Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 1(954) rok XXII 2. stycznia 2022 roku.

Druga Niedziela Po Narodzeniu Pańskim - rok C - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Syr 24,1-2. 8-12;
Psalm: Ps 147,12-15. 19-20;
II czytanie: Ef 1,3-6. 15-18;
Aklamacja: Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie. Jemu chwała na wieki (1Tm 3,16);
Ewangelia: J 1,1-18;
Ewangelia krótsza: J 1,1-5. 9-14
Pieśni: 701.1; W: 58, 100; Pd: 74; K: 69; U: 555, 60; Z: 98

.

góra

.

 
Ewangelia:

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

góra

.

Koło się zamyka

Z miłości rodziców, pobłogosławionej w sakramencie małżeństwa, rodzi się nowe życie, które w chrzcie zostaje przyjęte przez Boga po wsze czasy. Odtąd rodzina już wspólnie podąża drogą do Boga, który jest miłością i w którym znajduje ukojenie jej pragnienie nowego, wiecznego życia.

góra

.

Człowiek pyta::

Po cóż służyć Wszechmogącemu?
Co da nam modlitwa do Niego?
Czyż w ich rękach nie ma szczęścia, choć ich myśli od Niego daleko?
Czy często gaśnie lampa niewiernych, czy na nich klęska spada?
Gniew Boży rujnuje nieprawych?
Czyż są podobni do słomy na wietrze lub do plew pędzonych przez wicher?

(Hi 21,15-18)

* * *

Ja

Gdyby szatan na chwilę mógł wynijść sam z siebie,
Toby w tej samej chwili już ujrzał się w niebie.

Adam Mickiewicz

* * *

Czy zrzuci cię życie, czy koń,
wsiadaj z powrotem.

H. Jackson Brown, Jr.
'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

.

.

.

Kto odwraca oczy od prawdziwej światłości, nie zobaczy jej i nie rozpozna Syna Bożego, i naraża się na utratę prawa do stania się dzieckiem Bożym.

góra

.

Refleksja

Wielkie pojęcia - słowo, światło, życie, świat, Bóg - cechują początek i koniec wszystkich rzeczy. To, o czym świadectwo dał Jan Chrzciciel, zostaje przedstawione jako coś bardzo ważne i pilne, ale zarazem jakoś mało konkretne i uchwytne. Dlatego nie ma mu co zazdrościć zadania sformułowania na tej podstawie jakiegoś zrozumiałego dla ludzi przesłania. Słowo to jednak staje się "ciałem", widzialnym, doświadczalnym, zdolnym jak partner do nawiązania relacji przez Jezusa Chrystusa, człowieka i Syna Bożego. Ta dość abstrakcyjna konstrukcja pojęciowa o początku rzeczy jest jakby możliwa do zamieszkania od chwili, gdy "Słowo stało się ciałem". Nie unosiło się Ono już "nad światem" tylko jako idea czy myśl, ale wkroczyło w codzienność człowieka, mocno stąpając po ziemi. I podobnie jak ciepło i wyposażenie jakiegoś mieszkania ma przyczyniać się do rozwoju ludzkiego życia i międzyludzkich relacji, tak Jezus wyposaża przestrzeń życia ludzi w łaskę i prawdę.

Jezus nie zawiesza jednak nad naszymi wersalkami ani sofami żadnego obrazu Boga. Bóg ma pozostać niewidzialny. Mówiąc o Nim czy do Niego, trzeba wciąż znajdować nowe słowa. Światłość, jaką jest, nie ukazuje się automatycznie, jak automatycznie zapala się elektryczne światło po naciśnięciu kontaktu. Ci, którzy wraz z Jezusem mieszkają w domu świata, nie doświadczają Jego łaski jako wygodnej i zachęcającej do wytchnienia poduszki, lecz jako drogowskaz i impuls - do nawiązywania, podtrzymywania i umacniania dobrych relacji z wszystkimi zarówno w "przyjemnych", jak i mrocznych zakątkach życia.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 1 (415) rok X 1-3 stycznia 2010 rok.

góra

.

Mocą dzieci Bożych jest...

zaufanie,
żeby powierzyć się dłoniom Tego,
który z miłości stał się dzieckiem.

Długa historia Kościoła jest grą światła i cieni, ale jest w niej zbyt wiele światła, żeby można było zgubić drogę.

Leo Józef Suenens

góra

.

Słowem

Czytania dzisiejsze mówią o prapoczątkach. Wyprowadzają nas na niezmierzone przestrzenie czasu. "Na początku było Słowo... a Bogiem było Słowo... wszystko przez Nie się stało..." (J 1,1-3). Bóg przyjął ciało ludzkie, aby dać przykład życia zgodnego z wolą Bożą.

"W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1,4). Przez odkupienie Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci Boże.

"Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę" (Syr 24,3). Mądrość Boża w naszym życiu ukazuje nam prostą drogę do celu szczęśliwego.

Pielgrzymujemy ku wieczności. Naszą mądrością jest wysławianie Boga i czerpanie z owoców

Parafianin Nr 1 (138) rok IV 4 stycznia 2004 rok.

góra

Przyszedł do swojej własności, ale nie pozwalamy Mu przyjść do słowa...

- w naszych rozmowach i w naszym milczeniu,
- w naszej pracy i w naszym czasie wolnym,
- w naszym śmiechu i w naszym płaczu.

góra

.

Rozważania do Ewangelii

Chwała tobie, o Chryste, któryś został ogłoszony
poganom i znalazł wiarę w świecie

(1Tm 3,16)

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Podczas gdy św. Paweł chętnie ukazuje Chrystusa jako "mądrość Bożą" . "odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" ewangelista Jan przedstawia Go jako Słowo, określenie wyrażające równocześnie myśl i słowo Boga. Jest to jedna i ta sama rzeczywistość Boga przedstawiona w rozmaity sposób; Syn Boga jest Bogiem, we wszystkim równym Ojcu: w Nim jest wszystka mądrość, wszelka myśl, wszelkie słowo Ojca; On jest Słowem.

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo" . W ten sposób Jan przedstawia drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej. Ona z Ojcem i Duchem Świętym stwarza wszechświat; lecz przede wszystkim Ewangelista ukazuje Ją jako życie i światłość ludzi, przychodzącą na świat, by ich ożywić i oświecić. "Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi... Przyszła do swojej własności, a swoi Jej nie przyjęli. Tym jednak, którzy Ją przyjęli, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi" . Tę samą myśl wyraził św. Paweł w liście do Efezjan. Słowo, Syn Boga stając się człowiekiem, przychodzi na świat i nazywa się Chrystus Jezus, a ci, którzy Je przyjmują, czyli "którzy wierzą w Imię Jego" , stają się dziećmi Boga w Nim i przez Niego.

Punktem szczytowym prologu św. Jana jest kontemplacja Słowa wcielonego: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę" . To już nie jest mądrość jako przymiot i znak obecności Boga przychodzącego rozbić swój namiot wśród ludzi, lecz Mądrość, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej, Słowo Boga, które "stało się ciałem", czyli prawdziwym człowiekiem. Ewangelista mówi o tym jako naoczny świadek: widział Je własnymi oczyma, dotykał go swoimi rękami i słuchał własnymi uszyma . Widział Je, kiedy zamieszkało jako człowiek wśród ludzi, kiedy dzieliło ich życie; równocześnie mógł oglądać Jego chwałę: na Taborze, w objawieniach po Zmartwychwstaniu, w czasie Wniebowstąpienia. To wszystko, co Ewangelista widział i kontemplował, pragnąłby przelać w tych wszystkich, którzy będą czytać jego świadectwo, aby wszyscy uwierzyli w Chrystusa, Słowo wcielone, przyjęli Je i wszyscy otrzymali z Jego pełni "łaskę po łasce", a szczególnie łaskę poznania Boga. "Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył: (tamże 18).

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj swego Boga, Syjonie... zapewnia On pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie cię darzy. Śle swoje Słowo na krańce ziemi i szybko mknie Jego polecenie (Mszał Polski: psalm responsoryjny).

O Mądrości wieczna, pełna miłosierdzia i nieskończenie dobroczynna, złożyłaś swoje upodobanie i rozkosze w tym, by przebywać i obcować z ludźmi. A nastąpiło to wówczas, kiedyś Ty, Słowo, stał się człowiekiem, kiedyś stal się ciałem i zamieszkał wśród ludzi. Obym ja, o Słowo, myśli i mądrości Boga, znajdował w Tobie rozkosze. Obym słuchał słowa, które wypowiadasz do mnie w głębokim i przedziwnym milczeniu. Obym słuchał uszyma serca, mówiąc Ci jak Samuel: "Mów, o Panie, bo sługa Twój słucha". Obym mógł, nakazując milczenie sobie samemu i temu wszystkiemu, co nie jest Bogiem, zwracać słodko moje serce ku Słowu, ku Mądrości wiecznej... która stała się człowiekiem i zamieszkała wśród nas (zob. J. B. Bossuet).

Jezu Chryste, Panie nasz i Boże, z woli Ojca od wieków, gdy nadeszła pełnia czasów, narodziłeś się z Dziewicy, która nie znała męża. Poddałeś się prawu, by odkupić nas spod prawa, uwolnić z niewoli zepsucia i udzielić godności dzieci Bożych... Panie mój, wybaw nas teraz od tego, co jest szaleństwem, spełnij Twoją obietnice i wyzwól nas z zawstydzenia, jakie ściągnął na nas grzech, a serca nasze napełnij Twoim Świętym Duchem, abyśmy mogli mówić: Abba, Ojcze. Uczyń nas dziećmi swojego Ojca, wybaw nas od wszelkiego zła tego świata (Preghiere dei primi cristiani 218).

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

Parafianin Nr 1 (138) rok IV 4 stycznia 2004 rok.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 954b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.