Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 34(935) rok XXI 22. sierpnia 2021 roku.

Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Joz 24,1-2a. 15-17. 18b;
Psalm: Ps 34,2-3. 16-23;
II czytanie: Ef 5,21-32;
Aklamacja: Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego. (J 6.63b. 68b);
Ewangelia: J 6,55. 60-69
Pieśni: 701.1; W: 592; Pd: 264; K: 208, 262; U: 206; Z: 631, 402

.

góra

.

 
Ewangelia:

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

góra

.

Człowiek pyta:

Gdzie jest Twój Ojciec?

(J 8,19)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Słowa, które Jezus powiedział uczniom, trudno zrozumieć i trudno się ich słucha. Ale to nie ma znaczenia. Są to bowiem słowa życia wiecznego. I to jest decydujące.

Kiedy dzisiaj w niezliczonych dyskusjach, tokszołach, kazaniach, reklamach i kolorowych czasopismach płyną potoki słów, także w tym przypadku rozstrzygające jest pytanie: "Czy są to słowa życia wiecznego?" Natomiast pytanie, czy są one przyjemne czy nieprzyjemne, proste czy zawiłe - to rzecz drugorzędna.

Chcąc się rozeznać w potoku stów naszych czasów, wystarczy ocenić je według prostego kryterium. Czy są to słowa, które służą życiu, słowa ożywiające? Odpowiedź nieomylnie wyczuwamy sercem. I gdy serce nam mówi, że dane słowa są słowami życia, niezależnie od tego, czy miłymi czy nie, to dajmy im posłuch jak Piotr i powiedzmy: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego".

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 28(119) rok III 24 sierpnia 2003r.

góra

.

Refleksja

Ten kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania naprawdę działał na nerwy, i to wszystkim. Cokolwiek by się powiedziało podnosił rękę i zaczynał swoje "a jeśli", "a skąd wiadomo", "ale przecież", "to jakieś dziwne". Na szczęście katecheta przypomniał sobie, jak przed laty, gdy sam zasypywał innych pytaniami, niewiele pomagało zbywanie ich uwagą: "Ty niewierny Tomaszu!"

Wątpienie, poważne, a także krytyczne spieranie się z Jezusem i Jego nauką, to jeden z przejawów dojrzewania w wierze. Nawet ci, którzy towarzyszyli Jezusowi krok w krok, codziennie Go słuchali, wytrąciła z równowagi Jego nauka: "To, co mówisz, jest nie do zniesienia".

I czyż w takiej sytuacji jest jakieś lepsze rozwiązanie niż zrzucenie z siebie tego, co jest nie do zniesienia, i wziąć, jeśli w ogóle, na swe barki to, co można unieść? I wielu uczniów odeszło do Jezusa. Nawet Dwunastu musiała dręczyć taka pokusa. W przeciwnym razie Jezus by ich nie zapytał: "Czyż i wy chcecie odejść?" Musieli najpierw usunąć wszystkie wątpliwości, zanim mogli dać Mu szczerą odpowiedź: "Pozostajemy, bo Ty masz słowa życia wiecznego".

Wątpiącym trzeba dać czas, nie lekceważyć ich pytań, powiedzieć: "Twoje pytania są ważne. Ale nie zadowalaj się szybkimi, pozornie logicznymi odpowiedziami. Szukaj - i proś Ducha Świętego, żeby dał ci lepsze zrozumienie". A szczerze - dobra rada dla wszystkich.

Gundula Kuhneweg

Parafianin Nr 29(258) rok VI 27 sierpnia 2006r.

góra

.

Dobre słowo

Jezus i Jego uczniowie - niewyczerpany temat. Już tylko Jezus i Piotr dostarczają dość materiału, by nakręcić pełnometrażowy, pasjonujący film. Niekiedy Piotr jest bardzo wymowny, niekiedy małomówny, niekiedy nawet kłamcą. Ale w jego życiu zdarzają się tak jasne momenty, jakimi nie może poszczycić się żaden z uczniów Jezusa. Na przykład podczas wielkiego sporu dotyczącego nauki Jezusa o sobie jako chlebie życia, gdy już wielu Jego uczniów Go opuściło, proroczo powiedział: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego".

Któż mógłby to piękniej powiedzieć niż Piotr, ów do wszystkiego zdolny naśladowca Jezusa. Często sam nie wie dokładnie, co mówi. Mimo to trafia w samo sedno. Odnosi się nieodparte wrażenie, że to sam Bóg przemawia przez niego. Tak musiało być, skoro sam Jezus zwrócił na to uwagę: "Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie". Tak jest też w dzisiejszej Ewangelii. Trafia w samo sedno: "Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Nie możemy więc odejść od Ciebie. Jeśli to uczynimy, zginiemy". To właśnie powiedział Piotr. Ale wkrótce potem chce uciec od swego Mistrza. Żałośnie zawodzi. A tylko ten, kto pozostaje przy Jezusie, zyska życie. Z Jezusem będziemy żyć, nawet gdy umrzemy.

Michael Becker

Parafianin Nr 28 (396) rok IX 23 sierpnia 2009r.

góra

.

Niedziela, 22 sierpnia 2021
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi proroka Sofoniasza
(So 1,1-7. 14-2,3)

Sąd Pański

Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego.

"Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: Usunę ludzi i bydło, usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi; i wytępię człowieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana.

I wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jeruzalem; i wytępię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona sług bałwochwalczych wraz z kapłanami. Wytępię także tych, którzy na dachach oddają pokłon wojsku niebieskiemu, i tych, którzy oddają pokłon, przysięgając na Pana i przysięgając również na Milkoma, i tych, którzy się odwracają od Pana, i którzy Go nie szukają i nie pytają o Niego.

Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych. Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom wysokim.

I udręczę ludzi, że chodzić będą jak niewidomi, ponieważ zawinili przeciwko Panu; i krew ich jak kurz będzie rozpryskana, a ich szpik jak błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana, gdyż ogień Jego zapalczywy strawi całą ziemię; bo dokona zagłady - zaiste strasznej - wszystkich mieszkańców ziemi.

Zbierzcie się! Zgromadźcie się! - narodzie bez wstydu - pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego".

RESPONSORIUM
(So 2,3; Łk 6,20)

W. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, + którzy pełnicie Jego nakazy. * Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory.

K. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. W. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory.

góra

.

II CZYTANIE

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 39)

Oczekiwanie przyszłego wieku

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Nie znamy czasu, kiedy ma się skończyć ziemia i ludzkość, ani nie wiemy, w jaki sposób wszechświat ma zostać zmieniony. Przemija wprawdzie postać tego świata zniekształcona grzechem, ale pouczeni jesteśmy, że Bóg gotuje nowe mieszkanie i nową ziemię, gdzie mieszka sprawiedliwość, a szczęśliwość zaspokoi i przewyższy wszelkie pragnienia pokoju, jakie żywią serca ludzkie. Wtedy to, po pokonaniu śmierci, zmartwychwstaną synowie Boży w Chrystusie, i to, co było wsiane w słabości i zepsuciu, odzieje się nieskażonością, a wobec trwania miłości i jej dzieła całe to stworzenie, które Bóg uczynił dla człowieka, będzie uwolnione od niewoli próżności.

Słyszymy wprawdzie, że na nic człowiekowi się nie przyda, jeśli cały świat zyska, a siebie samego zatraci. Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, by uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może się przyczynić do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej.

Jeżeli rozszerzymy po ziemi w duchu Pana i wedle Jego zlecenia godność ludzką, wspólnotę braterską i wolność, to znaczy wszystkie dobra natury oraz owoce naszej zapobiegliwości, to odnajdziemy je potem na nowo, ale oczyszczone ze wszystkiego brudu, rozświetlone i przemienione - gdy Chrystus odda Ojcu wieczne i powszechne królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Na tej ziemi królestwo obecne już jest w sposób tajemniczy; urzeczywistnienie zaś jego nastąpi z przyjściem Pana.

RESPONSORIUM
(por. Iz 49,13; Ps 72,7)

W. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! + Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem nasz Pan przyjdzie * I zlituje się nad swoimi biednymi.

K. Za dni Jego sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój. W. I zlituje się nad swoimi biednymi.

Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, + daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.


W rękach oprawców
24.08.2021r. św. Bartłomieja, Apostoła

    43 Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: "Pójdź za Mną!". 44 Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. 45 Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa z Nazaretu". 46 Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz!" 47 Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu". 48 Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". 49 Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!" 50 Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to". 51 Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

J 1,45-51

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 935b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.