owiec są radości wewnętrzne wiecznie kwitnącego raju. Pokarmem wybranych jest obecność oblicza Bożego. Gdy się weń wpatrują, dusza syci się bez końca pokarmem życia.

Podążajmy, bracia najmilsi, do tych pastwisk, na których będziemy się radować spotkaniem z ich znakomitymi mieszkańcami. Niech zaprasza nas do tego radość tych, którzy tam żyją szczęśliwie. Rozpalmy więc, bracia, nasze serca, niech wiara zapala się do tego, co jest jej przedmiotem, niech nasze pragnienia kierują się ku dobrom niebieskim; taka miłość jest już dążeniem do nich.

Niech żadne przeciwności nie odwracają nas od duchowego wesela tego święta, bo jeśli tylko ktoś mocno pragnie podążać do ukazanego mu celu, to temu pragnieniu nie przeciwstawią się żadne trudy wiodącej tam drogi. A więc niech nas nie skusi ułuda zwodniczego szczęścia, bo zaiste, niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina, dokąd miał zamiar skierować swe kroki.

RESPONSORIUM

por. J 10,14. 15; 1Kor 5,7

W. Powstał Pasterz dobry, + który własne życie oddał za swoje owce * I umarł za swoją owczarnię. / Alleluja.
K. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
W. I umarł za swoją owczarnię. / Alleluja.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, + niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA IV Niedzielę Wielkanocną
Niedzielę Dobrego Pasterza

3.05.2020r.

Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem i Bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Prosimy także, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.

Kolekta na potrzeby naszej parafii; za ofiary - szczere Bóg zapłać.

Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 16.00 .
W tygodniu Nabożeństwa Majowe o godz. 17.30. Zapraszamy.

W poniedziałek wspominamy św. Floriana, patrona strażaków i hutników. W tym dniu Miejska Państwowa Straż Pożarna w Rudzie Śl. pragnęła w naszym kościele zainicjować obchody Święta Strażaka. Niestety w obecnej sytuacji trzeba było to odłożyć. Na Mszy o godz. 18.00 będziemy Bogu dziękować za ich służbę, poświęcenie i ofiarność, wypraszając Boże błogosławieństwo i opiekę św. Floriana.

We wtorek zapraszamy na Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy w czasie majowego.

W środę przypada święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.

W I czwartek miesiąca o godz. 7.30 nabożeństwo w int. Ojca św., biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne o godz. 8.00 Msza św. w tej intencji.

W piątek przypada uroczystość św. Stanisława bpa, głównego patrona Polski.

W przyszłą niedzielę o godz. 9.30 Msza św. w intencji Dzieci, które przygotowują się do I Komunii św

Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006; 2007r; 2008r; 2009r; 2010r; 2011r.; 2012r.; 2013r.; 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.; 2019r.; 2020r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890i

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.