Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 13(914) rok XXI 28. marca 2021 roku.

Niedziela Palmowa - rok B

Święte Triduum Paschalne

Procesja z palmami: Mk 11,1-19 lub J 12,12-16;
I czytanie: Iz 50,4-7;
Psalm: Ps 22,8-9.17-20. 23-24;
II czytanie: Flp 2,6-11;
Aklamacja: Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię (Flp 2,8-9)
Ewangelia: Mk 14,1-15,47
Podczas procesji:
754, 755, 756, 341;
Pieśni: 701.1; W: 130; Pd: 139; K: 98; U: 275, 294; Z: 146, 140

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus rzekł im: "Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem".

góra

.

Biblia pyta:

Jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał,
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was,
że nie ma zmartwychwstania?
(1Kor 15,12)

A jak zmartwychwstają umarli?
W jakim ukazują się ciele?
(1 Kor 15,35)

Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo?
Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?
(1 Kor 15,55)

* * *

PROBY

Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia,
A nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.

Adam Mickiewicz

* * *

Nastaw się na ciągłą pracę nad sobą.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl

góra

.

DOBRE SŁOWO

Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest pochodem triumfalnym. Jezus wprawdzie nie dosiada rumaka, ale osiołka, żeby się wypełniło słowo proroka Zachariasza o przyszłym królu. Nie ma być dumnym i despotycznym królem świata, ale łagodnym królem serc. Wielu czuje, że takim właśnie królem jest Jezus dosiadający osiołka. I chociaż zapewne są nieco zaskoczeni, bo może spodziewali się czegoś innego od mesjańskiego króla wybawcy, to jednak cieszą się, że już jest i wjeżdża do Jerozolimy. Wielu więc zdejmuje swe płaszcze i rozścielają na drodze, i rzuca na nią ścięte gałązki - na drogę królewską, i głośno wykrzykuje z radości: "Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi!"

Słowo "królestwo" rozumieją dosłownie. Oczekują przywrócenia wielkiego królestwa Dawida. Są zmęczeni uciskiem, jaki muszą znosić. Chcą być wolni, żyć w swoim królestwie, wolnym od okupantów. Jezus też tego chce, ale zupełnie inaczej. Jego królestwo nie jest z tego świata. Jego królestwo jest wśród nich i między nimi. Nie jest to od razu jasne. Ale jest to królestwo lepsze od każdego innego królestwa ziemskiego. Królestwo ziemskie może upaść, natomiast królestwo wolnych serc - nie. Wolne serce, które wiąże się jedynie z Bogiem, ma wszystkie wolności świata. Nikt nie może go uciskać, nikt nie może go uwięzić, nikt nie może mu rozkazywać. Jezus wiąże swe serce z Bogiem, Ojcem. Czuje swoją - zatykającą dech w piersi - wolność, której daje jasny wyraz przed obliczem Piłata: "Nic nie możesz mi zrobić. Moje królestwo nie jest z tego świata!" Kto może to powiedzieć, jest rzeczywiście wolny.

Michael Becker

Nr 13 (520) rok XII 1 kwietnia 2012 roku.

góra

.

Na co czekamy?
Gdy czekamy,
od nas zależy,
czego oczekujemy.

Mimo to

Tacy są ludzie: łatwo zawrócić im w głowie, łatwo odwieść od czegoś, łatwo nakłonić do zdrady przyjaciela. Jakie szczęście, że przyszedł ktoś inny - kto zachował zimną krew, kto nie dał się złamać, kto sobie i ludziom pozostał wierny, i to mimo wszystko, na zawsze. Bogu dzięki!

góra

.

.

.

Palemka za
krzyżem

.

Gałązki wierzbowe z baziami, często splecione z gałązkami bukszpanu, które święcimy w Niedzielę Palmową, przynosimy do domu i zatykamy za krzyżem, są symbolem życia. Chrystus bowiem umarł na krzyżu, by wszyscy mogli radować się życiem.

.

.

Radujmy się!

W Niedzielę Palmową tłumy zachwycały się Jezusem. Wprawdzie nie za długo, ale jednak. A nas kiedy ostatnio zachwycił Jezus? I na jak długo? W Niedzielę Palmową przyłączmy się z przygotowanymi przez nas samych palemkami do procesji i dajmy wyraz radości z obecności Boga w naszym życiu!

Zupełnie inaczej, niż się spodziewano

Nie, żeby panować, ale nas odkupić, nie, żeby Mu usługiwano, ale samego siebie poświęcić, nie, żeby przejąć władzę, ale przyjąć niemoc - przychodzi Jezus. Zupełnie inaczej, niż się spodziewano. Jego insygniami panowania są korona cierniowa oraz przebite ręce i nogi.

góra

.

Niedziela, 28 marca 2021
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1  Sław, języku, bój chwalebny,
Dzieje walki niezrównanej,
I opiewaj triumf krzyża
Hymnem pełnym uwielbienia,
Na nim bowiem Odkupiciel
Był zabity, lecz zwyciężył.

2  Gdy praojciec zbuntowany
Wziął w swe usta zgubny owoc,
Uległ śmierci w nim ukrytej;
Wtedy Stwórca się zmiłował
Wybierając nowe drzewo,
By dawnego zniszczyć skutki.

3  Postanowił Bóg wszechmocny
Dla ratunku wszystkich ludzi,
Aby szatan, ojciec kłamstwa,
Był zwiedziony swym podstępem;
To zaś, czym nas wróg poraził,
Było naszym uzdrowieniem.

4  Kiedy czas już się wypełnił
I nastała pora święta,
Ojciec posłał swego Syna,
Stworzyciela całej ziemi,
Który z łona dziewiczego
W ludzkiej zrodził się postaci.

5  On, przeżywszy między nami
Jako człowiek lat trzydzieści,
Z własnej woli przyjął mękę;
Wypełniając zbawcze dzieło
Na krzyżowej zawisł belce
Jak baranek przebłagalny.

6  Cześć niech będzie Bogu Ojcu
I Synowi Jedynemu
Razem z Duchem równym Obu;
Chwała Bogu w Trójcy Świętej,
Który darzy nas i chroni
Swoją łaską miłosierną. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu do Hebrajczyków
(Hbr 10, 1-18)

Nasze uświęcenie przez ofiarę Chrystusa

Bracia: Prawo, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

Przeto przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże".

Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani.

Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: "Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę". Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

RESPONSORIUM
Hbr 10, 5. 6. 7. 4 (Ps 40, 7-8)

W. Ofiary ani daru nie chciałeś, + aleś Mi utworzył ciało; / całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. / Wtedy rzekłem: * Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.

K. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat mówi. W. Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa
(Kazanie 9 na Niedzielę Palmową)

Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pana, Król Izraela

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną! Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia.

Przychodzi więc i z własnej woli odbywa drogę w stronę Jerozolimy Ten, który dla nas zstąpił z nieba, aby wespół z sobą wywyższyć tych, co leżą w prochu ziemi, i posadzić ich, jak mówi Pismo, "ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym".

Przychodzi zaś nie z dumą i przepychem jak ten, co chciwie szuka sławy. On "nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy Jego głosu". Będzie natomiast cichy i łagodny, lichego odzienia i skromny w urządzaniu wystawności swojego wejścia.

Nuże więc, biegnijmyż i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli Mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, by słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłaść kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozścielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące Słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć.

On bowiem cieszy się z tego, że może nam się okazać łagodnym, On, który naprawdę jest łagodny i "wstępuje na zachód" naszej mizernej słabości, aby przyjść do nas, obcować z nami i przyciągnąć nas do siebie przez pokrewieństwo z nami.

Bo chociaż przez ofiarę z naszej ludzkiej natury "wstąpił na niebiosa niebios, na wschód słońca", czyli na wyżyny własnej chwały i Bóstwa, to jednak nie wyrzeknie się nigdy przywiązania do rodzaju ludzkiego, lecz będzie dźwigał naturę człowieka z prochu ziemi do coraz wyższej chwały, aż wreszcie jednocząc się z nią, udzieli jej swej nieskończonej godności.

A zatem siebie samych ścielmy przed Chrystusem, a nie tuniki, martwe gałęzie i łodygi krzewów tracących zieleń, gdy staną się pokarmem, i przez krótki tylko czas radujących oczy. Obleczmy się natomiast w Jego łaskę, czyli w Niego samego. Pismo św. bowiem mówi: "Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa". Kładźmy się pod Jego nogi jak rozścielone tuniki.

Nasze grzechy były czerwone jak szkarłat, teraz obmyci w zbawczych wodach chrztu osiągnęliśmy lśniącą biel wełny, ofiarujmy Zwycięzcy śmierci już nie gałązki palmowe, ale wieńce naszego zwycięstwa.

Wysławiajmy Go w każdy dzień świętą pieśnią razem z izraelskimi dziećmi, potrząsając duchowymi gałązkami i mówiąc: "Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie".

RESPONSORIUM
(J 12,12. 13; Mt 21, 8. 9)

W. Kiedy lud usłyszał, + że Jezus przybywa do Jerozolimy, wybiegł Mu naprzeciw. / Ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, / inni obcinali gałązki z drzew, / rzucali je na drogę i wołali: * Hosanna Synowi Dawidowemu; / błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

K. Tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: W. Hosanna Synowi Dawidowemu; / błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; ? daj nam pojąć naukę płynącą z Jego Męki * i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 914b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.