Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23c(901c) rok XX 15. listopada 2020 roku.

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła - rok A

I czytanie: Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31;
Psalm: Ps 128,1-5;
II czytanie: 1 Tes 5,1-6;
Aklamacja: Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity (J 15,4. 5b)
Ewangelia: Mt 25,14-30;
Pieśni: 701.1; W: 236, 592; Pd: 616, 238; K: 265, 292; U: 307; Z: 580, 275
Światowy Dzień Ubogich 2017r.; 2018r.; 2019r.; 2020r.

.

 
Ewangelia:

Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał.

góra

.

I czytanie: Prz 31,10-13. 19-20. 30-31

Poemat  o  dzielnej  niewieście

10 Niewiastę dzielną któż znajdzie?
    Jej wartość przewyższa perły.
11 Serce małżonka jej ufa,
    na zyskach mu nie zbywa;
12 nie czyni mu źle, ale dobrze
    przez wszystkie dni jego życia.
13 O len się stara i wełnę,
    pracuje starannie rękami.
.
19 Wyciąga ręce po kądziel,
    jej palce chwytają wrzeciono.
20 Otwiera dłoń ubogiemu,
    do nędzarza wyciąga swe ręce.
.
30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
    chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
31 Z owocu jej rąk jej dajcie,
    niech w bramie chwalą jej czyny.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
33. Niedziela Zwykła, rok A

"...Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."
(Mt 25,15)

Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć po równo. Tyle samo pieniędzy, tyle samo talentów, tyle samo możliwości. Taki sam telewizor, samochód, mieszkanie. Seryjna produkcja...

"...Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."

Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć po równo. Takie same włosy, takie same oczy, takie same nogi. Tak samo śpiewać, malować, pisać. Te same pomysły, marzenia, wspomnienia. Takich samych rodziców, przyjaciół, dzieci. Seryjna produkcja...

"...Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."

Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć to samo... Naprawdę chciałbyś? Zazdrościsz innym, inni zazdroszczą tobie, wszyscy wszystkim zazdroszczą... Każdy ma coś nie tak. Za małe, za duże, za rzadkie, za grube. Ale ty zawsze masz najgorzej, najsmutniej, najmniej. Tak myślisz...

"...Jednemu dał pięć talentów,
drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."

Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć po równo... Tylko na co ci pięć innych talentów? Przecież nawet jednej zalety, którą masz, nie umiesz w pełni wykorzystać. Na co ci aż pięć talentów? Przecież ten jeden, który masz, marnujesz. Zakopałeś do ziemi... Nie obdarza się ponownie tych, którzy wyrzucają prezenty. Ale, gdy wykorzystasz swój jeden talent aż do końca, odkryjesz ze zdumieniem, że masz ich o wiele więcej...

"...Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane 
Temu zaś kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.  

Biblia pyta:

Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym?
Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął?
(2Kor 11,29)

***

Bez pokuty i czuwania, bez spełniania dobrych uczynków trudno jest wytrwać w łasce Bożej. Jak oddech jest koniecznie potrzebny dla życia fizycznego, tak pokuta niezbędna jest dla życia naprawdę chrześcijańskiego.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

***

Towarzyszkę życia wybierz z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć dziewięćdziesiąt procent twojego szczęścia lub nieszczęścia.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 15 listopada 2020
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA A

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Joela
(Jl 2,21 - 3,5)

O czasach ostatecznych

Wezwanie do radości

To mówi Pan: Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą.

Zapowiedź nowego przymierza

I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam. Wówczas naprawdę będziecie mogli się najeść do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony.

I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia.

Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie

I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach.

Znaki nastania dnia Pańskiego

I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.

Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan.

RESPONSORIUM
(Łk 21,25. 31; Mk 13,33)

W. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, + a na ziemi trwoga narodów. * Gdy ujrzycie, że to się dzieje, / wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.

K. Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. W. Gdy ujrzycie, że to się dzieje, / wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Psalmów
(Ps 94,14. 15)

Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu przyjściu,
abyśmy nie musieli obawiać się drugiego

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

"Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię". Raz już przyszedł, a przyjdzie powtórnie. Najpierw Jego głos zabrzmiał w Ewangelii: "Odtąd zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach niebieskich". Dlaczego: "Odtąd"? Czy Pan nie przybędzie później, gdy podniosą lament wszystkie ludy ziemi? Przybył wcześniej w swych głosicielach i napełnił cały świat. Nie sprzeciwiajmy się pierwszemu Jego przyjściu, abyśmy nie lękali się drugiego.

Cóż więc powinien czynić chrześcijanin? Korzystać ze świata, a nie służyć światu. Co to znaczy? Znaczy to, aby posiadać doczesne dobra tak, jakby się ich nie posiadało. Tak bowiem mówi Apostoł: "Zresztą, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, byli jakby nieżonaci; ci, którzy płaczą, jakby nie płakali; ci zaś, co się radują, jak gdyby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, jak gdyby nie używali; przemija bowiem postać tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień". Ten, kto jest wolny od wszelkich trosk, w spokoju oczekuje przyjścia Pana. Cóż to byłaby za miłość ku Chrystusowi, lękać się, że przyjdzie? Miłujemy Go i boimy się, że przyjdzie. Czy naprawdę miłujemy? Czy może bardziej miłujemy nasze grzechy? Miejmy zatem w nienawiści grzechy, a miłujmy Tego, który przyjdzie, aby ukarać grzechy. Chcemy czy nie chcemy, przyjdzie na pewno. To, że nie przychodzi teraz, nie oznacza, że nie przyjdzie później. Przyjdzie, a nie wiesz kiedy. Jeśli znajdzie cię przygotowanym, nie zaszkodzi ci twa niewiedza.

"I rozradują się wszystkie drzewa leśne". Przyszedł pierwszy raz, a potem powróci, aby sądzić ziemię. Ci, którzy za pierwszym Jego przyjściem uwierzyli, "że przyjdzie", spotkają Go rozradowani.

"Będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy". Co znaczy: ze słusznością i według prawdy? Zgromadzi wokół siebie swoich wybranych na sąd, pozostałych zaś oddzieli; jednych zatem postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Cóż bowiem bardziej słuszne i odpowiadające prawdzie, jeśli nie to, aby ci, którzy przed przyjściem Sędziego nie chcieli być miłosierni, nie spodziewali się miłosierdzia od Sędziego, gdy przyjdzie. Ci zaś, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług miłosierdzia. Do tych po prawicy powie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata". I przypomni czyny miłosierdzia: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść, pragnąłem, a daliście Mi pić", i tak dalej.

Tym zaś z lewej strony cóż wypomni? Że nie chcieli pełnić czynów miłosierdzia. A co z nimi? "Idźcie w ogień wieczny". Ta straszna nowina wywoła wielki lament. Ale cóż powiada inny psalm: "W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy; nie będzie się lękał złej nowiny". Jakaż to zła nowina? "Idźcie w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom". Kogo uraduje nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy - ze słusznością; to znaczy - według prawdy.

Czyż dlatego, że jesteś niesprawiedliwy, Sędzia nie będzie sprawiedliwy? Albo dlatego, że jesteś kłamcą, Prawda przestanie być prawdomówną? Jeśli jednak pragniesz dostąpić miłosierdzia, bądź i ty miłosierny. Daruj, jeśli ktoś cię obraził; podziel się tym, czego masz pod dostatkiem. Zresztą, czymże się dzielisz, jeśli nie tym, co otrzymałeś od Pana? Gdybyś darował ze swego, byłaby to hojność z twojej strony, ponieważ jednak dajesz Jego własność, twój czyn jest oddawaniem. "Cóż bowiem masz, czego byś nie otrzymał?" Oto ofiary najbardziej miłe Bogu: miłosierdzie, pokora, wyznawanie win, pokój, miłość. Jeśli przeto starać się o nie będziemy, w pokoju oczekiwać możemy Sędziego, który "będzie sądził świat ze słusznością i ludy według swojej prawdy".

RESPONSORIUM
(Mt 16,27; Ps 96,13)

W. Syn Człowieczy przyjdzie + w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi * I wtedy odda każdemu według jego postępowania.

K. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swojej prawdy. W. I wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, + albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXXIII Niedzielę Zwykłą

15.11.2020r.

Przeżywamy w naszej parafii Kiermasz z racji rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Dziękujmy Bogu, za naszą świątynie, w której możemy się modlić, przyjmować sakramenty św. i składać Bogu Najświętszą Ofiarę. W modlitwie pamiętamy o wszystkich dobrodziejach, fundatorach i budowniczych naszej świątyni. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Ubogich, a w archidiecezji obchodzimy Dzień Muzyki Liturgicznej. Po mszach przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dziś o 16.00 Nieszpory niedzielne. Zapraszamy.

Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek i w sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 16.45 Msza św. szkolna.

W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
W tym dniu kolekta na potrzeby archidiecezji.

Od przyszłej niedzieli w kancelarii będzie można nabyć opłatki, świece wigilijne.

W tym tygodniu wspominamy:
we wtorek - św. Elżbietę Węgierską,
w środę - bł. Karolinę Kózkównę,
w piątek - św. Rafała Kalinowskiego,
w sobotę - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Światowy Dzień Ubogich 2017r.; 2018r. 2019r.; 2020r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901d

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.