Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 22(975) rok XXII 29. maja 2022 roku.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 1,1-11;
Psalm: Ps: 47,2-3. 6-7. 8-9;
II czytanie: Hbr 9, 24-28; 10,19-23;
Aklamacja: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28,19a. 20b);
Ewangelia: Łk 24,46-53;
Pieśni: 701.1; W: 186; Pd: 185, 187; K: 227, 257; U: 294; Z: 184, 402

.

góra

.

 
Ewangelia:

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

góra

.

.

Gdy Jezus zniknął uczniom z oczu, nie rozpłynął się w powietrzu. Odszedł z jednego miejsca, żeby można było Go oglądać w każdym zakątku świata. Chorzy nie czują już odtąd dotyku Jego rąk, żeby nasze ręce nauczyły się uzdrawiać. Gdy Jezus zniknął z oczu, ziemia napełniła się wonią Bożą. A On sam czeka na nas u kresu wszystkich naszych marzeń.

góra

.

Człowiek pyta:

Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy,
Twoi zaś uczniowie nie poszczą?

(Mt 9,14)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Uchwytność

Dlaczego żałujesz, że Jezus nie jest dla ciebie uchwytny? Czy kiedykolwiek udało ci się uchwycić choć jeden promień słońca? A jednak wydobywa on rzeczy z gęstych ciemności świata.

góra

.

Refleksja

Wniebowstąpienie oznacza nową obecność Jezusa, a nie Jego odejście. Nie wpatrujmy się w niebo. On jest tutaj, tam gdzie Go głosimy, gdzie pochylamy się nad ludzką biedą i cierpieniem. On utożsamia się z tymi, którzy są głodni i płaczą, którzy są odrzuceni i prześladowani, wykorzystywani i bici. Na Jego obecność w nich otwiera nas Duch Święty. By ją przyjąć, potrzebujemy dojrzałości wiary, zdobywanej przez podejmowanie samodzielnych wyborów między egoizmem a poświęceniem, braniem a dawaniem, przemocą a łagodnością, kłamstwem a prawdą.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007

Parafianin Nr 19 (571) rok XIII 12 maja 2013 roku.

góra

Zmartwychwstanie Jezusa było Jego wejściem do chwały Ojca, a nie powrotem do ziemskiego życia. Wydarzenie Wniebowstąpienia było zakończeniem okresu ukazywania się zmartwychwstałego Pana uczniom. Dla nas jest ono rękojmią i obietnicą naszego wzięcia do nieba. Dzisiejsza uroczystość jest też dla nas przypomnieniem, że będąc mieszkańcami ziemi, jesteśmy obywatelami nieba.

Ks. Maciej Zachara MIC

góra

.

Słowem

Bliskie najważniejszemu słowu z dzisiejszej uroczystości, a mianowicie "wniebowstąpienie", są wyrażenia "dostać się do nieba", "pójść do nieba", "połączyć się z kimś w niebie". Wszystkie one zasadniczo znaczą "znaleźć się po śmierci w krainie szczęśliwości". Zrazu wydają się one bliskoznaczne ze słowem "wniebowstąpienie".

Jezus "został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Ojca" - pisze św. Marek; "został uniesiony do nieba" - dodaje św. Łukasz, gdy wypełniło się o Nim wszystko, co mówiło Prawo. Po namyśle jednak pewność tę się traci. Co bowiem znaczą pożegnalne słowa Jezusa, które przekazał nam Łukasz w Dziejach Apostolskich: "A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił"?

Niewątpliwie Jezus chce im powiedzieć: "Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie się zaraz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, który was rzeczywiście może pocieszyć". A zatem Ten, który nas opuszcza, nie pozostawia nas samych, ale posyła nam swego Ducha, który jednocześnie może być we wszystkich i w każdym zakątku tego świata, blisko nas i w nas. Ten, który odchodzi do "nieba", pozostaje przy nas - nie ucieka do "krainy szczęśliwości", by jak najprędzej zapomnieć o "padole płaczu". Może jest to powód, że św. Mateusz w ogóle nie wspomina o odejściu Jezusa do nieba, a swą Ewangelię kończy słowami: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Święty Marek wprawdzie wspomina o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje: "Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły". Odszedł do nieba, by pozostać z nami?!

Parafianin Nr 20 (434) rok X 16 maja 2010 rok.

góra

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 975b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.