Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 31(932) rok XXI 1. sierpnia 2021 roku.

Osiemnasta Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Wj 16,2-4. 12-15;
Psalm: Ps 78.3-4bc. 23-25. 54;
II czytanie: Ef 4,17. 20-24;
Aklamacja: Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4,4b);
Ewangelia: J 6,24-35:
Pieśni: 701.1; W: 597; Pd: 623; K: 229, 226; U: 297, 305; Z: 589, 385

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

góra

.

Bóg pyta:

Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej?

(J 8,43)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Postępowanie Jezusa może wydawać się dziwne. Raz lituje się nad ludźmi, bo są głodni. Innym razem jakby karci ich za to, że Go szukają z tej racji, że najedli się do syta chleba. Istotna wydaje się jednak uwaga Jezusa:

"Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki". Wszystko, co bowiem czynił, czynił by nas przekonać, że na świecie nie jesteśmy sami, że stale, każdego dnia, jest z nami dobry Bóg, który może sprawić każdy cud, jeśli Go tylko o to poprosimy. A jeśli nie wysłuchuje, to też nie dzieje się nic strasznego. Przecież jest nadal z nami. Tak jak kochający ojciec, który nie spełnia każdej zachcianki swego dziecka.

Kz

Parafianin Nr 28(119) rok III 3 sierpnia 2003r.

góra

.

Refleksja

Przyjąć chleb, podzielić się nim

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

1. Zaczyna się ona dialogiem Jezusa z tłumem, który Go podziwia, szuka, pragnie, bo wyczuwa w Nim obietnicę szczęścia, ale zarazem ma kłopot z przyjęciem Jego posłannictwa, Jego słowa. "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" - pytają ludzie, którzy byli świadkami cudu rozmnożenia chleba i są wciąż pod jego wrażeniem. To pytanie nie ma wielkiego sensu. My też, przyznajmy, czasem nie bardzo wiemy, o co pytać Boga. Miotamy się, szukając Go. Bełkoczemy coś na granicy sensu. Ale na dnie tego nieskładnego pytania leży rzecz najistotniejsza - to pytanie o tożsamość Jezusa. Skąd Ty do nas przychodzisz? Kim Ty właściwie jesteś? Uspokaja myśl, że Bóg zna nasze serca. Ich nieład, niepokój, pragnienia i lęki. On wie, czego nam potrzeba.

2. Jezus nie odpowiada na pytanie tłumu, ale prowokuje do myślenia. Naprowadza swoich słuchaczy (więc i nas) na właściwy trop. Dlaczego Mnie szukacie? Bo szukacie zbawienia. Ale czym ono właściwie jest? Czy tylko nasyceniem głodu ciała? Dobrobytem? Rozwiązaniem problemów ekonomicznych? Nie, samo zaspokojenie doczesnych potrzeb to zdecydowanie za mało. Szukamy czegoś więcej. Są w nas tęsknoty sięgające poza ziemski horyzont. Chrystus wskazuje, że chleb ma znaczenie symbolu. Pokarm dla ciała wskazuje na pokarm dla duszy, pokarm na wieczność. "Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy". Zauważmy, że ów pokarm duchowy to z jednej strony dar, który przynosi Jezus, z drugiej coś, o co mamy zabiegać. Zbawienie to dar darmo dany, a zarazem o ten dar trzeba się jednak starać. Jest w tym paradoks. Pomyślmy, czy nie podobnie jest z chlebem? To owoc naszej pracy, a zarazem dar ziemi, dar Boga.

3. Odpowiedź tłumu jest logiczna. Skoro mamy się starać o pokarm wieczny, to prosimy o wskazówki. Co mamy czynić? "Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał" - odpowiada Pan. Nasze staranie się o zbawienie to nade wszystko wiara w Chrystusa. Dla Żydów drogą do Boga było Prawo (Tora). Jezus przychodzi z nieba jako nowe, żywe Prawo. To już nie jest zestaw przepisów, ale Osoba. Kto jest z Nim w komunii, ten wchodzi na drogę zbawienia. Wiara w Jezusa oznacza żywą relację, miłość, bliskość z Nim, utożsamienie się, naśladowanie Jego sposobu bycia. Jak mawiał św. Albert Chmielowski: "Być dobrym jak chleb". Czyli dać się pokroić dla innych. Zabieganie o zbawienie oznacza więc ostatecznie dwie rzeczy: przyjąć Jezusa jako dar z nieba i samemu stać się darem dla innych, na Jego wzór.

4. "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". Cud rozmnożenia chleba obrazował działanie Jezusa. On przychodzi, by nas nakarmić sobą. W Nim jest wszystko, czego nam potrzeba. Tego "chleba życia" nikomu nie braknie. Na tylu ołtarzach świata dokonuje się każdego dnia jego cudowne rozmnożenie.

ks. Tomasz Jaklewicz

Źródło: https://www.radioem.pl/

Parafianin Nr 27a(815a) rok XVIII 5. Sierpnia 2018r.

góra

.

Dobre słowo

Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, zauważa się, że Jezus wypowiada się dwuznacznie. Chleb to nie tylko kromka, którą można zaspokoić głód, ale też pokarm duchowy, który zaspokaja głód duszy. Jezus mówiąc: "Jam jest chleb życia", wskazuje, że może zaspokoić głód duszy.

Ale czym jest głód duszy? Zapewne chodzi o pragnienie szczęścia, uznania i szacunku. Krótko mówiąc - pragnienie bycia kochanym. Każdy potrzebuje szacunku jak wody i chleba. Każdy chce codziennie czuć, że jest ważny i kochany. Temu, komu odmawia się tego rodzaju uczuć od wczesnego dzieciństwa, doskwiera brak spokoju w życiu. A może być jeszcze gorzej, gdy dusza sama stara się zaspokoić swój głód. Wtedy może wezbrać w niej tak bezmierna tęsknota, że nic i nikt nie jest już w stanie jej zaspokoić, a lęk przed poczuciem niższości łatwo przeradza się w manię wielkości.

Czy wtedy Jezus może pomóc? Zapewne tak. Oferuje bezwarunkową miłość. Przy Nim przygnębiające poczucie niższości okazuje się bezzasadne. Całkowicie bowiem poświęcił siebie dla zbawienia człowieka. Jak więc można przy Nim czuć się bez znaczenia, niewiele wartym, nie za dobrym?

Michael Becker

Parafianin Nr 28(535) rok XII 5 sierpień 2011r.

góra

.

Niedziela, 1 sierpnia 2021
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Początek Listu przypisywanego Barnabie
(rozdz. 1,1-8; 2,1-5)

Nadzieja życia jest początkiem
i kresem naszej wiary

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Synowie i Córki! W imię Pana, który nas umiłował, pokój wam i pozdrowienia.

Ponieważ wielkie i obfite są dobrodziejstwa Boże względem was, dlatego wasze święte i szlachetne dusze napawają mnie ogromną radością. Otrzymaliście bowiem zaszczepioną w was łaskę, duchowy dar. Z tego powodu raduję się także nadzieją własnego zbawienia, bo widzę Ducha wylanego na was z przeobfitego źródła Pana. Oto, jak wielce urzeczony jestem waszą postawą tak bardzo przeze mnie upragnioną.

Tak właśnie przekonany jestem i w pełni tego świadom, bo wiele do was przemawiałem. Pan towarzyszył mi na tej świętej drodze. I to właśnie jest dla mnie wezwaniem, aby miłować was bardziej niż siebie samego. Doskonała bowiem wiara i miłość mieszkają w was poprzez nadzieję życia wiecznego. Wiedząc przeto, iż jeśli dołożę starania, aby się podzielić z wami tym, co sam otrzymałem, moją zapłatą będzie posługiwanie takim jak wy, postanowiłem napisać wam krótko, abyście wraz z wiarą mieli też doskonałą wiedzę.

Otóż trzy są nauki Pana: nadzieja życia, początek i kres naszej wiary; sprawiedliwość, początek i kres sądu; miłość, radosne i pogodne świadectwo czynów sprawiedliwych. Pan bowiem dał nam przez proroków znajomość rzeczy przeszłych i obecnych oraz pozwolił zakosztować rzeczy przyszłych. Skoro zaś widzimy, że wszystko dokonuje się w zapowiedzianym porządku, powinniśmy coraz pilniej postępować drogą bojaźni Bożej. Ja zaś, nie jako nauczyciel, ale wasz brat, udzielę wam pouczeń, z których moglibyście zaczerpnąć otuchy na dni obecne.

Ponieważ "dni są złe", a przeciwnik działa, trzeba nam czuwać nad sobą i pilnie strzec woli Bożej. Otóż wiarę naszą wspierają bojaźń i wytrwałość, sprzymierzeńcami są cierpliwość i opanowanie. Jeśli te cnoty pozostaną nietknięte przed Panem, wtedy z radością dołączą się do nich: mądrość, rozumienie, poznanie i wiedza.

Pan bowiem pouczył za pośrednictwem wszystkich proroków, iż nie potrzebuje ofiar, całopaleń ani obiat. Oto, co kiedyś powiedział: "Co Mi po mnóstwie waszych ofiar - mówi Pan. Syt jestem całopaleń i tłuszczu baranów, krwi wołów i kozłów nie pragnę. Nie przychodźcie, by stanąć przede Mną. Któż tego żądał od was? Nie wydeptujcie moich przedsionków. Gdy przyniesiecie ziarno, będzie to na próżno. Obrzydła Mi woń kadzideł; nie mogę ścierpieć waszych świąt i uroczystości".

RESPONSORIUM
(Ga 2,16; Rdz 15,6)

W. Przeświadczeni, + że człowiek osiąga usprawiedliwienie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa; * I my właśnie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, / by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa.

K. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. W. I my właśnie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, / by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych ? i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ? który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 932b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.