Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 39(940) rok XXI 26. września 2021 roku.

Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła - rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Lb 11,25-29;
Psalm: Ps 19,8. 10-13. 14;
II czytanie: Jk 5,1-6;
Aklamacja: Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie (J 17,17ba);
Ewangelia: Mk 9,38-43. 45. 47-48
Pieśni: 701.1; W: 597, 238; Pd: 573; K: 256; U: 304; Z: 340, 328:
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2021r. 2020r.; 2019r.; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

.

góra

.

 
Ewangelia:

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.

góra

.

Biblia pyta:

Biblia pyta:

Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?

(Dz 3,12)

***

Wszyscy potępieńcy są nieszczęśliwi, bo nie oglądają Boga, co jest ich największą karą - gdyby potępiony mógł widzieć Boga choćby raz na tysiąc lat przez pięć minut, to jego piekło przestałoby istnieć. Ale mylą się bezbożnicy, kiedy mówią, że wszystko jedno, czy pójdą na potępienie za wielką liczbę grzechów czy za małą.

św. Jan Maria Vianney,
O szczęściu zbawionych i karze piekielnej

***

Uśmiechaj się jak najczęściej.
To nic nie kosztuje i jest bezcenne.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Warto zrobić wszystko, żeby nie czynić zła i nie być powodem zgorszenia, ale przede wszystkim, żeby pozostać wiernym Jezusowi. Ta wierność ma czasem bardzo wysoką cenę - gdy cięcia muszą być aż tak radykalne i bolesne, że mocne Chrystusowe porównanie do odcięcia ręki czy wyłupienia oka okazuje się bardzo trafne. Wybór tego, co trudne, ze względu na Chrystusa wymaga niekiedy heroizmu. Bóg jednak daje nam moc wytrwania w dobru. Trzeba tylko z ufnością przylgnąć do Niego i zanurzyć się w Jego miłości.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
W JEDNEJ RODZINIE

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Zazdrość i pycha

Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Pyta Mojżesz Nuna, gdy ten prosi go by powstrzymał uniesienie prorockie u innych (por. Lb 11,25-29). Znamy podobną sytuację u uczniów Pańskich, którzy z faktu, że inni nie chodzą z nami wnioskują iż nie mają prawa, by uzdrawiać w imię Jezusa. Drzemie w nas pokusa zawłaszczenia. U jej źródeł jest pycha i zazdrość. Pycha, że jesteśmy lepsi. Zazdrość, by przez przypadek chwała nie spłynęła na kogoś innego.

Ileż w nas gorzkiego zatrzymywania dla siebie! Dlaczego gorzkiego? Apostoł Jakub opisuje ten stan wyraźnie: Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało... zazdrość jest jakże bolesnym grzechem, bo jest, a nie ma w nim żadnej przyjemności. Chrześcijanin bowiem ze swej natury jest tym, który dzieli się wszystkim. Paweł Apostoł powtarza, że stał się wszystkim dla wszystkich. Nie wyłącza i nie wyklucza. W każdym stara się widzieć brata, ponieważ Ojciec niebieski kocha wszystkie swoje dzieci, a każdy nim jest. To właśnie próba zagarnięcia dla siebie niszczy w nas dziecięctwo Boże i miłość braterską. Rdza na złocie i srebrze, o której wspomina Jakub będzie świadectwem przeciw nam. Wszak rdza pojawia się kiedy przetrzymuje się rzeczy w niewłaściwych warunkach lub też nieodpowiednio ich się używa.

Antidotum: dzielenie się

Dzielenie się sprawia sercu Bożemu i sercu chrześcijanina radość! Jakże bowiem nie cieszyć się skoro królestwo Boże jest głoszone?! I to z jawnymi znakami, o których sam Pan mówił. Widzieliśmy kogoś jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy. Nie mamy patrzeć, gdzie my jesteśmy i kurczowo się tego trzymać. Przecież Pan Jezus jest tam, gdzie chce i działa jak chce i wtedy, kiedy On chce. Ileż to razy już doświadczyliśmy, że "zadziałał" poprzez sytuacje czy osoby, z których nic nie wynikało? Wspomnijmy choćby biblijną oślicę Baalama, przez którą Bóg przemówił do proroka!

Dlatego dzieląc się daję okazję do tego, by inni doświadczyli spotkania z Panem i zaczerpnęli z Jego mocy i władzy. Nie bójmy się! Nikt jej nie może zagarnąć na własny użytek. Odbiłoby mu się to czkawką o wiele szybciej niż mu się wydaje. Tej mocy nie zabraknie, bo Pan jest wszechmocny. Wsłuchajmy się uważnie w słowa Jezusa: ... nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Tutaj przychodzi jakże prosta myśl, a mianowicie, ci, o których sądzimy, że są oziębli (i są tego powody) nie są straceni! Nie są naszymi wrogami. Nie tworzą zagrożenia. Nie trzeba się okopywać! Nie są przeciwko nam. Być może gorliwość jednych denerwuje tychże, bo wyrzuty sumienia działają, jednak to nie oznacza, że są przeciwnikami. W tym kluczu należą do Chrystusa. W tym samym kluczu my też do Niego należymy i... warto o tym świadczyć, by dać okazję innym do zdobycia nagrody, bo kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Moc (anty) świadectwa

Strzeżmy się natomiast jednego, a mianowicie by nie stać się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą. Czasami wiara brata/siostry jest jak ledwo tlący się knotek i niewiele trzeba, by zgasnął. Trzeba nam pilnować, by nie dawać anty-świadectwa mogącego zabić. Poprzez świadectwo zaiste dajemy szansę bliźniemu (przykazanie miłości) do nawrócenia się! Ale nie chodzi o nawracanie na siłę, na własny obraz i podobieństwo.

Chrześcijanin zaczyna od siebie samego. Strzeże przede wszystkim swych oczu, uszu, ciała i serca. Nie oznacza, że są one złe! Żadną miarą! Ale jeśli nie będziemy strzec tych przestrzeni to może się zdarzyć, że jeden chwast zachwaści cały ogród, a dzieje się to niepostrzeżenie. Brak uwagi zawsze prowadzi do wpadki czy też do wypadku. Brak uwagi związany z niedbalstwem, lenistwem, zostawianiem na potem. A przy wypadku istnieje realne niebezpieczeństwo stania się kaleką: bez rąk, bez oka czy bez nogi. Czyż musi do niego dojść by człek odkrył ważność życia wiecznego, do wejścia do królestwa niebieskiego? Powróćmy na chwilę do Mojżesza i jego myślenia o zazdrości Nuna: Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha! Wszak wszyscy jesteśmy ochrzczeni i mamy tego Ducha!

o. Robert

Parafianin Nr 32(820) rok XVIII 30. września 2018 roku.

góra

"Wielu tych, którzy są wewnątrz, jest na zewnątrz,
i wielu tych, którzy są na zewnątrz, jest wewnątrz".

Tak komentuje św. Augustyn słowa Jezusa: "Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami". Można powiedzieć jeszcze inaczej: Gdy ktoś jest na zewnątrz, nie znaczy to Jeszcze, że jest wykluczony, a gdy ktoś jest wewnątrz, bynajmniej nie znaczy to, że może czuć się całkowicie bezpieczny.

góra

.

Słowem

Na pewno Jezus nie brał swych słów zupełnie serio. Inaczej prawdopodobnie żyliby tylko ludzie kalecy, o jednym oku, zjedna nogą czy jedną ręką. Czyjeż bowiem oko, czyjaż noga czy ręka nie były powodem grzechu. Ale gdy Ewangelista przekazuje takie słowa Jezusa, to z pewnością chce nam coś powiedzieć. Jeśli wierzę, że Bóg nie podarował nam naszych ciał, abyśmy je mieli w pogardzie, to słowa Jezusa mogą jedynie znaczyć, iż życie, którym chce nas obdarzyć Bóg i które dla nas przygotował jest większe i ważniejsze niż nasze ciało z oczyma, rękami i nogami.

Nie powinniśmy lekceważyć naszego ciała, lecz uświadomić sobie wartość życia, które jest tak cudowne i cenne, że w jego perspektywie nie ma znaczenia, czy jesteśmy ślepi, chromi czy niezdolni do działania. Trudno nam sobie wyobrazić raj, a jednak powinniśmy czynić to każdego dnia i marzyć o nim, abyśmy byli gotowi dla tego życia w pełni wszystko poświęcić, co wydaje się nam tak bezwzględnie konieczne.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 33 (124) rok III 28 września 2003 rok.

góra

.

O tym, komu wolno być chrześcijaninem, nie decydują chrześcijanie, lecz sam Chrystus. Komu podaje rękę, tego nie wolno nam odtrącać od nas ani wyrzucać z naszej wspólnoty z tego tylko powodu, że jest zbyt postępowy albo zbyt konserwatywny, albo jeszcze w inny sposób nie odpowiada naszym wyobrażeniom. Dzisiejsza Ewangelia z całą wyrazistością stawia nam przed oczyma niebezpieczeństwo utrudniania wyznawania wraz z nami wiary w Jezusa z tego powodu, że nie odpowiada naszym kryteriom dobrego chrześcijanina.

góra

.

Dobre słowo

Obcy cudowni uzdrowiciele? "Nie zabraniajcie im!" Zwodzicielskie członki? "Odetnijcie je!" - Jak można pogodzić z sobą obydwa te żądania Jezusa? Niekiedy podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili jakiś fragment przy przepisywaniu tej Ewangelii. Ale dla ewangelisty Marka obydwa żądania Jezusa stanowią jedno. Jezus kieruje je jako upomnienia do najściślejszego grona uczniów - do liderów Kościoła i ich gremiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Żądaniom tym można by nadać następujący sens: "Kto czyni dobro i chce pomagać w imię Jezusa, może to czynić. Nie zawsze trzeba niejako całym ciałem i duszą należeć do Kościoła, aby postępować i działać w jego duchu". Oznacza to, że chrześcijanie powinni także zważać na wszystkie znaki miłości i troski, jakie dostrzegają poza swoimi kręgami, i być za nie wszystkie wdzięczni.

Podobnej uwagi i interpretacji wymaga też druga część Ewangelii: "Wy wszyscy, którym zostało powierzone jakiekolwiek kierownicze zadanie, zważajcie na swoje czyny. Nie stańcie się niewiarygodni dla {{maluczkich}} w wierze, dla wiernych wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego powodu utracą wiarę w dobrego Boga, to jest to sprawa niezwykle poważna!"

Odciąć rękę czy nogę, wyłupić oko - w tych dramatycznych słowach Jezus domaga się, żeby nie czynić niczego, na co tylko przyjdzie nam ochota. Często bardziej opłaca się zrezygnować z czegoś, zdobyć się na wysiłek, wziąć pod uwagę konsekwencje swojego postępowania. Nie, żeby siebie zadręczać, ale żeby mogło szerzyć się na ziemi królestwo Boże. O to i tylko o to chodzi Jezusowi we wszystkich żądaniach, jakie stawia przed nami.

Christina Bramkamp

Parafianin Nr 33 (401) rok IX 27 września 2009 rok.

góra

.

Niedziela, 26 września 2021
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

II CZYTANIE

Początek Listu św. Polikarpa, biskupa i męczennika, do Filipian
(rozdz. 1,1 - 2,3)

Łaską zostaliście zbawieni

Polikarp, wraz z prezbiterami, do Kościoła Bożego,
który pielgrzymuje w Filippi: ...

Czytaj więcej w źródle: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.


29.09.2021r.
Św. Michała, Gabriela, Rafała - Archaniołów
św. Michał - któż jak Bóg,
św.
Gabriel - Bóg jest zemną,
św.
Rafał - Bóg uzdrawia.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 940b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.