Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 38(939) rok XXI 19. września 2021 roku.

Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mdr 2,12. 17-20;
Psalm: Ps 54,3-4. 5. 6. 8;
II czytanie: Jk 3,16-4,3;
Aklamacja: Bóg wezwał nas przez ewangelię, abyśmy
dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa (2Tes 2,14);
Ewangelia: Mk 9,30-37;
Pieśni: 701.1; W: 7, 632; Pd: 7; K: 7, 250; U: 306, 296; Z: 7, 584
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007; 2006;

.

góra

.

 
Ewangelia:

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

góra

.

Człowiek pyta:

Cóż to jest prawda?
(J 18,38)

* * *

Co za straszny widok: chrześcijanin, zroszony Krwią Chrystusa, karmiony Jego Ciałem, na zawsze musi się pożegnać ze wspaniałym niebem, ze szczęśliwą wiecznością, z mieszkańcami górnych krain! Zostają mu tylko jęki i skargi w płomieniach, znika dla niego wszelka nadzieja!

św. Jan Maria Vianney,
O szczęściu zbawionych i karze piekielnej

* * *

Zużywaj się, nie rdzewiej.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Dla dzieci jest świat - i wszystko, co na nim jest - wszystko, co nowe, co budzi podziw. Dorośli nie tak postrzegają świat. Większość z nich przeżywa świat jako coś zupełnie zwyczajnego.

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
CO/KTO W MYM SERCU?

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Gdzie serce, tam skarb

Co w nas jest i nami kieruje ma wpływ na nasze decyzje i czyny. Nie odkryłem Ameryki, jednak trzeba to powtarzać. Prosty przykład z ewangelii: ... posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. I wiadomo co w nich pracowało, rzekłbym od środka, bo na zewnątrz to my wiele jesteśmy w stanie pokazać, jednak czy to w całej pełni obrazuje serce?

O czym rozprawiacie w drodze? To dobre, dodałbym jakże prostujące patrzenie pytanie. Życie na ziemi jest drogą, tak więc czym naprawdę zajmujecie się w czasie drogi? Co zajmuje Waszą głowę i serce kiedy kroczycie ścieżkami codzienności? Tutaj potrzeba rzetelnej, prawdziwej i odważnej odpowiedzi. Bez niej bowiem człowiek się łudzi, żyje w oparach absurdu bo w tym, co nie rzeczywiste.

Natomiast prawdziwa odpowiedź wskaże co jest. Z tego dowiemy się dokąd zmierzamy lub też odkryjemy, że warto zatrzymać się, zawrócić lub też zmienić kierunek wędrówki. Apostoł Jakub powiedział nam, że gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Czy tego nie dostrzegamy? Szkoda, że przede wszystkim u innych. I jeszcze jedno jakże konkretne pytanie Apostoła: Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych.

Jaki obraz Boga?

Tylko w obecności Jezusa - pomimo naszych mniej czy bardziej uświadomionych snów o potędze, żądz wszelkiego rodzaju - jesteśmy w stanie utrzymać równowagę w czasie wędrowania.

Ważne, by nie tyle nie zniknął z horyzontu (bo zbyt daleka odległość), ale byśmy uczyli się Jego bliskości. Bliskość ta doświadczana jest w owym byciu przyjętym. Każdy z nas jest dzieckiem, którego Ojciec przyjmuje w Jezusie Chrystusie. Dziecko uczy się pilnie i w sposób najbardziej naturalny od Ojca niebieskiego. Jakiego Boga Pokazują rodzice swoim postępowaniem takiego Boga mają ich dzieci.

Pan Jezus ogłasza dziś w uroczysty sposób Dobrą Nowinę. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Jeśli skupieni jesteśmy na naszych żądzach to tego nie zauważymy. Umknie naszej uwadze. Nie rozumiemy i z lenistwa czy też ze strachu nie pytamy. Tak więc jaki obraz Boga nosimy w sercu.

Dwie Boże lekcje

Jakie jest miejsce Pana Jezusa w mym sercu, w mej codzienności, w małżeństwie czy w rodzinie? Jaka jest przestrzeń modlitwy czyli spotykania się z Nim? Gdzie bowiem lepiej możemy nauczyć się Boga i Jego dróg? Idąc za światem i światowym myśleniem oddalamy się od Pana i... zapewniam idziemy w kierunku przepaści.

Na nasze czasy jakże trudnym i niepojętym po ludzku pozostaje wskazanie: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Tyle z tym, że my nie po ludzku mamy rozumować, ale otworzyć się na Boże przychodzenie, a Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie i stał się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich...

Druga, jakże wzruszająca lekcja miłości Bożej: ... wziął dziecko, postawił je przed nimi i objął je ramionami. Jestem dzieckiem Bożym. Znajduję się w Jego ramionach. Nie tylko ja:, ale również "ty", ten, ta, którzy obok mnie są... oni też! Przyjmując ich przyjmuję do swego serca i Ojca i Syna, a więc co, a dokładnie kto w mym sercu... to i na ustach i w czynach.

o. Robert

Parafianin Nr 31(819) rok XVIII 23. września 2018 roku.

góra

Miłość Boga i miłość bliźniego łączą się w jedno: w najmniejszym człowieku spotykamy samego Jezusa, a w Jezusie spotykamy Boga.

encyklika Deus caritas Est

Zapytano pewnego rabina, dlaczego tak wielu ludzi nie może spotkać Boga. Odpowiedział: "Prawdopodobnie dlatego, że nie potrafią pochylić się dostatecznie nisko".

góra

.

Słowem

Starasz się wyjaśnić coś swojej "elicie", ale oni niczego nie rozumieją. Natomiast wykłócają się o nic nie znaczące etykietki; kto z nich jest największy. Ale i to znosisz cierpliwie i wykorzystujesz, żeby im wytłumaczyć, że droga Boża jest niepozorną drogą, drogą niemocy, drogą krzyża, drogą niepozornej miłości i cierpliwości. Tak często przecież właśnie w tym, co małe i niepozorne, ukryty jest sam Bóg.

A więc, czy mam pogodzić się z moją małością, niezrozumieniem drogi Bożej, potrzebą oświecenia umysłu i zmiany sposobu myślenia. Nie muszę dokonywać wielkich rzeczy i być w każdym calu doskonały. Mogę ufać, że również moje małe kroki i moje niepozorne drogi są ważne i wartościowe, aby przyjąć Boga, dać Mu na tym świecie jakieś miejsce.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 32 (123) rok III 21 września 2003 rok.

góra

.

góra

.

Dobre słowo

Uczniowie Jezusa właściwie w ogóle Go nie rozumieli. Wciąż czytamy o tym w Nowym Testamencie. Słuchają Jezusa, ale Go nie rozumieją. Ale na innych sprawach znają się doskonale - na rywalizacjach i kłótniach. Kto z nich jest największy? To wdzięczny temat zawziętych sporów. I właśnie ten spór, który może wydawać się nam bardzo dziecinny, jest najlepszym dowodem, że uczniowie właściwie w ogóle nie rozumieli Jezusa.

Miejmy nadzieję, że z nami jest lepiej. Miejmy nadzieję, że mamy inne problemy niż bliscy uczniowie Jezusa. Miejmy nadzieję że nie to czym nieprzejednanej walki o pierwsze miejsca w naszych parafiach w radach parafialnych i w miejscach pracy. Miejmy nadzieję że zawsze chodzi nam jedynie o słuszną sprawę, którą Jezus nazywa nieomal po imieniu: Kto chce być wielkim, niech służy. I pokazuje na dziecko a więc człowieka, który jest całkowicie zależny od innych i poleca to dziecko swoim uczennicom i uczniom. Przyjmijcie to dziecko powiada Jezus, a przyjmiecie Mnie. Przyjmijcie najsłabszych z wszystkich a zatroszczycie się o Mnie. To jest jasne. Nie wymaga żadnych interpretacji. Troszczyć się o słabych jest lepiej niż troszczyć sie o samego siebie. Kto zaczyna zupełnie na dole, wnet znajdzie się na samej górze. U Jezusa.

Michael Becker

Parafianin Nr 31(819) rok XVIII 23. września 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 939b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.