Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 19b(972b) rok XXII 8. maja 2022 roku.

.

Medytacja biblijna
POZWÓLMY PASTERZOWI BYĆ PASTERZEM

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rozciągnąć namiot

O co chodzi Dobremu Pasterzowi? O to, by rozciągnąć namiot nad nimi (Ap 7). Jak to uczynił? Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i rozbiło namiot między nami, I każdy może wejść do tego namiotu. I pozostaje on zawsze otwarty. Dalszym, jakże wymownym opisem są słowa Apokalipsy: Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał. Pan jest świadom trudów, które przechodzimy. Oto owoc Wcielenia! Zna od podszewki. Nic nie umyka Jego uwadze. Na tym właśnie polega troska Pasterza i Baranka jednocześnie! On nas pasie! Mamy być w namiocie Boga. Tam jest nasze miejsce. To jest obraz bliskości rodzinnej, intymnej. Pasterz chce być blisko swoich owiec.

To jest także kwestia zaufania, że On poprowadzi nas do źródeł wód życia. Nie do jakichś ziemskich i dobrych i orzeźwiających źródeł, ale do źródeł wód życia, wód, które dają życie, które są życiodajne. Jest tu mowa o sakramentach Kościoła, które zostawił nam na ziemi. Z nich tryska życie! Przecież nie zdajemy sobie nigdy do końca sprawy z tego, co i ile otrzymujemy przyjmując sakramenty. Nie zdajemy sobie sprawy, że woda, którą pijemy utrzymuje nas przy życiu.

Jeszcze jeden jakże piękny obraz. Otóż Pasterz i Baranek każdą łzę otrze Bóg z naszych oczu! By mógł to uczynić to... musi mieć nasze/moje pozwolenie. Bez tego ani rusz. Czyni to z całą łagodnością i delikatnością. By oka nie urazić. I wie jak płochliwi jesteśmy, wszak powieka sama się zamyka. Nie chodzi o płaczliwość. Mówimy o łzach, które płyną i płynąć będą, łzach bólu, rozterki, bezsilności i bezradności, łzach radości i szczęścia. Myślę, że On te łzy zbiera w specjalnych bukłakach. Nie chce uronić ani jednej!

Głos Pasterza

Wszystko to, by powiedzieć/pokazać jedno. Jak bardzo Pan Jezus chce być Pasterzem dla nas. Stwarzając każdego z nas zna wszystko. To było za mało. Chce być tak blisko, że przyjął ciało, ludzkie ciało. Oto jest bliskość Pasterza, który kocha swoje owce, który zna je po imieniu, zna koleje życia każdej. To co ważne to fakt, że mówi do owiec. Nie przestaje, choć nie jest to gadulstwo czy próba zagadania na śmierć. Jeszcze nie słyszałem stwierdzenia, że Bóg za dużo mówi, raczej, że nie mówi wcale lub też niewiele.

Jakże ważny jest głos! I rozpoznawanie tegoż głosu. Przecież wędrówka ziemska podobna jest do wyprowadzania owiec na pastwisko, co w warunkach Ziemi Świętej odbywało się w ciemnościach. Znajomość głosu sprawia, że owce nie boją się iść w ciemności. Słyszą i słuchają głosu Pasterza. I idą za Nim. Idziemy za głosem naszego Pana. Stąd ciągle uczyć się nam trzeba tegoż głosu - lektura codzienna słowa Bożego, sakramenty, modlitwa, na której uczymy się języka Bożego. Jak ważny jest głos wystarczy wspomnieć Marię Magdalenę u grobu, która pośród rozdarcia serca usłyszała ten głos, tę tonację, barwę, tembr i... rozpoznała!

Przemawia we wszystkim i przez wszystko. Jest Dobrym Pasterzem. Nie bije nas, gdy wybieramy swoje ścieżki, ale idzie za nami i tak chce nas przeprowadzić, byśmy dotarli do źródeł wody żywej i na pastwiska wieczne. Zna, każdą, nawet najbardziej ukrytą czy zawiłą ścieżynkę.

Powołanie a życie wieczne

Troska ta objawia się jeszcze mocniej w tym, że Pasterz daje nam życie wieczne. Tutaj rozumiemy, że jest i Pasterzem i Barankiem. Tak nas miłuje, że sam umiera, byśmy nie zginęli na wieki. Oddaje swoje życie, aby nikt nie wyrwał nas z Jego ręki. W tym spełniają się w całej pełni treści słowa, że Dobry Pasterz oddaje życie swoje za owce. Nie na niby, ale rzeczywiście i prawdziwie. Nadstawia pierś, a dokładnie Serce, by zostało przebite, aby nasze serca nie zostały zranione śmiercionośnym ciosem.

Każdego z nas zaprasza - powołuje - do tego, abyśmy i my byli pasterzami czyli tymi, którzy troszczą się o owce, pasterzami, gotowymi oddać życie za powierzone sobie owce, pasterzami, którzy znają troski owiec i ocierają ich łzy zanosząc je jak drogocenne perły przed miłosierne oblicze Ojca. Modlimy się o powołania do służby w Kościele, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o powołania do małżeństwa, do macierzyństwa i ojcostwa. Wszak każda droga podjęta w imię Pana i zgodnie z wolą Ojca jest powołaniem.

Wszystkie prowadzą do życia wiecznego, które jest odkrywaniem prawdy, że Syn i Ojciec są jednym, a my w tej jedności mamy udział. Jesteśmy jedno z Synem i Ojcem. I tu powracamy do początku refleksji, a mianowicie do nieba, gdzie są najlepsze pastwiska i źródła, gdzie jest nasze miejsce.

o. Robert Więcek SJ

Nr 18a(851a) rok XIX 12. maja 2019 roku.

góra

góra

.

chwile zadumy
Oto Ja... ...POŚLIJ MNIE...

Każdy człowiek pragnie spełnić się w życiu, znaleźć sobie właściwe miejsce na ziemi. Wydaje się, że poruszając się jedynie na płaszczyźnie natury, nikt zdrowo myślący nie będzie chciał jedynie przewegetować czasu swego doczesnego życia. Próbujemy dociekać przyczyn oraz celu rzeczy i wydarzeń związanych z codziennością, jakże więc pominąć samą istotę naszego istnienia. Gdzie żyję, po co żyję, jak żyję, dla kogo żyję? Te i podobne pytania oraz próby dawania na nie odpowiedzi powoli precyzują naszą świadomość miejsca na ziemi i roli jaka nam przypadła w udziale. Dzieje się to niezależnie od tego gdzie żyjemy, jaki mamy światopogląd, płeć czy przekonania religijne. Człowiek w swojej zdolności rozumnego wybierania swego miejsca na świecie stanowi już pierwszą i podstawową odpowiedź na wezwanie Stwórcy, niezależnie od tego czy Go uznaje, czy nie...

Dla człowieka wierzącego cała dziedzina znajdywania swego miejsca na świecie jest przeżywana wprost jako odpowiedź na powołanie, w którym Najlepszy nasz Ojciec Niebieski objawia nam swój wspaniały plan miłości. Odkryć ów zamysł Stwórcy i pójść za nim stanowi niejako gwarancję spełnienia się w życiu, mówiąc w dużym uproszczeniu, gwarancję bycia szczęśliwym. Taki sposób myślenia (choć na pozór dość infantylny) jeśli jest rozumiany w całokształcie Bożego Objawienia ma jednak swoje głębokie uzasadnienie w całej historii zbawienia, która jest historią Bożych wezwań i ludzkich na nie odpowiedzi. Życiorysy świadków wiary, zarówno tych biblijnych, jak i tych, których znamy z nieprzeliczonych hagiografii świętych Pańskich, są dla nas bardzo przekonywującym argumentem za logiczna koniecznością odkrywania Bożego wezwania i pójścia za nim w naszym życiu.

Boże wezwanie nie jest abstrakcją. Cała historia zbawienia, to historia Boga zapraszającego człowieka do realizacji swojego zamysłu miłości oraz odpowiedzi poszczególnych ludzi na to wezwanie. Bohaterowie wiary wszechczasów są świadkami tego dialogu. Ukazują wspaniałomyślność Boga, który nie patrzy na nasze słabości, nie gorszy się małością i nie ogranicza do supermanów, ale dla każdego przygotował jedyne, jemu właściwe miejsce. Z dużym realizmem przekazują nam prawdę o nieraz "trudnym" kochaniu, które z mocą łaski Bożej człowiek może unieść. Zaświadczają też, że wszystko to dokonuje się w wielkiej prostocie, z poszanowaniem wolności człowieka. Z całokształtu ich życia możemy nieść przekonanie o błogosławieństwie takiego sposobu spełniania się, o szczęściu tego stanu.

ks. Ryszard Nowak

Parafianin Nr 15 (711) rok XVI 17 kwietnia 2016 roku.

góra

.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Tydzień Modlitw o Powołania

Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa Pawła VI, który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

W tej sytuacji Ojciec Święty 23 stycznia 1964r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964r.

Co roku z okazji tego Dnia papież kieruje do wierzących swoje orędzie.

"Tu może pomóc już tylko modlitwa!" - wypowiedź tę słyszy się od czasu do czasu: w różnych banalnych sytuacjach, na przykład gdy drużyna, której się jest kibicem, po siedmiu kolejnych porażkach spada w tabeli do strefy spadkowej, albo w chwilach tragicznych, na przykład przy łożu śmierci bliskiej osoby czy w obliczu strasznych katastrof, jak niedawne trzęsienie ziemi na Haiti.

"Tu może pomóc już tylko modlitwa!" - wypowiedź ta, pojmowana jako wyraz rezygnacji i beznadziei, trafia w samo sedno. Nawet głęboko wierzący chrześcijanin może nagle znaleźć się w sytuacjach, w których rozum okazuje się bezradny, w których fałszywie może ocenić i Boga, i świat i pozostaje mu tylko żal lub złość. Jest tak wiele rzeczy i spraw, których nie da się wyjaśnić ani zrozumieć. I to mimo ogromnego wysiłku i żarliwej modlitwy. Bóg pozostaje niepojęty. Z tego powodu cierpimy - nie tylko ja i ty, ale wielu innych.

Do takich sytuacji odnosi się wypowiedź: "Tu może pomóc już tylko modlitwa!" - i to w najprawdziwszym jej sensie. Modlitwa okazuje się autentyczną pomocą. Nie chodzi tyle o sformułowanie próśb i oczekiwań i ich literalne spełnienie, ile o poddanie naszej woli Temu, który wszystko może. Tak jest też z powołaniami. Mimo wszystkich socjalizacji i psychologizacji tego zjawiska, nie rozumiemy do końca, dlaczego raz są, a raz ich brak. "Tu może pomóc już tylko modlitwa!" Módlmy się zatem o liczne powołania, pamiętni słów Pana: "Proście, a będzie wam dane...; Albowiem każdy, kto prosi...". Kto się modli, nie jest sam... i nie pozostanie sam.

Parafianin Nr 17 (431) rok X 25 kwietnia 2010 rok.

góra

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

W dzisiejszej Ewangelii rozbrzmiewa znajomy głos dobrego pasterza. Oczywiście, trzeba go wyłowić z panującego wokół gwaru. Tymczasem z wrzawy przebijają się glosy złodziei i rabusiów. Dając im posłuch, przyjdzie nam gorzko za tę pomyłkę zapłacić. Pukanie się w czoło i powtarzanie sobie: "Jakże naiwnym byłem baranem!", to jedynie drobna część dłużnej zapłaty. Nie ustawajmy zatem w modlitwach, by nie zabrakło dobrych pasterzy i by ich znajomy glos był dobrze słyszalny.

Tydzień Modlitw o Powołania zachęca nas do zasypywania prośbami Pana o dobrych pasterzy, by nikt nie zginął na wieki i nikt nie został wyrwany z Jego ręki.

góra

.

.

Niedziela, 8 maja 2022
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 33,5-6)

Ziemia jest pełna łaski Pana, *
przez Jego słowo powstały niebiosa. *
Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości, + niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Apostołowie zwracają się do pogan

(Dz 13,14. 43-52)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli.

A wielu pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga.

W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł.

Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: {{Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: "Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi"}}.

Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj.

Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 100[99],2-3. 4-5)
(R.: por. 3c)

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

2 Służcie Panu z weselem, * 
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, + 
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, * 
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

4 W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, + 
z hymnami w Jego przedsionki, * 
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
5 Albowiem Pan jest dobry, + 
Jego łaska trwa na wieki, * 
a Jego wierność przez pokolenia.

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Baranek będzie ich pasł
i prowadził ich do źródeł wód życia

(Ap 7,9. 14b-17)
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.

I rzekł do mnie jeden ze Starców: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo pasł ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu".

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus daje swoim owcom życie wieczne

(J 10,27-30)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
"Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na IV Niedzielę Wielkanocną
- Niedziela Dobrego Pasterza

8.05.2022r.

Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem i Bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, modlimy się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Prosimy także, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa głoszą Ewangelię i uobecniają Jego Ofiarę.

Kolekta na potrzeby Seminarium Duchownego w Katowicach.
Za ofiary - szczere Bóg zapłać.

1. Nabożeństwo eucharystyczne i majowe dzisiaj wyjątkowo o godz. 15.00. Poprowadzą je dzieci, które w dniu dzisiejszym przyjmują I Komunię św.
W tygodniu majowe o godz. 17.30.
W tym miejscu w imieniu wszystkich Parafian pragniemy podziękować Rodzicom dzieci komunijnych z ich pociechami za dar dla parafii, jakim są piękne dywaniki na stopniu komunijnym.
Za pomysł, wykonanie i położenie - z serca Bóg zapłać.

2. W poniedziałek - Uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika - głównego patrona Polski - kancelaria czynna do godz. 17.15.

3. We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pomocy w ramach nabożeństwa majowego.

4. W czwartek i sobotę od 17.30 okazja do okazja do spowiedzi

5. W piątek o 17.00 - Msza św. szkolna.
W tym dniu wieczorną Mszą św. rozpoczniemy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym,
następnie procesja z figurą i relikwiami błogosławionych pastuszków.

6.  W sobotę - święto św. Macieja Apostoła - o 19.00 nauki chrzcielne.

7.  Zgodnie z uchwałami synodalnymi mija kolejna kadencja Rady Parafialnej. Od dzisiaj przez dwa tygodnie można w kancelarii zgłaszać dodatkowych nowych kandydatów do Rady Parafialnej. Zachęcamy.

8.05.2022r.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006; 2007r; 2008r; 2009r; 2010r; 2011r.; 2012r.; 2013r.; 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r.; 2019r.; 2020r.; 2021r.

góra

następny Nr 973

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.