Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23e(901e) rok XXI 29. listopada 2020 roku.

Pierwsza Niedziela Adwentu - rok B

I czytanie: Iz 63,16b-17. 19b; 64,3-7;
Psalm: 80,2ac. 3b. 15-16. 18-19;
II czytanie: 1Kor 1,3-9;
Aklamacja: Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie (Ps 85,8)
Ewangelia: Mk 13,33-37;
Pieśni: 701.1; W: 38; Pd: 29, 210; K: 209, 230; U: 297; Z: 33

góra

.

 
Ewangelia:

Rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.

góra

.

I czytanie: Iz 63,16b-17. 19b; 64,3-7;

Iz 63,16b-17. 19b;
16b Tyś, Panie, naszym Ojcem,
    "Odkupiciel nasz" to Twoje imię odwieczne.
17 Czemuż, o Panie, dozwalasz nam błądzić
    z dala od Twoich dróg,
    tak iż serce nasze staje się nieczułe
    na bojaźń przed Tobą?
    Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi
    i na pokolenia Twojego dziedzictwa.
19b Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił -
    przed Tobą skłębiły się góry,

Iz 64,3-7;
3 o których z dawna nie słyszano.
    Ani ucho nie słyszało,
    ani oko nie widziało,
    żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle
    dla tego, co w nim pokłada ufność.
4 Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość
    i pamiętają o Twych drogach.
    Oto Tyś zawrzał gniewem, bośmy grzeszyli
    przeciw Tobie od dawna i byliśmy zbuntowani.
5 My wszyscy byliśmy skalani,
    a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata.
    My wszyscy opadliśmy zwiędli jak liście,
    a nasze winy poniosły nas jak wicher.
6 Nikt nie wzywał Twojego imienia,
    nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie.
    Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami
    i oddałeś nas w moc naszej winy.
7 A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem.
    Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą.
    Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
1. Niedziela Adwentu, rok B

"...Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie..."
(Mk 13,35)

Ale ty masz jeszcze czas. Jeszcze masz dużo czasu... Weźmiesz się więc za siebie, ale po niedzieli. Ale po wycieczce. Ale po awansie... Na razie jesteś zbyt zajęty. Na razie masz w głowie chaos. Nie będziesz się dodatkowo rozpraszał...

"...Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie..."

Ale ty masz jeszcze czas. Jeszcze masz dużo czasu... Jesteś taki młody. Jesteś jeszcze młody. Nie jesteś jeszcze taki stary... Dopiero gdy zadzwoni pierwszy dzwonek. Gdy na zawsze odejdzie ktoś bliski. Albo gdy właśnie zrozumiesz, że ten, kto odszedł, był ci bardzo bliski. Pierwszy dzwonek. Dlaczego, gdy ktoś bliski umiera, zawsze mamy sobie tyle do wyrzucenia? Można było bardziej, więcej, lepiej, częściej... "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"... Rozumiesz dobrze ten pierwszy dzwonek...

"...Czuwajcie wiec, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie..."

A potem wszystko wraca do normy. Bo niby rozumiesz więcej. Gdybyś żył po raz drugi, gdybyś mógł przeżyć to jeszcze raz, już byś wiedział. Ale teraz za późno. Już za późno... Za późno na tę miłość, którą utraciłeś... Więc wszystko zostanie po staremu.

Dlaczego jednak ciągle jest za wcześnie na prawdziwą miłość do tych, którzy jeszcze są obok? Dlaczego ciągle za wcześnie na prawdziwą miłość do Boga?

...Spieszmy się kochać ludzi... Tak szybko odchodzimy...

"...Czuwajcie, bo nie wiecie
kiedy czas ten nadejdzie..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.  

Biblia pyta:

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń
ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem?
(Jk 4,4)

***

Przy grzechach nałogowych trzeba powiedzieć, jak długo trwa nałóg. Penitent powinien tu brać przykład z chorego, który dokładnie informuje lekarza o przebiegu choroby, o jej objawach i czasie trwania.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

***

Nie trać czasu na polemiki
z tymi, którzy cię krytykują.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia" 

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 29 listopada 2020
I NIEDZIELA ADWENTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Słowo zrodzone przez Ojca
I blasku Jego światłości,
Twoje wcielenie, o Chryste,
Wstrzymało świat przed zagładą.

2 Teraz więc serca rozjaśnij
I zapal swoją miłością,
Abyśmy wolni od grzechu
Sławili Ciebie z weselem.

3 Kiedy zaś przyjdziesz powtórnie,
By sądzić ludzkie sumienia,
Wtedy potępisz przewrotnych,
A dobrym dasz królowanie.

4 Nie karz nas wieczną Otchłanią
Za ogrom win popełnionych,
Ale nam otwórz niebiosa
I obdarz pełnią radości.

5 Chryste, nasz Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Będzie podzięka i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Izajasza
(Iz 1,1-18)

Skarcenie ludu

Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.

Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: "Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela; Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie".

Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, wstecz się odwrócili.

Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe; od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce, i opuchnięte pręgi, nie opatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą.

Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach; spustoszenie jak po zagładzie Sodomy.

Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone. Gdyby nam Pan zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy do Gomory.

Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!

"Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?

Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań. Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.

Obmyjcie się i oczyśćcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna".

RESPONSORIUM
(Iz 1,16. 18. 17)

W. Obmyjcie się i oczyśćcie, / usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu. * Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg wybieleją.

K. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobru, troszczcie się o sprawiedliwość. W. Choćby wasze grzechy czerwone były jak szkarłat, / jak śnieg wybieleją.

góra

.

II CZYTANIE

Z katechez św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 15, 1-3)

O podwójnym przyjściu Chrystusa

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Głosimy przyjście Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowało cierpienie, drugie zaś przyniesie królewski diadem Bożego panowania.

Albowiem to, co dotyczy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest zarazem Boskie i ludzkie. I tak, dwojakie jest Jego narodzenie: jedno z Boga, przed początkiem czasów; drugie z Dziewicy, gdy dopełniły się czasy. Dwojakie też i przyjście: pierwsze - ukryte, jak rosy na runo; drugie - jawne, to, które nastąpi.

Za pierwszym przyjściem został owinięty w pieluszki i złożony w żłobie; za drugim oblecze się światłem jak szatą. Przyszedł i przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, ale przyjdzie raz jeszcze, pełen chwały, otoczony zastępami aniołów. Dlatego nie poprzestajemy na pierwszym Jego przyjściu, lecz wyczekujemy także i drugiego. Za pierwszym mówiliśmy: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie". To samo powiemy i za drugim, a wychodząc z aniołami naprzeciw Panu, oddamy Mu hołd, wołając: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

Przyjdzie więc Zbawiciel nie po to, aby Go sądzono, lecz po to, by wezwać na sąd tych, przez których niegdyś był postawiony przed sądem. Gdy wtedy był sądzony - milczał; teraz zaś przypomni owym zbrodniarzom, jak haniebnie się z Nim obeszli wiodąc Go na krzyż, i powie: "To uczyniłeś, a Ja milczałem".

Pierwsze przyjście było wypełnieniem miłosiernych zamysłów Boga: Jezus, pełen dobroci, przekonywał ludzi i nauczał. Ale kiedy przyjdzie powtórnie, wtedy wszyscy, chcąc czy nie, będą musieli poddać się Jego władzy.

To podwójne przyjście zapowiadał prorok Malachiasz: "Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Oto nadejdzie Pan Zastępów, ale kto przetrwa dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże. Albowiem jest On jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie wtedy, jakby miał przetapiać i oczyszczać".

O podwójnym przyjściu Pana pisze i apostoł Paweł w Liście do Tytusa: "Ukazała się bowiem łaska Boga, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom, wzywając nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa". Jak widzimy, rozróżnia tu Paweł pierwsze i drugie przyjście. Za pierwsze dzięki czyni; drugiego zaś oczekujemy. Dlatego, jak to nam zostało przekazane, wierzymy i wyznajemy Tego, "który wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca".

Przyjdzie więc z nieba nasz Pan, Jezus Chrystus. Przyjdzie w chwale przy końcu świata, w dniu ostatecznym. Bo nastąpi kres tego świata, a to, co zostało stworzone, będzie odnowione.

RESPONSORIUM
(por. Ps 49,3; 80,2; 24,7. 9)

W. Patrząc z daleka, + widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok okrywający całą ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy, * Który ma panować nad ludem Izraela?

K. Wszyscy mieszkańcy ziemi i synowie ludzcy, / zarówno bogaci, jak i ubodzy, W. Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając:

K. Usłysz, Pasterzu Izraela, / który jak owce wiedziesz ród Józefa. W. Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy?

K. Otwórzcie, książęta, wasze bramy, / unieście się, odwieczne podwoje, / aby mógł wkroczyć Król chwały. W. Który ma panować nad ludem Izraela.

K. Patrząc z daleka, W. Widzę moc nadchodzącego Boga / i obłok okrywający całą ziemię. * Wyjdźcie Mu naprzeciw, wołając: * Powiedz nam, czy jesteś Tym, na którego czekamy, * który ma panować nad ludem Izraela?

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli, + aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie z przychodzącym Chrystusem * i zgromadzeni po Jego prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na I Niedzielę Adwentu

29.11.2020r.

Rozpoczyna się Adwent. Za kilka tygodni będziemy obchodzić pamiątkę pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię, a nasze serca i myśli będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. Czuwajmy!

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii. Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Jest wystawiona Księga Trzeźwościowa. Po Mszach św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa.

Nieszpory o godz. 16.00. Zapraszamy.

Dzisiaj o godz. 13.00 Mszę św. w intencji wszystkich górników oraz ich rodzin, ks. abp Wiktor Skworc odprawi w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Brynowie, transmisja

w TV Polonia i TVP Katowice.

Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

Przyjmujemy intencje mszalne na rok 2021. Są jeszcze wolne intencje na ten rok.

W tym roku Roraty na internetowej platformie holyweek.pl, - prowadzone będą w oparciu o materiały z Małego Gościa Niedzielnego. Zaplanowano dwie transmisje online Mszy roratniej (z parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich o godz. 6.45 oraz z parafii św. Bartłomieja w Bieruniu o godz. 18.00). Linki do tych transmisji znajdują się na stronie holyweek.pl. Nauki roratnie będą również udostępniane w formie audiowizualnych audycji. Platforma holyweek.pl umożliwi dzieciom dostęp do roratnich obrazków w wersji elektronicznej

We wtorek Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00.

W I czwartek o godz.7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania. O godz. 8.00 Msza św. w tej intencji.
O godz. 17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.

W I piątek o godz.7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
W piątek przypada wspomnienie św. Barbary. Górników w mundurach i ich rodziny jak również emerytów górniczych zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz.8.00. Zapraszamy górników do asysty przy prezbiterium.
O godz. 16.45 Msza św. szkolna

W I sobotę o godz. 7.30 nabożeństwo z modlitwą różańcową ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Msza św.
O godz. 17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.

W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła, a po mszach przed kościołem zbiórka za Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Przypominamy, iż w tym roku z racji sytuacji epidemicznej nie odbędą się w tradycyjnej formie Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda. Tylko - na indywidualne zaproszenie Zainteresowanych - w związku z poświęceniem nowego mieszkania czy domu, lub w szczególnej konieczności - pragnieniu spotkania z duszpasterzem, trzeba osobiście zgłosić to w kancelarii parafialnej. Termin spotkania zostanie indywidualnie ustalony na okres poświąteczny. Również w okresie poświątecznym będą odprawiane specjalne Msze św. w intencji Parafian - Mieszkańców poszczególnych ulic.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901f

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.