Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 22(923) rok XXI 30. maja 2021 roku.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Pwt 4,32-34. 39-40;
Psalm: Ps 33,4-6. 9. 18-20. 22;
II czytanie: Rz 8,14-17;
Aklamacja: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi (Ap 1,8);
Ewangelia: Mt 28,16-20;
Pieśni: 701.1; W: 4, 201; Pd: 202, 200; K: 205, 237; U: 199; Z: 204, 402

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

góra

.

Człowiek pyta:

Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy,
Twoi zaś uczniowie nie poszczą?

(Mt 9,14)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Słowem Nauczycielami, którzy najlepiej przygotowali mnie do życia, nie byli bynajmniej ci, którzy mówili, że wiedzą, jak to jest w życiu, i zawsze wiedzieli, jak powinno się żyć. Najlepszymi moimi nauczycielami byli ci, którzy wzmacniali moje zaufanie do moich własnych sił i moich własnych zdolności. Ci, którzy pozwalali mi się sprawdzić, pomagali mi dopiero odkryć, jak wygląda życie. Jeśli mamy innych nauczać, co nakazuje Jezus, to nie znaczy to nic innego, jak aktywnie żyć, żyć w radości i pokoju z sobą i ze światem. Powinniśmy ich uczyć przykładem, żeby i oni mogli uczyć innych, jak żyć. Niewiele nauczymy innych, nakazując im, jak powinni żyć jako chrześcijanie, przekonani, że wiemy lepiej. Musimy wzmocnić w nich zaufanie do własnych sił, do własnej wiary. Niewiele uczymy mądrymi słowami. Ludzie muszą zobaczyć, że Jezus jest w nas.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 24 (115) rok III 15 czerwca 2003 rok.

góra

.

Dobre słowo

Zanim Chrystus w dniu wniebowstąpienia opuścił grono swoich uczniów, pozostawił im jeszcze kilka słów, które czynią ten świat zupełnie inny. Przede wszystkim chodzi o Jego ostatnie słowa, które pozwalają nam pojąć, jak to się dzieje, że królestwo Boże jest pośród nas: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Jezus wypowiedział te słowa po stwierdzeniu, że Bóg istnieje nie tylko jako Ojciec, ale także jako Syn i Duch Święty. W imię tej Trójcy należy chrzcić ludzi, a więc poświęcać ich Bogu. Świat nie jest wszystkim. Świat ma jeszcze inny blask niż ten, którego codziennie doświadczamy. W świecie objawia się Bóg także przez swego Syna i swego Ducha.

Jeśli słowa te wydają się nam zbyt wielkie czy wzniosłe, to przecież ich prawdziwości możemy doświadczać każdego dnia. Nie tylko w czasie chrztu, ale także przy łamaniu chleba, w Eucharystii, i w innych świętych znakach. Bóg nie pozostawia świata samemu sobie. Zajmuje się nim jak ogrodnik swoim ogrodem. Pielęgnuje go i uprawia.

Doświadczam tego choćby w sposobie, w jakim mogę zwracać się do Boga. Bóg zbliża się do tych, którzy chcą być blisko Niego. Siedząc z założonymi rękami, trudno mi odczuć obecność Trój jedynego Boga. Ale gdy składam ręce w geście modlitewnym, zbliża się do mnie. I nie pozostawia mnie takim, jakim dotąd byłem. Jego blask zaczyna jaśnieć, gdziekolwiek Go uwielbiam i pełnię Jego wolę.

Michael Becker

Parafianin Nr 22 (529) rok XII 3 czerwca 2012 roku.

góra

.

Refleksja

"Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". W naszych czasach znowu wiele mówi się o końcu świata. "Do czego innego mogą doprowadzić owi wszyscy małostkowi siewcy niepokoju w świecie niż do zguby wszystkich narodów?" - takie pytanie stawia się zarówno w małych kręgach, jak i na arenach międzynarodowych. W obliczu tego zagrożenia ten i ów czuje się powołany, by groźbami i karami sprowadzić ludzi na właściwą drogę.

Zwykle "batem" osiąga się jednak skutki przeciwne. Poza tym nie znika bynajmniej obawa, że dni każdego tak i tak są policzone, niezależnie jak wiele ich jeszcze pozostało. Poza tym faktycznie dysponujemy dostatecznymi środkami przemocy, by unicestwić życie na tym świecie. Ale wiadomo też, że to do nas odnosi się obietnica Boża: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni". Co stałoby się, gdybyśmy mieli odwagę uwierzyć w słowa, że jesteśmy kochani! Niejedni bardziej niż inni.

Ale każdy jest kochany tak samo i bezwarunkowo. Dla tego zaś, kto czuje się kochany, komu wolno być świadomym bliskości osoby kochającej, jest czymś oczywistym opowiadać o tym i dzielić się z innymi doświadczaną miłością. "Nauczajcie wszystkie narody", a właściwie: "Czyńcie wszystkich ludzi moimi uczennicami i uczniami" - powiada Jezus. Nie mówi: czyńcie ich sobie podwładnymi i narzucajcie im swoje wzorce myślenia i życia, lecz pozwólcie im doświadczyć, że są bezwarunkowo kochani i Pan również z nimi jest przez wszystkie dni, aż do skończenia świata - a także później.

Gundula Kuhnewegr

Parafianin Nr 22 (671) rok XV 31 maja i 4 czerwca 2015 roku.

góra

.

Na każdej drodze

On jest z nami. Czy w ciemności, czy w potrzebie, czy w poczuciu winy: On jest ze mną. Na każdej drodze życia On mnie strzeże. I skoro to wiem, ufam, że Go zobaczę. I skoro to wiem i taka jest moja niepłonna ufność, mogę iść do ludzi i głosić im tę dobrą nowinę.

góra

.

To jak rozsupłać węzeł, którego nie da się rozplatać. Zapewne wypada wraz z Hieronimem uczciwie powiedzieć: "Jeśli mnie zapytasz, jak Trzech można nazywać jednym imieniem, to nie wiem, co odpowiedzieć".

góra

.

Pewien turysta ze zdumieniem przypatruje się przedstawieniu tronu łaski w jakimś kościele w Ameryce Południowej. Po jakimś czasie zwraca się do zakrystianina: "Czegoś tutaj brakuje. Jest Bóg Ojciec i Syn Boży, a gdzie Duch Święty?" Zaskoczony zakrystianin odpowiada ze spokojem: "Duch Święty? Przecież to my Nim jesteśmy!"

góra

.

Potrzebna ochrona

Jestem z wami. Wiem, jak wielkie jest wasze cierpienie. Wiem, jak bardzo może dzisiaj potrzebować ochrony ten, który wczoraj jeszcze był pełen radości. Wiem, jak was ocalić.

góra

.

Na cały świat

Nikt nie wie, gdzie padnie ziarno i co się z niego rozwinie. Chrystus mówiąc: "Idźcie do wszystkich narodów", liczy się z możliwością utraty kontroli, a być może nawet ją zakłada. Pytajmy zatem siebie: Co robimy z tą wolnością, żeby być ziarnem Jego Dobrej Nowiny?

Chrzcielne wyznanie wiary

Jestem od Boga. On wierzy w moje życie. Jestem w Chrystusie. Czynię to, co On by czynił. Duch jest we mnie. On mnie ożywia i porusza.

Nasz Pan tak wyjaśnił swoim uczniom tajemnicę Trójcy Świętej: między Nami nikt nie jest pierwszym, nikt nie jest ostatnim; u Nas nie ma żadnego na prawo ani żadnego na lewo; nie mamy nad sobą żadnego firmamentu ani żadnego gruntu pod sobą. My sami jesteśmy firmamentem i My jesteśmy gruntem. Nikt nie może Nas zobaczyć. Wiemy wszystko, wszystko rozumiemy. Czynimy dalekim to, co jest blisko. I bliskim to, co jest daleko.

z liturgii etiopskiej

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 30 maja 2021
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY (rok B)
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

II CZYTANIE

Z listów św. Atanazego, biskupa
(List 1 do Serapiona,28-30)

Światłość, chwała i łaska w Trójcy i od Trójcy

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło; "przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we wszystkim", w Duchu Świętym.

Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich".

To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: "Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym.

RESPONSORIUM

W. Błogosławmy Ojca i Syna, + i Ducha Świętego, * Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. W. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; + spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 923b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.