Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 35b(936b) rok XXI 29. sierpnia 2021 roku.

.

.

Niedziela, 29 sierpnia 2021
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 86,3. 5)

Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie. *
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Kolekta

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, + zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wezwanie do zachowania przykazań

(Pwt 4,1-2. 6-8)

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:
{{A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: "Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny". Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?}}

Oto słowo Boże.

góra

.

PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 15[14],1b-2. 3 i 4b. 4c-5)
(R.: por. 1b)

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

1 Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, * 
kto zamieszka na Twej górze świętej?
2 Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie * 
i mówi prawdę w swym sercu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

3 Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, * 
kto nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swoim sąsiadom, *
4 ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, *
5 kto nie daje swych pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. * 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

.

góra

Drugie czytanie

Wprowadzać słowo w czyn

(Jk 1,17-18. 21b-22. 27)

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Bracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze.

Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nie skażonym wpływami świata.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Jk 1,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,
byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Prawo Boże a zwyczaje

(Mk 7,1-8a. 14-15. 21-23)

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: "Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?"

Odpowiedział im: {{Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi". Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji}}.

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

Niedziela, 29 sierpnia 2021
II tydzień psałterza
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Jeremiasza
(Jr 11,18-20; 12,1-13)

Wylanie duszy proroka

Pan mnie pouczył, i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: "Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!"

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą. Chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności: Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju? Ty ich sadzisz, zapuszczają więc korzenie, rozwijają się, przynoszą także owoce. Blisko jesteś ich ust, daleko jednak od ich sumienia. Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą. Oddziel ich jak owce na rzeź, przygotuj ich na dzień mordu! Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona? Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem: "Bóg nie widzi naszych dróg".

Bo jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami? A jeżeli tylko w spokojnym kraju czujesz się bezpiecznym, co będziesz robić w bujnej gęstwinie Jordanu? Również twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni cię zdradzą, nawet oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie piękne słowa.

"Opuściłem swój dom, pozostawiłem swoje dziedzictwo. To, co umiłowałem, oddałem w ręce swych nieprzyjaciół. Moje dziedzictwo stało się dla Mnie jak lew w gęstwinie. Podniosło przeciw Mnie swój głos, dlatego muszę go nienawidzić. Czy moje dziedzictwo jest pstrym ptakiem, nad którym krążą dokoła ptaki drapieżne? Chodźcie, zgromadźcie wszystkie zwierzęta polne, przyprowadźcie, by je pożarły. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość. Obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie. Zamienili je na pełne żałoby odludzie - jest wobec Mnie ono pustynią. Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, kto by wziął sobie to do serca".

Na wszystkie pagórki pustyni dotarli łupieżcy, albowiem miecz Pana pożera; od końca do końca kraju żaden z ludzi nie zażywa pokoju. Posiali pszenicę, lecz zebrali ciernie: natrudzili się bezużytecznie. Wstydzić się muszą swych zbiorów z powodu gniewu Pana.

RESPONSORIUM
(J 12,27-28; Ps 42,6)

W. Teraz dusza moja doznała lęku + i cóż mam powiedzieć? / Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. / Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. * Ojcze, wsław Twoje imię.

K. Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, i czemu trwożysz się we mnie? W. Ojcze, wsław Twoje imię.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 23 A, 1-4)

Pan okazał nam swe miłosierdzie

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Błogosławieni jesteśmy, jeśli czynimy to, co słyszymy, i wyśpiewujemy. Nasze bowiem słuchanie jest siewem, działanie - owocem siewu. Już przedtem wspomniałem, abyście nie przebywali w kościele bezowocnie, słuchając o tak wielu świętych sprawach, a nie postępując święcie. Ponieważ "łaską jesteśmy zbawieni - jak mówi Apostoł - nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił; łaską zbawieni jesteśmy". Bo nie prowadziliśmy przedtem życia tak świętego, aby Bóg mógł je umiłować i powiedzieć: Zstąpmy, przyjdźmy z pomocą ludziom, albowiem postępują godnie. W rzeczywistości nie podobało Mu się nasze życie. Nie miał upodobania w tym, co czyniliśmy. Podobało Mu się jedynie to, co sam w nas uczynił. Dlatego wszystko, co czynimy, odrzuci, ocali zaś to, co sam uczynił.

Nie byliśmy dobrymi. Bóg jednak ulitował się nad nami, zesłał Syna swego, który umarł nie za dobrych, ale złych, nie za sprawiedliwych, ale grzeszników. Albowiem "Chrystus umarł za grzeszników". A dalej mówi Pismo: "Nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć z największą trudnością; chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć". Istotnie, mogłoby się zdarzyć, iż ktoś odważyłby się umrzeć za człowieka dobrego. Jednakże za grzesznika, człowieka złego i przewrotnego, któż zechciałby ponieść śmierć, jeśli nie sam tylko Chrystus, tak sprawiedliwy, iż usprawiedliwił grzeszników.

Nie było w nas, bracia, żadnych dobrych czynów; wszystkie były złe. A chociaż takie właśnie były czyny ludzi, nie opuściło ich jednak Boże miłosierdzie. Bóg wysłał Syna swego, aby nas wybawił. Nie złotem ani srebrem, ale ceną Jego przelanej krwi. On stał się Barankiem bez skazy, prowadzonym na zabicie za owce skalane (jeśli tylko skalane, a nie zepsute całkowicie). Oto jaką otrzymaliśmy łaskę. Żyjmy przeto godnie mocą przyjętej łaski, by nie sprzeniewierzyć się tak wielkiemu darowi. Wielki Lekarz przybył do nas i usunął wszystkie nasze grzechy. Jeśli na nowo chcemy chorować, nie tylko sobie samym wyrządzimy krzywdę, ale nadto staniemy się niewdzięczni względem Lekarza.

Podążajmy przeto wskazanymi przezeń ścieżkami, nade wszystko drogą pokory, którą stał się dla nas. Swą nauką ukazywał drogę pokory; cierpiąc za nas przemierzył ją całą. "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas", aby mógł umrzeć za nas Ten, który nie może umrzeć. Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę, aby za nas umrzeć i swoją śmiercią naszą śmierć unicestwić.

Oto czego Pan dokonał, czym nas obdarzył. Potężny, uniżył się, uniżony, został zabity, zabity, zmartwychwstał i został wywyższony po to, aby nie pozostawić w otchłani umarłych, ale aby w sobie wywyższyć tych, których już wywyższył przez wiarę i wyznanie wiary przynoszące usprawiedliwienie. Oto jak przekazał nam drogę pokory. Jeśli będziemy się jej trzymać, uwielbimy Pana i z całą słusznością będziemy mogli śpiewać:

"Wysławiamy Ciebie, Boże, wysławiamy i wzywamy Twojego imienia".

RESPONSORIUM
(Ps 86, 12-13; 118,28)

W. Będę Cię wielbił + z całego serca, Panie, mój Boże, / i na wieki będę sławił Twoje imię. * Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie.

K. Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie, Boże mój, wielbić pragnę Ciebie. W. Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie.

Módlmy się. Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, ? zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ? który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwudziestą Drugą
Niedzielę Zwykłą

29.08.2021r.

Chrystus przychodzi do nas, aby przemieniać nasze serca. Dzięki temu w tym trudnym świecie możemy być Jego autentycznymi świadkami. Dzisiaj w naszej parafii gościmy Ojca Oblata Roberta Grabka, który wygłosi kazanie będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Czując się odpowiedzialnymi za cały Kościół, włączmy się w dzieło misyjne.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj dziękują i proszą o błogosławieństwo działkowcy z ogródków działkowych "Nowa Jutrzenka".
O 16.00 Nieszpory, na które serdecznie zapraszamy. Od przyszłej niedzieli Nieszpory zawsze o godz.18.15!

We wtorek na Mszę wieczorną i nabożeństwo zapraszamy Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Na tej Mszy św. przeżyjemy oficjalne pożegnanie wikarych: ks. Marka Wolnika i ks. Łukasza Iwanowskiego, a powitamy ks. Wojciecha Winklera. Wszystkich Parafian już dziś serdecznie zapraszamy.

W środę o godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego. Na tej mszy św. poświęcimy dzieciom klas I tornistry i przybory szkolne.

W I czwartek o godz.7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania. O godz. 8.00 Msza św. w tej intencji. O godz. 17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.

W I piątek o godz.7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 8.00 Msza św. do Serca Pana Jezusa.
O godz. 16.30 okazja do spowiedzi dla dzieci. O godz. 17.00 Msza św. szkolna - NIE MA MSZY o 18.00! I tak już będzie we wszystkie piątki.
W każdy piątek po mszy św. wieczornej zapraszamy młodzież na spotkania oazowe.

W I sobotę miesiąca o 7.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą Różańcową.
O godz. 8.00 Msza św. wynagradzająca ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Chorych parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenia.
Od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 937

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.