Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 52(953) rok XXII 26. grudnia 2021 roku.

Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: 1Sm 1,20-22. 24-28;
Psalm: Ps 84,2-3. 5-6. 9-10;
II czytanie: 1J 3,1-2. 21-24;
Aklamacja: Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.;
Ewangelia: Łk 2,41-52;
Pieśni: 701.1; W: 103, 43; Pd: 101, 96; K: 51, 45; U: 556; Z: 102, 83

.

góra

.

 
Ewangelia:

Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

góra

.

W cieniu

"Ukryci w cieniu jego skrzydeł": w psalmach cień jest obrazem opieki, jaką Bóg zapewnia człowiekowi. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem. W Maryi i Józefie cienie Jego skrzydeł przybrały widzialną postać: sami ukryci w Bogu, zapewniają opiekę, jakiej każde dziecko potrzebuje na świecie.

góra

.

Szczepan zapytał:

Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali.

(Dz 7,52)

* * *

Przy spowiedzi musimy czuć w sercu boleść dlatego, żeśmy z powodu grzechów utracili dobra wieczne, że się naraziliśmy na piekło, dlatego że grzech jest wielkim złem. Taki żal jest nadprzyrodzony, bo pochodzi z pobudek wiary - chociaż jest niedoskonały.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

Gdzie niebo

Do nieba patrzysz w górę,
a nie spojrzysz w siebie;
Nie znajdzie Boga,
kto go szuka tylko w Niebie.

Adam Mickiewicz

* * *

Nigdy nie lekceważ potęgi
dobrego słowa lub uczynku.

H. Jackson Brown, Jr.
'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Przekonanie

Gdy Jezus stał się młodym mężczyzną, nie miał wątpliwości, gdzie jest dom Jego Ojca, który był też Jego domem.

góra

.

Refleksja

Co decyduje, że jakąś rodzinę można uznać za rodzinę dobrą? Jeśli dokładnie przeczyta się dzisiejszą Ewangelię, to można dojść do wniosku, że dobra rodzina to taka, która umożliwia dzieciom stanie się dorosłymi i samodzielnymi.

Maryi i Józefowi było tak samo trudno pogodzić się z myślą, że ich Syn pewnego dnia stanie się dorosłym i samodzielnym, jak przychodzi to dzisiejszym rodzicom. Ale Jezus mógł i musiał iść swoją drogą. Mógł i musiał stać się samodzielnym, aby być tam, gdzie mieszka Jego Ojciec. Ewangelia nie przedstawia nam bynajmniej jako wzoru rodziny harmonijnej i wolnej od konfliktów. Jezus nie powiedział Rodzicom, co zamierza zrobić, a gdy Go w końcu znaleźli, na ich wymówkę odpowiedział słowami, które musiały być dla nich co najmniej kłopotliwe.

Ale do takich sytuacji w rodzinie musi dochodzić, jeśli sensem rodziny jest przygotowanie dzieci do podejmowania decyzji na własne ryzyko, do dorosłości i samodzielności, żeby mogły swoją drogą iść z Bogiem i odkryć swoje powołanie.

Nie jest to możliwe tam, gdzie zbyt wielką wagę przywiązuje się do tego, by dzieci były przede wszystkim grzeczne i by wszystko układało się harmonijnie. Nieodzownym warunkiem dojrzewania jest prawo dzieci do odkrywania świata i swego w nim miejsca, tzn. prawo do domagania się przez nie wszystkiego, co takie odkrywanie czyni możliwym, i ukazywanie im nieprzekraczalnych granic, które wiążą nas, ludzi.

Święta Rodzina nie jest więc świętą rodziną dlatego, że nie znała żadnych konfliktów czy że zostały jej one oszczędzone, ale dlatego, że nie brakowało jej odwagi je rozwiązywać.

Klaus Metzeger - Beck

Parafianin Nr 47 (276) rok VII 31 grudnia 2006 rok.

góra

.

Ręka w rękę

.

Twoje dziecko rośnie. I chcesz mu pomóc, żeby dorosło. Wszystko, co twemu życiu nadało kształt, może też w jakimś stopniu kształtować życie twego dziecka. Ale pamiętaj: linie życia na jego i na twoich dłoniach są różne. Dzięki nim każdy jest niepowtarzalny.

góra

.

Słowem

Czytania dzisiejszej niedzieli poświęcone są rodzinie. Ewangelia ukazuje nam Świętą Rodzinę z Nazaretu podczas rocznej pielgrzymki do Świątyni W Jerozolimie.

Syrach przytacza sentencje, pouczające nas, jak odnosić się do rodziców. Miłość i szacunek przykrywają wiele grzechów. Mając staranie o starych rodziców, zapewniamy sobie szczęśliwą własną starość przy dobrych dzieciach: "Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci".

Paweł Apostoł w Liście do Kolosan wskazuje, co decyduje o szczęściu w rodzinie. A więc miłosierdzie, dobrać, pokara, cichość, cierpliwość, wybaczenie. Wszystko zaś ma być zespolone miłością, zarówno w małżeństwie, jak i w rodzinie oraz we wszystkich innych społecznościach.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 46 (137) rok IV 25-28 grudnia 2003 rok.

góra

Poszukując własnej drogi życiowej, Jezus uświadamia sobie, że poza opieką rodziców i wszystkich innych krewnych i bliskich - opieki, która jest zawsze tylko cząstkowa - istnieje Więcej, które uwalnia nas z wszelkiej własnej troski o siebie. "W domu mego Ojca" czy "w tym, co należy do mego Ojca" - mówi Jezus, to znaczy tam czy w tym, gdzie w pełni mogę polegać na Ojcu, mieć do Niego pełne zaufanie, niezależnie od tego, jak potoczy się dalej droga życiowa.

Wiara nie powstaje sama z siebie, musi zostać wzbudzona.

góra

.

Medytacje

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

O co proszę?
O serce ufne i uległe wobec słowa Jezusa

Będę kontemplował dwunastoletniego Jezusa, który z Maryją i Józefem pielgrzymuje do Jerozolimy. Popatrzę na ich twarze, zmęczenie wędrówką. Będę się przysłuchiwał ich wspólnym rozmowom (Łk 2,41-42).

Zastanowię się nad obecnością Jezusa w życiu mojej rodziny, mojej wspólnoty. Czy i jak często rozmawiamy z Jezusem we wspólnej modlitwie? Czy dostrzegamy Go w naszych rodzinnych sprawach i czy rozmawiamy o Nim? Co nas łączy we wspólnym przebywaniu ze sobą, a co nam przeszkadza?

Wrócę do sceny z Ewangelii i włączę się całym sercem w dramat Maryi i Józefa? (Łk 2,43-45). Będę patrzył, jak szukają Jezusa. Zwrócę uwagę na ich przejęcie i wytrwałość, z jaką Go szukają. Porozmawiam z Maryją o przeżyciach, które jej wtedy towarzyszyły.

Jak zachowuję się wówczas, gdy gubię Jezusa w moim życiu? Czy teraz jestem blisko Niego czy daleko? Czy jest we mnie "tęsknota aż do bólu" za Jezusem?

Będę kontemplował radość Maryi i Józefa, którzy odnajdują Jezusa (Łk 2,46-48). Poproszę o takie usposobienie serca, któremu będzie towarzyszyło stałe pragnienie szukania Jezusa i radość odnajdywania Go każdego dnia.

Chociaż odnaleźli Jezusa, nie wszystko było dla nich jasne i zrozumiałe (Łk 2,49-50). Trzeba jak Maryja chować w sercu wszystkie wydarzenia codzienności i czekać na światło i łaskę zrozumienia Bożych planów (Łk 2,51).

W serdecznej rozmowie zwrócę się do Maryi i Józefa, aby wyprosili mi postawę pokornej i ufnej uległości wobec Jezusa. Zachowam w sercu modlitwę: "Maryjo, Józefie, pomóżcie mi trwać przy Jezusie".

Krzysztof Wons SDS/Salwator

Parafianin Nr 45(833) rok XIX 30. grudnia 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 953b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.