Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 45d(946d) rok XXI 7. listopada 2021 roku.

.

.

Wtorek, 9 listopada 2021
ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Chryste, łaskawy Władco całej ziemi,
Lud zgromadzony wychwala Cię hymnem
W Twojej świątyni, której obchodzimy
Doroczne święto.

2 Miejsce to przecież zwane jest mieszkaniem
Króla bez granic i bramą ojczyzny,
Która otwiera swe podwoje wszystkim
Spragnionym nieba.

3 Tutaj przychodzi rzesza Twych wyznawców,
Tu sakramentów udziela się hojnie,
Tu chrześcijanie żywią się darami
Wiecznego życia.

4 Okaż nam, Panie, który nami rządzisz,
Swoje oblicze spokojne i dobre,
Dziś bowiem Ciebie chcemy w tej świątyni
Z radością sławić.

5 Tobie, nasz Królu wielce miłosierny,
Któryś zamieszkał pomiędzy grzesznymi,
Równa niech będzie chwała z Twoim Ojcem
I Duchem Świętym. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu
św. Piotra Apostoła
(1P 2,1-17)

Niby żywe kamienie, jesteście budowani
jako duchowa świątynia

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Najdrożsi, odrzuciwszy wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan.

Zbliżając się do Najdrożsi, odrzuciwszy wszelkie Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.

Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla Najdrożsi, odrzuciwszy wszelkie tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

Umiłowani! Proszę, abyście Najdrożsi, odrzuciwszy wszelkie jak obcy i przybysze powstrzymywali się od cielesnych pożądań, które walczą przeciwko duszy. Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.

Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla!

RESPONSORIUM
(Tb 13,17; Ap 21,19-21)

W. Wszystkie mury Jerozolimy + będą odbudowane z drogich kamieni. * Wieże będą zbudowane ze złota.

K. Bramy Jerozolimy będą odbudowane z szafiru i ze szmaragdu, a warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne wszelakim drogim kamieniem. W. Wieże będą zbudowane ze złota.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Cezarego z Arles, biskupa
(Kazanie 229,1-3)

Przez chrzest wszyscy
staliśmy się świątyniami Boga

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Umiłowani bracia, dzięki dobroci Chrystusa obchodzimy dziś z radością i weselem rocznicę poświęcenia tej świątyni. Prawdziwą jednak i żywą świątynią mamy być my sami. Niemniej jednak chrześcijanie słusznie obchodzą uroczystość macierzystego kościoła, bo wiedzą, że w nim dostąpili duchowego odrodzenia. O ile bowiem przez pierwsze narodzenie byliśmy "naczyniami zasługującymi na gniew Boga", o tyle dzięki drugiemu staliśmy się "naczyniami miłosierdzia". Pierwsze narodzenie sprowadziło na nas śmierć, drugie powołało na powrót do życia.

Najmilsi, przed chrztem wszyscy byliśmy mieszkaniem szatana, po chrzcie staliśmy się świątyniami Chrystusa. A jeśli uważniej zastanowimy się nad zbawieniem naszej duszy, zrozumiemy, że jesteśmy żywą i prawdziwą świątynią Boga. Bóg mieszka nie tylko "w świątyniach zbudowanych ręką ludzką", nie tylko w domu uczynionym z drzewa i kamieni, ale przede wszystkim w duszy, stworzonej na obraz Boga ręką samego Stwórcy. Tak właśnie mówił święty Paweł Apostoł: "Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście".

Chrystus przyszedł i wyrzucił szatana z naszych serc, aby przygotować w nas świątynię dla siebie. Ile tylko potrafimy, starajmy się z Jego pomocą tak postępować, aby z powodu złych czynów świątynia ta nie doznała szkody. Kto bowiem źle postępuje, wyrządza krzywdę Chrystusowi. A zatem jak już powiedziałem, zanim Chrystus nas odkupił, byliśmy mieszkaniem szatana; potem dostąpiliśmy łaski, aby stać się mieszkaniem Boga; Bóg bowiem zechciał uczynić w nas mieszkanie dla siebie.

Toteż, najmilsi, jeśli chcemy obchodzić w radości rocznicę poświęcenia świątyni, nie wolno nam złymi czynami rujnować w sobie żywych świątyń Bożych. Powiem tak, aby wszyscy mogli zrozumieć: Jakim chcemy oglądać kościół, ilekroć doń przychodzimy, tak też powinniśmy przygotować nasze dusze.

Chcesz, aby bazylika była piękna? Nie zaśmiecaj swej duszy brudem grzechów. Jeśli chcesz, aby bazylika lśniła blaskiem, pamiętaj, że i Bóg pragnie, aby twa dusza nie była mroczna. Niechaj - jak mówi Pan - tak świeci w was światło dobrych czynów, aby uwielbiony był Ten, który jest w niebie. Podobnie jak ty wchodzisz do tego oto kościoła, tak Bóg pragnie wejść do świątyni twej duszy, zgodnie ze słowami obietnicy: "Zamieszkam i będę chodził pośród nich".

RESPONSORIUM
(por. Ez 47,1. 9)

W. Zobaczyłem wodę + wypływającą spod prawej strony świątyni. / Alleluja. * Wszyscy, do których doszła ta woda, zostali zbawieni i wołają: / Alleluja, alleluja.

K. Przy poświęceniu świątyni lud śpiewał pieśni pochwalne i z ich ust płynęły hymny. W. Wszyscy, do których doszła ta woda, zostali zbawieni i wołają: / Alleluja, alleluja.

Módlmy się. Boże, Ty z żywych i wybranych kamieni przygotowujesz wiekuistą świątynię Twojej chwały, + pomnóż w swoim Kościele owoce Ducha Świętego, którego mu zesłałeś, * aby lud Tobie wierny rósł w łasce i dojrzewał do zbudowania niebieskiego Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Trzydziestą Drugą Niedzielę Zwykłą

7.11.2021r.

Tylko głęboka wiara i ufność mogło ubogą wdowę skłonić do tak hojnego daru, który przyciągnął uwagę Jezusa. Na początku Eucharystii obudźmy w sobie świadomość, że Jezus oddaje swoje życie za każdego z nas i zaprasza nas do hojnej odpowiedzi.

Kolekta na renowację katowickiej katedry.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 18.15 odmówimy różaniec za zmarłych zalecanych. W tygodniu modlimy się o godz. 7.30. Modlitwa za zmarłych do przyszłej niedzieli włącznie. Zapraszamy.

W poniedziałek obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.
We wtorek zapraszamy Rodziców z dziećmi z klas III do przymiarki strojów komunijnych. O godz. 18.30 klasa 3a, o 19.00 - klasa 3b i 3c. Będzie również możliwość odsprzedania-kupienia strojów używanych z poprzedniego roku.

W czwartek przypada Święto Niepodległości. O godz. 9.00 w parafii św. Pawła Ap. na Nowym Bytomiu Msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śl. Zapraszamy.
W czwartek i sobotę o godz.17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy w piątek na spotkanie formacyjne ze Mszą św. na godz. 19.00.

W sobotę o 19.00 Nauka Chrzcielna.

Przyszłą niedzielę będziemy gościć Budowniczego kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach, któremu to dziełu nasza parafia patronuje. Z racji przypadającej 10 listopada 152 rocznicy poświęcenia Naszej Świątyni w niedzielę przypada Kiermasz Parafialny. O godz. 12.15 w ramach Mszy Chrzcielnej Suma w intencji Parafian. Ten dzień będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej. To także Światowy Dzień Ubogich. Przed kościołem zbiórka na fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

góra

następny Nr 947

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.