Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 40(941) rok XXI 3. październi 2021 roku.

Uroczystość Odpustowa ku czci
Matki Bożej Różańcowej

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła
- rok B

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Rdz 2,18-24;
Psalm: Ps. 128,1-6;
II czytanie: Hbr 2,9-11;
Aklamacja: Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała (1J 4,12)
Ewangelia: Mk 10.2-16;
Pieśni: 701.1; W: 239; Pd: 617; K: 235, 229; U: 589, 300; Z: 470

.

góra

.

 
Ewangelia:

Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.

góra

.

Biblia pyta:

Ludzie, braćmi jesteście -
czemuż krzywdzicie jeden drugiego?
(Dz 7,26)

***

Spędź życie na wywyższaniu ludzi, a nie na poniżaniu.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Małżeństwo jest i pozostaje najważniejszą podróżą odkrywczą, w jaką może wybrać się człowiek.

Soren Kierkegaard

góra

.

.

W małżeństwie nieraz dzieci są jedynymi, które wiedzą, gdzie leży prawda:
w pojednaniu.

góra

.

Słowem

Przy każdej próbie usunięcia tego tekstu o małżeństwie z pola widzenia współczesnego człowieka, należy najpierw wziąć pod uwagę, że właśnie ten tekst poważnie liczy się z równouprawnieniem mężczyzn, kobiet i dzieci. Przyznaje, że również kobieta może opuścić swego męża. Daje obu stronom takie samo prawo, ale także wymaga od nich takiej samej odpowiedzialności za swoje czyny.

Obecne w nim rozumienie ludzkiej godności i równowartości jest zakorzenione w stwórczej idei Boga - w stworzeniu mężczyzny i kobiety jako rozumnych i wolnych istot równych sobie co do urodzenia. Przyznaje im możliwość wzajemnego cieszenia się sobą i dopełniania, ale zarazem jest świadom grożącego im niebezpieczeństwa rozejścia się, zadawania sobie nawzajem bolesnych ran, niekiedy zbyt głębokich i po ludzku nieuleczalnych.

Jezus ma to wszystko na uwadze i mówi o konsekwencjach, ale ton Jego słów nie jest karcący ani potępiający. W Jego polu widzenia nie ma miejsca na wzajemną udrękę i wzajemne ograniczanie siebie, lecz wolność i przestrzeń do rozwoju wspólnego człowieczeństwa. Niejedno mogło się tymczasem zmienić w rozumieniu wspólnego życia mężczyzny i kobiety, ale samo sedno Ewangelii jest tak samo ważne wczoraj, jak i dziś: Jezus przemawia do ludzi w duchu miłości i mówi o miłości ludzi jako o czymś drogocennym, czego nigdy nie powinno się lekkomyślnie odrzucać.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 35 (264) rok VI 8 października 2006 rok.

góra

.

Wysiłek utrzymania równowagi, który w każdej chwili może okazać się daremny - powiadają pesymiści. Wysiłek, który tylko wspólnymi siłami, może się okazać sukcesem - powiadają realiści.

góra

.

Niedziela, 3 października 2021
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2 Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3 Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu Dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przez czerwone wody,
Boże ocalenia.

4 Panie kapłanów, królów i proroków,
Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże miłosierdzia.

5 Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem;
W Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże odkupienia.

6 Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże zmartwychwstania.

7 Tobie, Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Z Reguły pasterskiej św. Grzegorza Wielkiego, papieża
(księga 2, 4)

Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu,
a pożyteczny w mówieniu

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu; nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć. Albowiem podobnie jak nierozważne słowo wprowadza w błąd, tak nieroztropne milczenie pozostawia w błędzie tych, którzy mogliby poznać prawdę. A tymczasem nierozważni pasterze w obawie przed utratą ludzkich względów często powstrzymują się od otwartego głoszenia tego, co słuszne. Nie strzegą owczarni - powiada Prawda - z gorliwością dobrych pasterzy, ale postępują jak najemnicy, uciekając w obliczu nadchodzącego wilka i zasłaniając się milczeniem.

Dlatego Pan karci ich przez proroka, mówiąc: "To nieme psy, niezdolne, by zaszczekać". Dlatego też uskarża się dalej w słowach: "Nie stanęliście naprzeciw ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, by się ostać w walce w dniu Pana". Stanąć naprzeciw oznacza odważnym słowem stanąć w obronie owczarni przeciw władcom tego świata. Ostać się w walce w dzień Pana oznacza stawić czoła wojującym bezbożnym ze względu na umiłowanie sprawiedliwości.

Czymże jest dla pasterza lęk przed mówieniem prawdy, jeśli nie ucieczką w milczenie? Kto zaś staje w obronie owczarni, ten wznosi przeciwko nieprzyjaciołom mur wokół domu Izraela. Dlatego powiedziano popadającemu w grzechy ludowi: "Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i bezsensowne; nie odsłaniali twej nieprawości, by cię nakłonić do nawrócenia". W Piśmie świętym proroków nazywa się niekiedy nauczycielami, którzy przez ujawnienie przemijalności rzeczy obecnych ukazują przyszłe. Słowo Boże wyrzuca im fałszywe widzenia, bo lękając się wystąpić przeciwko złu, tchórzliwie schlebiają grzesznikom, obiecując bezpieczeństwo. Nie odsłaniają nieprawości grzeszników, ponieważ powstrzymują się od karcenia.

Słowa skarcenia są jakby kluczem, który odsłania winę, nierzadko nie znaną nawet temu, kto ją popełnił. Stąd święty Paweł powiada: "Aby mógł przekazywać zdrową naukę i przekonywać opornych". Stąd i Malachiasz mówi: "Wargi kapłana powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą u niego szukali, bo jest on wysłannikiem Pana Zastępów". Stąd także Pan upomina przez Izajasza: "Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś twój głos jak trąba".

Tak więc ktokolwiek staje się kapłanem, podejmuje się zadania herolda. Ma on ogłaszać nadejście straszliwego Sędziego, który się zbliża. Jeśli więc kapłan nie umie sprawować posługi głoszenia, jakże będzie wołał ów niemy herold? Dlatego właśnie Duch Święty spoczął nad pierwszymi pasterzami w postaci języków; tych, których napełnił, uczynił natychmiast zdolnymi do głoszenia o Nim.

RESPONSORIUM
(Ps 51,15. 16-17)

W. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich + i wrócą do Ciebie grzesznicy. * Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

K. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. W. Niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; + okaż nam swoje miłosierdzie, * odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia, i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 941b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.