Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 15(916) rok XXI 11. kwietnia 2021 roku.

Druga Niedziela Wielkanocna- rok B
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Teksty liturgii Mszy św.
I Czytanie:
Dz 4,32-35;
Psalm: 118,1. 4. 13-14.22.24;
II czytanie: 1J 5,1-6;
Aklamacja: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20,29)
Ewangelia: J 20,19-31
Pieśni: 701.1; W: 593, 179; Pd: 606, 567; K: 170; U: 306, 566; Z: 175

.

góra

.

 
Ewangelia:

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

góra

.

Człowiek pyta:

Łzy stały się dla mnie
chlebem we dnie i w nocy,
gdy mówią mi co dzień:
Gdzie jest twój Bóg?
(Ps 42,4)

Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
gnębiony przez wroga?
(Ps 43,2)

* * *

Jeśli masz się do dzieła ważnego sposobić,
Pomyśl wprzódy, czyli chcesz i czy umiesz zrobić;
Ja, choćbym chciał i umiał, jeszcze się nie ważę,
Jeżeli mi powinność działać nie rozkaże.

Adam Mickiewicz

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

"Niewierny" Tomasz nie dał wiary słowom swoich przyjaciół, którzy utrzymywali, że widzieli Pana. Ale to nie cala prawda o Tomaszu. Nie tak łatwo można przejść obok jego wątpienia. Najpierw zauważmy, że Tomasz nie był łatwowierny, a nie niewierny czy niedowiarkiem. Tam, gdzie chodzi o wszystko, nie wystarcza wiara niejako z drugiej ręki, wiara obiegowa.

Wątpienia Tomasza nie są w stanie usunąć słowa pouczeń. Usuwa je dopiero spotkanie. I to nie spotkanie, o którym się opowiada, które się przekazuje. Ale realne, przeżyte, namacalne. Tylko takie spotkanie mogło go przekonać i uzdolnić do zdecydowanych działań.

To właśnie takie spotkanie ponaglało go do poniesienia Dobrej Nowiny o Zmartwychwstałym dalej niż jakikolwiek inny apostoł, bo aż do Indii, jeśli wierzyć legendzie chrześcijańskiej.

To każe w pewnym sensie powątpiewać w rzekomą puentę tego opowiadania: "Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
Błogosławionymi są raczej ci, których wątpienie ponagla, żeby zobaczyć, uwierzyć i działać;
błogosławieni, których wątpienie dąży do dotknięcia Pana ręką, aby następnie ozdrowieńczo i zbawczo móc położyć rękę na świecie.

Tomasz nie jest patronem wahających się. Szuka swojej drogi, gdyż nie zalicza się ani do "zdecydowanych, którzy nigdy nie wątpią", ani do "wątpiących, którzy nigdy nie podejmują działań".

Hans Reithofer

Parafianin Nr 17 (246) rok VI 23 kwietnia 2006 rok.

góra

.

REFLEKSJA

Zobaczyć może każdy. Zaufać nie. Zaufanie można by nazwać sztuką życia. A widzenie rzemiosłem. Na te różnice i podobieństwa zwraca naszą uwagę Jan ewangelista w dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy uczniowie mogli oglądać rany Zmartwychwstałego. Wszyscy oprócz jednego. Akurat go nie było, gdy inni mogli na własne oczy zobaczyć, że Ukrzyżowany jest też Zmartwychwstałym. To była gorzka pigułka dla Tomasza. Też chętnie by zobaczył. Teraz musi jedynie ufać. A to nie jest łatwe.

Zaufanie jest trudne. Zaufać Bogu jest jeszcze trudniej, przynajmniej niekiedy. Tomasz nie może zaznać spokoju... Wreszcie Jezus ukazuje się jeszcze raz. Ma szczęście. Wielu go nie ma. Musi czekać i mieć nadzieję. Mogą zobaczyć i widzieć tylko oczyma duszy, jeśli w ogóle. To wymaga jednak wiele cierpliwości i wytrwałości. Ale gdy oczy duszy raz zobaczą, że Bogu chodzi tylko o dobro, wtedy nigdy już nie przestaje się widzieć. Wtedy nawet jeśli są jeszcze jakieś wątpliwości, to jednak nie ma już ciemności. Oczy ciała wciąż muszą spoglądać na nowo, czy wrażenia rzeczywiście odpowiadają temu, co się widzi. Oczom duszy wystarczy zobaczyć raz. Wtedy nie tylko widzą, ale i wiedzą już na wieki: Bóg jest wierny. Zaufanie jest sztuką życia. Kto ją raz posiadł, posiadł ją na zawsze.

Michael Becker

Nr 14(802) rok XVIII 8. kwietnia 2018 roku.

góra

.

góra

.

NASZYM ZADANIEM W TYM ŻYCIU NIE JEST NIC INNEGO JAK UZDROWIENIE OCZU DUSZY, KTÓRYMI WIDZI SIĘ BOGA.

Augustyn

góra

.

Co należy do Wielkanocy?

Zdumienie, niewiara, wątpienie. Wszystkie opisy Wielkanocy w Ewangeliach opowiadają o przerażeniu kobiet przy grobie i o niewierze uczniów, i o wątpieniu Tomasza. Również jego historia należy do historii wielkanocnej, zwłaszcza jego. Uczy nas ona, że wolno nam wątpić. I mimo to czuć się zaproszonymi do spotkania z Jezusem. Wolno nam wątpić, ale nie wolno nam w tym wątpieniu tracić z oczu wiary. Dajemy w ten sposób wyraz naszej wierze w kres wątpienia i szansę wyznania z Tomaszem: "Pan mój i Bóg mój!"

góra

.

Panie mój i Boże mój, odbierz mi wszystko, co utrudnia mi przyjść do Ciebie. Panie mój i Boże mój, daj mi wszystko, co pomaga mi przyjść do Ciebie. Panie mój i Boże mój, odbierz mi mnie samego i daj mnie zupełnie sobie.

Modlitwa Brata Klausa z Flue

Doświadczenie wielkanocne

Pozwalam, żeby Jezus wziął mnie za rękę. "Chodź, podejdź!" - mówi. "I dotknij miejsca, gdzie rodzi się wiara". Jak Tomasz dotykam więc bez słówa i odkrywam tak wiele nieoczekiwanych rzeczy, jakie tam znajduję - w najmniejszych draśnięciach i wielkich ranach świata. Tomasz w końcu powiedział: "Pan mój i Bóg mój!" A Jezus; "Pokój wami"

góra

.

OKTAWA WIELKANOCY
Niedziela, 11 kwietnia 2021
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2 Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3 Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4 To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5 Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Kolosan
(Kol 3,1-17)

Nowe życie

Bracia! Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych.

Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus.

Jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

RESPONSORIUM
(Kol 3,1. 2. 3)

W. Jeśliście + razem z Chrystusem powstali z martwych, / szukajcie tego, co w górze, / gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. * Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. / Alleluja.

K. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. / Alleluja.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 8 na Oktawę Wielkanocy, 1. 4)

Nowe stworzenie w Chrystusie

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Zwracam się do was wszystkich, dzieci nowo narodzone, niemowlęta Chrystusowe, nowe potomstwo Kościoła. Jesteście łaską Ojca i płodnością Matki-Kościoła, świętą latoroślą, świeżym zastępem, kwiatem naszej czci i owocem trudów, radością i nagrodą naszą, wy wszyscy, którzy trwacie w Panu.

Przemawiam do was słowami Apostoła: "Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie dogadzajcie ciału idąc za jego pożądliwościami", abyście waszym życiem przyoblekli się w Tego, w którego przyoblekliście się przez sakrament. "Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie".

Na tym polega moc sakramentu. Jest on bowiem sakramentem nowego życia, życia, które w tym czasie zaczyna się w chwili odpuszczenia wszystkich dotychczasowych grzechów, a osiąga swoją pełnię w powstaniu z martwych. "Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych".

Kroczycie teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie w tym śmiertelnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko jeszcze od Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie i który raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas drogą niezawodną. Pan zachował wielką słodkość dla tych, którzy się Go boją. Wyleje ją w obfitości na tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, gdy dostąpimy tej rzeczywistości, którą obecnie posiadamy przez nadzieję.

Dzisiaj jest ósmy dzień waszych narodzin w Bogu; dziś dopełnia się w was znamię wiary. Dla naszych ojców tym znamieniem było niegdyś obrzezanie, któremu ich poddawano w ósmym dniu po przyjściu na świat. Podobnie i nasz Pan, zmartwychwstając wyzbył się śmiertelnego ciała, wskrzeszając je już nieśmiertelnym, a dzień Pański naznaczył swoim zmartwychwstaniem. Był to trzeci dzień po Jego męce, ósmy zaś licząc od dnia szabatu, dlatego też jest nazwany pierwszym.

Toteż i wy otrzymaliście ten dar jeszcze nie w pełni, lecz posiadacie pewną nadzieję, ponieważ przyjęliście sakrament, który go przynosi, i otrzymaliście zadatek Ducha.

"Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale".

RESPONSORIUM
(Kol 3,3-4; Rz 6,11)

W. Umarliście + i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. * Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, / wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. / Alleluja.

K. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. W. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, / wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. / Alleluja.

Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, + pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.


Cudowne nakarmienie pięciu tysięcy ludzi
Ewangelia z dnia 16.04.2021r.: J 6,1-15

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 916b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.