Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 10(911) rok XXI 7. marca 2021 roku.

góra

.

Niedziela, 7 marca 2021
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Natchniony zwyczaj nas uczy,
Byśmy w zbawiennym okresie
Czterdziestu dni umartwienia
Szczerą czynili pokutę.

2 Do tego Prawo przynagla
I napomnienia proroków,
A nade wszystko sam Chrystus,
Król i Stworzyciel wszechświata.

3 Ten czas przeżyjmy w skupieniu,
Krótsze niech będą rozmowy,
Skromniejsze nasze posiłki,
Więcej czuwania nad sobą.

4 Oddalmy zło, które może
Chwiejnych zagarnąć w niewolę,
I brońmy siebie przed wrogiem
Pełnym podstępnej przemocy.

5 Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,
Chwała i cześć będzie wieczna,
A Ty w nas pomnóż owoce
Postu i skruchy serdecznej. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Wyjścia
(Wj 22,19-23,9)

Prawo o cudzoziemcach i ubogich
(Kodeks Przymierza)

To mówi Pan:

"Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega klątwie.

Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój, i wygubię was mieczem, i żony wasze będą wdowami, a wasze dzieci sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy.

Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem.

Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. I oddasz Mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez siedem dni będzie przy swojej matce, a dnia ósmego Mnie je oddasz. Będziecie dla Mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom.

Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z ludźmi niesprawiedliwymi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby zło wyrządzić. A zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. A także w procesie nie miej względów dla bogatych.

Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.

Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie.

Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię nieprawego. Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych.

Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie".

RESPONSORIUM
(Ps 82,3-4; Jk 2,5)

W. Ujmijcie się + za sierotą i uciśnionym, / oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym. * Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, / wyrwijcie go z rąk występnych.

K. Bóg wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa. W. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, / wyrwijcie go z rąk występnych.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Augustyna, biskupa, do Ewangelii św. Jana
(Traktat 15,10-12. 16-17)
Ewangelia: J 4,1-42

Nadeszła Samarytanka, by zaczerpnąć wody

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

"I przyszła niewiasta". Obraz Kościoła jeszcze nie usprawiedliwionego, ale który już wkrótce miał być usprawiedliwiony. Taką bowiem prawdę zawiera w sobie opowiadanie.

Przychodzi nieświadoma, znajduje Go, a On wdaje się z nią w rozmowę. Zobaczmy jak, zobaczmy, dlaczego "przyszła niewiasta z Samaru, aby zaczerpnąć wody".

Samarytanie nie należeli do narodu izraelskiego, byli bowiem przybyszami. Fakt, że właśnie ta niewiasta przyszła z kraju cudzoziemskiego, ma znaczenie symboliczne, ona bowiem nosiła w sobie obraz Kościoła, który miał przybyć spośród pogan i być obcy Izraelitom.

Słuchajmy zatem w niej naszego własnego głosu i siebie samych w niej uznajmy. W niej też składajmy za siebie dzięki naszemu Bogu. Ona była figurą, a nie rzeczywistością, ponieważ rzeczywistość i uprzedziła figurę, i stała się prawdą. Uwierzyła bowiem w Tego, który uczynił z niej dla nas figurę. Przyszła więc, aby zaczerpnąć wody. Przybyła po prostu czerpać wodę, jak to zwykli byli czynić mężczyźni lub kobiety. "Jezus rzekł do niej: {{Daj mi pić}}. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: {{Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?}} Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami".

Widzicie cudzoziemców: Żydzi nigdy nie używali naczyń, którymi oni się posługiwali. A ponieważ niewiasta miała ze sobą naczynie do czerpania wody, zdziwiła się, że Żyd prosi ją, aby mu dała się napić, bo to nie było w zwyczaju u Izraelitów. Ten zaś, który szukał napoju, pragnął wiary samej niewiasty.

Posłuchaj bowiem w końcu, kto prosi, aby mu dano pić: "Jezus odpowiedział jej na to: {{O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej}}".

Prosi o napój i obiecuje napój. Jest w potrzebie jak ten, który ma przyjąć, a równocześnie jest obficie zaopatrzony, jak ten, co będzie innych nasycał. "O, gdybyś znała, powiada, dar Boży!" Darem Bożym jest Duch Święty. Na razie mówi On do niewiasty skrycie, zaraz jednak wejdzie do jej serca. Prawdopodobnie już ją poucza. Cóż jest bowiem słodszego i milszego od tej zachęty: "O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: {{Daj mi się napić}} - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej".

Jakiejże On da wody, jeśli nie tej, o której powiedziano: "W Tobie jest źródło życia"? Jakże będą pragnąć ci, którzy "zostaną nasyceni obfitością Twego domu"?

Jezus obiecywał przeobfity pokarm i nasycenie Duchem Świętym, lecz ona jeszcze tego nie rozumiała. Nie rozumiejąc jednak, cóż odpowiedziała? "Rzekła do Niego niewiasta: {{Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać}}". Do wysiłku zmuszała ją potrzeba, od wysiłku zwalniała ją słabość. Oby usłyszała: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". To bowiem mówił do niej Jezus, aby już więcej nie pracowała. Ona jednak tego jeszcze nie rozumiała.

RESPONSORIUM
(J 7,37-39; 4,14)

W. Jezus zawołał: + Jeśli kto jest spragniony, a wierzy we Mnie, / niech przyjdzie do Mnie i pije, / a strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. * A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

K. Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. W. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego.

Módlmy się. Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę, + przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, * i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Trzecią Niedzielę
Wielkiego Postu

7.03.2021r.

Czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga? Czy moja wiara i krzyż Chrystusa są dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję Dekalog? Oby Eucharystia pomogła mi stanąć w prawdzie przed Bogiem i sobą.

Kolekta na potrzeby naszego kościoła.
Za złożone ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Serdecznie zapraszamy.

We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O godz. 19.00 w kościele spotkanie drugiej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. ( Klasa 3B i 3C) wraz z rodzicami.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek o 16.45 Msza św. szkolna.
O godz. 17.15 DROGA KRZYŻOWA. W zakrystii można składać zalecki za zmarłych do modlitwy na Drodze Krzyżowej.

Zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Przypominamy że wierni, którzy odprawiają pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

W sobotę przypada 8 rocznica wyboru papieża Franciszka. Pamiętamy w modlitwie.
O godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

Przyszła niedziela to Niedziela Radości - Laetare. W tym dniu kolekta specjalna na spłacenie ogrzewania w kościele.

Jak zapowiadaliśmy, na stronie internetowej INFORMACJE Redakcji Audycji Katolickich TVP dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3, w gablotce parafialnej i w naszej gazetce znajdziemy szczegółowe informacje o rekolekcjach dla dzieci, osobno dla młodzieży i osobno dla dorosłych, które będą emitowane w TVP3.

Rekolekcje wielkopostne Redakcja katolicka

Wieki Post 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 912

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.