Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 29(930) rok XXI 18. lipca 2021 roku.

Szesnasta Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Jr 23,1-6;
Psalm: Ps 23,1-6;
II czytanie: Ef 2,13-18;
Aklamacja: Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je, a one idą za Mną (J 10,27);
Ewangelia: Mk 6,30-34:
Pieśni: 701.1; W: 248, 613; Pd: 600; K: 247, 231; U: 306, 311; Z: 573, 430

.

góra

.

 
Ewangelia:

A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno.

góra

.

Człowiek pyta:

Na co takie marnotrawstwo?
(Mt 26,7-8)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Jak bardzo spragnieni musieli być dawniej ludzie prawdziwych pasterzy, którzy własnym przykładem pokazaliby im, jak należy żyć, wierzyć i kochać. My, ludzie współcześni, także tęsknimy za prawdziwymi pasterzami, wzorami, tymi, którzy żyją naprawdę i pomagają nam wieść nieudawane życie.

Żyjemy w wielkiej duchowej próżni, w którą, niestety, zbyt często wdzierają się fałszywi prorocy i zwodziciele. Ale nam, chrześcijanom, nie wolno uskarżać się na pozbawionych skrupułów zwodzicieli czy naiwne owieczki, które pozwalają się zwieść. To na nas przecież ciąży obowiązek bycia dobrymi pasterzami. Możemy odpowiedzieć na tęsknotę ludzi, gdy własnym życiem głosimy prawdziwego Boga, gdy poszukujemy Boga szczerym sercem.

Parafianin Nr 27 (118) 20 lipca 2003r.

góra

.

Refleksja

Od dawien dawna było znane przysłowie: "Co w sercu, to i na ustach".

Tak wiele doświadczyli i zdziałali uczniowie, a z pewnością także uczennice, którzy poszli za Jezusem, że koniecznie chcą Mu o tym opowiedzieć i sobie nawzajem. Zaskoczenie, zdumienie, niewykluczone, że też rozczarowanie. Dokąd pójść z tymi wszystkimi przeżyciami, wspomnieniami - i wątpliwościami? Serce i dusze zdają się pękać i zarazem czują się wyczerpane jak ciało, którego elementarne potrzeby tymczasem, w tym duchowym znoju, zostały zaniedbane. Jakże błogi jest teraz spokój, posiłek spożywany bez pośpiechu i szczera rozmowa. Znowu być z Jezusem i przyjaciółmi - to jest to. Jezus o tym wie i zaprasza.

Jakże często dzisiaj przyczyną dolegliwości żołądkowych i sercowych jest po prostu brak możliwości porozmawiania z kimś o swych doświadczeniach życiowych, o swych dobrych i złych sprawkach. Wszystko, czego się doświadczyło, trzeba niejako przeżuć czy połknąć samemu. Nie ma nikogo, przy kim można by choć trochę ciężaru zrzucić z siebie i chwilę odpocząć:

A być może wszystkim udręczonym życiem nie dostaje jeszcze odwagi, by przyjść do Jezusa i otworzyć przed Nim serce. Być może czekają na zaproszenie wspólnoty chrześcijańskiej, żeby mogli spotkać się z innymi i opowiedzieć im o swoich doświadczeniach i ich posłuchać. Ale kto jeszcze dzisiaj zaprasza w imieniu Jezusa? A dlaczego właściwie nie ja?

Gundula Kuhneweg

Parafianin Nr 28 (257) 23 lipca 2006r.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

.

Niedziela, 18 lipca 2021
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 54,6. 8)

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie. *
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe dobre imię.

Kolekta

Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, + aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg sam ustanowi pasterzy

(Jr 23,1-6)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi:

{{Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska.

Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek.

Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą sprawiedliwością"}}.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 23[22],1b-3a. 3b-4. 5. 6)
(R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1 Pan jest moim pasterzem, +
niczego mi nie braknie, *
2 pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3 orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę.
4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, +
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

5 Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus jednoczy ludzkość

(Ef 2,13-18)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.

On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus dobry pasterz

(Mk 6,30-34)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.

Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.

Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 930b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.