Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 19(972) rok XXII 8. naja 2022 roku.

Czwarta Niedziela Wielkanocna - rok C

Niedziela Dobrego Pasterza

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 13,14. 43-52;
Psalm: Ps 100,2-3. 4-5;
II czytanie: Ap 7,9. 14b-17;
Aklamacja: Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10,14);
Ewangelia: J 10,27-30;
Pieśni: 701.1; W: 248; Pd: 612; K: 259; U: 306; Z: 602

.

góra

.

 
Ewangelia:

Rzekł do nich Jezus: Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

góra

.

.

Coś dla internautów:

Przed zalogowaniem do Internetu, pomódl się:

Modlitwa do św. Izydora

Wszechmogący i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo i nakazałeś nam poszukiwać dobra, prawdy i piękna, zwłaszcza w świętej osobie Twego jednorodzonego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ciebie prosimy, racz sprawić za wstawiennictwem Świętego Izydora, biskupa i doktora, abyśmy w naszych podróżach po Internecie kierowali się tylko do stron zgodnych z Twoją wolą i traktowali wszelkie napotkane dusze, z miłosierdziem i cierpliwością. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

Parafianin Nr 18 (155) rok IV 2 maja 2004 rok.

góra

.

Biblia pyta:

Czyż nie jest śmiertelną udręką,
gdy towarzysz i przyjaciel zmienia się w nieprzyjaciela?
O przewrotna skłonności!
Czemu zostałaś stworzona, by okryć ziemię podstępem?

(Syr 38,2-3)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Gdy zagrozi ci upadek, wesprę cię - ufaj!
Gdy powalony upadniesz, podniosę cię - ufaj!
Gdy nie będziesz mógł już dalej, poniosę cię - faj!

Zaufaj obietnicy Dobrego Pasterza:
"Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki"

góra

.

Refleksja

Wszystkie owce posłusznie podążają za pasterzem!? Pobieżnie przypatrując się, obraz, który przed naszymi oczyma maluje Jezus, może budzić nasz gwałtowny sprzeciw. Jeśli jednak bliżej czy dokładniej się mu przyjrzymy, możemy odczytać go zupełnie inaczej.

Nie chodzi przede wszystkim o bezwolne czy bezmyślne podążanie za kimś, a o nasze świadome spostrzeganie i poznawanie. Oczekuje się od nas, że najpierw słuchamy, a następnie podejmujemy decyzję. Również Jezus, gdy mówi o stadzie owiec, nie chce nas uważać za bezmyślny tłum czy za masę pozbawioną rozumu i własnej woli.

Zna każdego z nas, każdego rozpoznaje osobno i każdego traktuje jak jednostkę, a nie tłum. Dopiero pod tymi dwoma warunkami naśladowanie czy chodzenie za kimś, nawet za Jezusem, nabiera sensu i zarazem ujawnia wolność, która wzrasta, gdy decydujemy się na taki krok.

Jezus domaga się od nas uwagi i On poświęca nam całą uwagę. Tym samym zostaje otwarta droga wspaniałych relacji. Otwiera się spojrzenie na perspektywę, która w naśladowaniu Jezusa i pójściu za Nim nieskończenie się poszerza. Jezus bowiem wiedzie nas do Ojca, który większy jest od wszystkiego.

I tak wolno nam zdać się na prowadzenie przez rękę, która nie krępuje ani uciska - rękę, która nawet wtedy nas pewnie prowadzi, gdy w naszym spostrzeganiu i podejmowaniu decyzji natrafiamy na granice.

Susanne Brandt

Parafianin Nr 17 (293) rok VII 29 kwietnia 2007 rok.

góra

Jezus Chrystus wszedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż. Chrześcijanin nie powinien sądzić, że zostanie mu oszczędzone doświadczenie niezrozumienia ze strony innych, a może nawet ucisku czy prześladowania. Jednak żadne tego rodzaju doświadczenia nie są w stanie nas odłączyć od Chrystusa. Wsłuchiwanie się w Jego słowo i trwanie w nim pozwoli nam zachować wierność w czasie próby.

góra

.

Słowem

"Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki" - mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii o swoich wyznawcach.

Apostołowie najpierw głosili prawdę wśród rodaków, i to nie tylko w Judei i Galilei, ale także wszędzie tam, dokąd dotarli.

Pierwszym, który poszedł do narodów pogańskich był św. Paweł Apostoł. Pierwsze czytanie wyraźnie opisuje, jak Paweł i Barnaba, odrzuceni przez rodaków w Antiochii, zaczęli głosić słowo Boże poganom. To samo czynili wszyscy apostołowie i ich następcy - głosili Ewangelię wszystkim, którzy chcieli jej słuchać. Nawracały się całe narody.

Dlatego św. Jan w widzeniu ujrzał "wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 18 (155) rok IV 2 maja 2004 rok.

góra

Owczarnia Jezusa nie jest bezimiennym stadem. U Boga każdy z nas ma twarz, jest wzywany po imieniu. Skoro nawet pasterz zna swoje owce, to o ile bardziej Dobry Pasterz nas, ludzi.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 972b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.