Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 21(974) rok XXII 22. maja 2022 roku.

Szósta Niedziela Wielkanocna - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 15,1-2. 22-29;
Psalm: Ps 67, 2-3. 4-5. 6 i 8;
II czytanie: Ap 21,10-14. 22-23;
Aklamacja: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moja naukę,
a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy (J 14,23);
Ewangelia: J 14,23-29;
Pieśni: 701.1; W: 162, 176; Pd: 180, 168; K: 170; U: 555; Z: 172

.


Ewangelia: J 14,23-29

To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

góra

.

 
Ewangelia:

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał. Ojca.

góra

.

.

Tylko - na wieki

Pokój, jaki daje świat jest tylko brakiem wojny. Pokój, jaki daje świat tylko trzyma w ryzach agresję i zachcianki władzy. Pokój, jaki daje świat jest kruchy. Obietnica Boga trwa na wieki: daje taki pokój, że nie musi się już trwożyć ani lękać serce człowieka, lecz może się rozwijać i żyć pełnią życia.

góra

.

Bóg pyta:

Gdy którego z was syn prosi o chleb,
czy jest taki, który poda mu kamień?
Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża?

(Mt 7,9-10)

Czytaj więcej w źródle:https://www.katolik.pl/

góra

.

Wkrótce powrócisz. Prawie o tym zapomnieliśmy. Za naszym parawanem szarzyzny życia, braku miłości, zatwardziałości i obojętności i małych codziennych kłopotów czekasz Ty - o wiele większy niż cały świat naszych wielkich spraw.

góra

.

Refleksja

Jezus odchodząc, obiecuje pozostawić nam dar - swój pokój. Jak wyobrażamy sobie Jego pokój? Jezus nie mówi dokładnie, na czym polega Jego pokój, ale wyraźnie odgranicza go od pokoju, jaki świat może dać. Wydaje się, że Jego pokój jest nieomal przeciwieństwem pokoju, do jakiego dąży i za jakim tęskni świat.

Pokój, jaki obiecuje Jezus, nie odwołuje się do żadnego schematu "dobry - zły". Jego pokój nie zna żadnych łajdackich państw i nie wie, co to takiego "oś zła". Jego pokój nie jest owocem terroru, prześladowań ani świętych wojen. Nie potrzebuje żadnych stref granicznych, żadnych kosztownych amii, żadnych czołgów ani rakiet.

Gdy czytamy między linijkami Jego pożegnalnych słów, odkrywamy, skąd Jego pokój czerpie siłę. Karmi się miłością do Boga i wzajemną miłością, jaką ludzie darzą siebie. W jaki zaś sposób pokój ten może stać się rzeczywistością, tego uczy nas Duch Święty. On jest też Tym, który stale przypomina nam o pokoju Jezusa i jest jego rzecznikiem.

Umacnia nas, abyśmy angażowali się w sprawę prawdziwego pokoju. To znaczy, żebyśmy nie dali się omamić "pozorami" wysiłków, jakie podejmuje świat, aby zaprowadzić na świecie swój pokój, lecz odważnie angażowali się po stronie słabych i niestrudzenie zabiegali o sprawiedliwość - tu i na całym świecie. Jeśli nam się to uda, już nigdy nie będzie tak, jak było.

Peter Schott

Parafianin Nr 19 (295) rok VII 13 maja 2007 rok.

góra

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła Kościołowi Ducha Świętego. To misterium jest treścią całego Okresu Wielkanocnego. Duch Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha Świętego oczekuje na powrót Chrystusa i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.

Ks. Maciej Zachara MIC,
"0remus" Okres Wielkanocny 2004

góra

.

Słowem

Pan Jezus pouczał swoich apostołów i zachęcał ich do wytrwania, do jedności. Oni wszystkiego słuchali. Zapadało to głęboko w ich serca i umysły, ale nie wszystko rozumieli i nie wszystko pamiętali. Chrystus wiedział o tym, dlatego obiecał im Ducha Świętego: "On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".

Stopniowo jak Kościół się rozrastał, zaczęły się też pojawiać kierunki i poglądy niezgodne z nauczaniem Chrystusa. W Antiochii chrześcijanie pochodzenia żydowskiego domagali się, aby chrześcijanie nawróceni z pogaństwa przyjmowali zwyczaje religii mojżeszowej.

Powstał wielki spór. Wysłano delegację do Jerozolimy. Zwołano sobór i udzielono odpowiedzi: "Postanowiono, Duch Święty i my...".

Czystość nauki Chrystusa zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Dlatego św. Jan w swojej wizji z takim zachwytem mógł opisywać piękno Kościoła.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 20 (157) rok IV 16 maja 2004 rok.

góra

Miłość...

jest często wyświechtanym słowem... i często także nadużywanym. Bóg jednak wciąż znajduje wiele dróg, żebyśmy mogli poczuć coś z tego, czym jest miłość i do czego może nas uzdolnić. Mamy prawo wierzyć i ufać, że każda miłość, która ogarnia człowieka, pochodzi od Boga i że to sam Bóg jest ową miłością. Mówi o tym wyraźnie ewangelista Jan. W tym sensie miłość jest zawsze darem, a nie naszą możnością. Miłość ta dana jest tez w Jego słowie... nauce, jak czytamy w Ewangelii. Zachowywać Jego słowo, czyli naukę, znaczy zmieniać samych siebie i świat miłością.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 974b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.