Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 2(955) rok XXII 9. stycznia 2022 roku.

Święto Chrztu Pańskiego - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 40,1-5. 9-11;
Psalm: Ps 104,1-2a. 3b-4. 24-25.;
II czytanie: Tt 2,11-14; 3,4-7;
Aklamacja: Jan powiedział: "Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Łk 3,16;
Ewangelia: Łk 3,15-16. 21-22;
Pieśni: 701.1; W: 4, 1 ; Asp: 3; Pd: 44; K: 325, 65; U: 605; Z: 630, 90

.

góra

.

 
Ewangelia:

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

góra

.

Znaki życia

Dawne chrzcielnice w kościołach miały zwykle kształt półkuli; przypominały dolną połowę świata. Były wypełnione wodą, żywiołem śmierci i zarazem życia. Dziecko podczas chrztu jest bowiem zanurzane w śmierci Chrystusa, aby w niej odrodzone mogło stać się znakiem zmartwychwstania.

góra

.

Bóg pyta:

Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość,
którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana?

(Ps 14,4)

* * *

Warunek nietykalności

Chcesz cało przejść pomiędzy światowym rozruchem?
Bądź dla zwierząt człowiekiem, a dla ludzi duchem.

Adam Mickiewicz

* * *

Wycieraj lepki słoik z powidłem czy miodem,
zanim go odstawisz na półkę.

H. Jackson Brown, Jr.
'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Wejście w wody Jordanu było zstąpieniem do mętnego potoku, w którym odmywamy ręce, zbrukane naszymi winami.

góra

.

Refleksja

Wydarzenie chrztu Jezusa w Jordanie kończyło czas Jego życia ukrytego i otwierało okres działalności publicznej. Dzisiejsze liturgiczne święto zwieńcza także okres Narodzenia Pańskiego. Główna treść tego okresu to prawda o Synu Bożym, który stał się człowiekiem, abyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi, co dokonuje się przez wiarę i chrzest. Chrzest Jezusa kieruje naszą uwagę na nasz własny chrzest. Także do nas, jako przybranych dzieci Ojca, skierowane są słowa: Tyś jest mój syn umiłowany... córka umiłowana... Chociaż liturgiczny czas Narodzenia Pańskiego dobiega już końca, duch tego okresu - wzrost w darze Bożego dziecięctwa - ma w nas pozostać na stałe.

ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" styczeń 2007

Parafianin Nr 2 (554) rok XIII 13 stycznia 2013 roku.

góra

.

Pierwszy krok

Chrzest jest pierwszym krokiem w życiu chrześcijanina. Rodzice robią go za dzieci. Po nim następuje wiele innych kroków. Te dzieci muszą zrobić już same.

góra

.

Słowem

Wystąpienie Jana Chrzciciela wywołało niemałe poruszenie. Wszyscy snuli domysły, czy nie jest on od dawna oczekiwanym Mesjaszem, i z napięciem oczekiwali na potwierdzenie swych nadziei. Jan musiał ich bardzo rozczarować: "Nie, nie jestem Mesjaszem. Jest nim ktoś inny". Mimo to słowa Jana musiały zrobić na wszystkich wielkie wrażenie, bo przychodzili do niego i przyjmowali od niego chrzest na znak gotowości czynienia pokuty i nawrócenia.

Przyszedł również Jezus i przyjął chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów. Po co? Nie potrzebował przecież żadnej pokuty, bo nie miał żadnego grzechu. Dla Jezusa chrzest stał się całkowicie osobistym doświadczeniem Boga. To, co prawdopodobnie już dawno przeczuwał, stało się teraz dla Niego jasne. Bóg objawił Mu ("otworzyło się niebo"), że jest kimś więcej niż synem cieśli. Że jest Jego Synem, Synem Bożym.

Beztroskie dzieciństwo i młodzieńcze lata bezpowrotnie się skończyły dla Jezusa. Zaczęła się powaga życia: Jego publiczna działalność, Jego zaangażowanie w sprawę głoszenia Dobrej Nowiny. Podobnie jak Bóg powołał Jezusa do całkowicie szczególnej misji, tak też powołał każdego z nas, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Jesteśmy Jego córkami i synami. Cóż za dar. Każdy z nas został w sposób szczególny powołany przez Boga.

Peter Scott

Parafianin Nr 1 (277) rok VII 7 stycznia 2007 rok.

góra

Pośród życia nowe życie

.

.

Chrzest należy
do życia.
Wymownym symbolem tej
prawdy jest chrzcielnica.
Jest też wezwaniem
kierowanym do
wszystkich, którzy
przyjęli dar nowego
życia: budzić nowe,
Boże, pośród życia.

góra

.

Medytacja biblijna
MOC w SERCU

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Moc wody

znamy moc wody! tę potężną, nieogarnioną masę oceanu, ogromnych fal, szum, który w jakiś sposób jednocześnie fascynuje i przeraża. także wiemy o tym, że woda zmywa brud, który osiadł na nas, na naszych dłoniach czy całym ciele. Nieodzowna jest ta moc w wymiarze naszego przeżycia, wszak woda jest konieczna do życia.

Te i inne wymiary odnosić możemy do sakramentu chrztu świętego, którego znakiem jest właśnie woda! W czasie udzielania tego sakramentu padają słowa i leje się strumień poświęconej wody, a dary udzielane przerastają wszelakie wyobrażenia. Obmyci jesteśmy z grzechu pierworodnego, stajemy się synami i córkami Bożymi, włączeni jesteśmy w rodzinę Bożą, stajemy się członkami Kościoła.

Myślę, że winno w nas być owo oczekiwanie z napięciem, że winniśmy snuć domysły w sercach co do chrztu, który otrzymaliśmy dzięki trosce naszych rodziców. To jest odpowiedź człowieka na przyjście Pana! Augustynowe niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu sprawdza się w tym miejscu.

Modlitwa otwiera niebo

Jeśli nie otworzę kranu to woda nie poleci - nie umyję się, nie nawodnię wyschniętej ziemi i roślin. W czasie chrztu zostaliśmy podłączeni na stałe do Źródła, a to ode mnie zależy czy i na ile i ile popłynie wody łaski do mojego życia. Dziś jesteśmy świadkami wydarzenia nad Jordanem. Syn przychodzi i modli się do Ojca za wszystkich ludzi. Tak, bo osią centralną tej tajemnicy jest modlitwa. Ochrzczony ze swej natury jest człowiekiem modlitwy. Może aktywować ten nieodzowny przycisk!

Zauważmy, że gdy Jezus się modli to otwiera się niebo. Tak! Modlitwa otwiera niebo! Nigdy o tym nie zapominajmy. Gdy jest susza to mówi się, że niebo jest zamknięte. Tymczasem chrześcijanie mają otwierać niebo stojąc w nurtach Jordanu i zanurzając się w nurty Najdroższej Krwi Zbawiciela.

Z modlitwy płynie nie tylko świadomość kim jesteśmy, ale i siły, wszak jest uczestnictwem w mocy wody chrztu świętego, w której każdy ma udział (a więc także swój dział). Niech dotrze do głębi naszych serc i umysłów głos z nieba, głos Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Módl się, drogi chrześcijaninie, więcej, bardziej, mocniej, a będziesz więcej, bardziej, mocniej napełniony. Wszak wtedy zstępuje Duch Święty. I na dodatek jest to widoczne/widzialne. Bez tego mamy skarb, ale z niego nie korzystamy, mamy ocean miłości, ale jest on rezerwuarem nieużywanym. Ocean ten nie jest akwenem zakazanym, to nie jest żaden trójkąt bermudzki. Dlatego niech rozlega się wołanie: wypłyń na głębię! To także wymiar pompy. Trzeba pompować, czerpać, nabierać...

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 2(835) rok XIX 13. stycznia 2019 roku.

góra

Przyjęcie nas przez Boga w chrzcie to jedno; jest ono nieodwracalne i ważne przez całe życie. Odpowiedzieć na to przyjęcie to drugie; jest ono życiowym zadaniem ochrzczonych. Jezus na nie odpowiedział. Na swój chrzest odpowiedział miłością. Miłość jest jedyną odpowiedzią.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 955b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.