Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23(976) rok XXII 5. czerwca 2022 roku.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - rok C

6 czerwca 2022r. - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 2,1-11;
Psalm: Ps 104,1. 24. 29-31. 34;
II czytanie: Rz 8,8-17;
Sekwencja:
Aklamacja: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich
wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości
Ewangelia: J 14,15-16. 23b-26;
Pieśni: 701.1; W: 195, Sekwencja: 196;
Pd: 190, 188; K: 239, 263; U: 299; Z: 858, 194

.

góra

.

 
Ewangelia:

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

góra

.

.

W Zielone Świątki w sercach uczniów
dokonuje się Wielkanoc

Śmierć Jezusa wstrząsnęła Jego uczniami.
Nieomal się rozproszyli. Wieść o powstaniu Pana z martwych wprawdzie powoli zataczała coraz szersze kręgi, ale odnosili się do niej z wielką rezerwą. Tylko Jezus mógł zbudować pomost między Wielkim Piątkiem a Wielkanocą. Tylko On bowiem przeszedł drogę od krzyża do poranka wielkanocnego. Tylko Jego Duch daje życie, rozsadza granice zwykłości.

góra

.

Człowiek pyta:

Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich?

(Mt 13,10)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

Refleksja

Mężczyźni zdjęci lękiem, zrozpaczeni i zrezygnowani szukają schronienia za zamkniętymi drzwiami. Obawiają się wyjść na ulicę. Ale w jednej chwili wszystko radykalnie się zmienia. Wychodzą na ulicę, stają przed tłumem i odważnie głoszą Ewangelię. Wiedzą, że tym samym śmiertelnie się narażają bezwzględnej władzy. Nie lękają się już. Są świadomi swej misji otrzymanej od Boga - misji większej od nich, misji, która po prostu ich przerasta. Ale z misją tą była związana obietnica, że moc Boga będzie z nimi, Jego Duch sprawi, że podołają, mimo przeciwności, zleconemu im zadaniu.

Boskie misja i obietnica. Także ludzie naszych czasów dokonali wielkich rzeczy, będąc przekonani, że Bóg zlecił im ważne zadanie do spełnienia, i ufając Jego obietnicy, że będzie z nimi. Wystarczy wymienić Matkę Teresę, Ruth Pfau, Martina Lutera Kinga czy Mariana Żelazka. Odkryli swoje zadanie życiowe i zaufali, że Duch Święty większy jest niż ich ludzkie siły. I czynili cuda dla zwykłych ludzi.

My również nie mamy się czego lękać, chować się po kątach. I my mamy ważne zadanie do wykonania, także zlecone przez Boga. Gdy pozwolimy prowadzić się przez Ducha Świętego, będziemy gotowi podjąć się wyznaczonych nam przez Niego zadań, być może przerastających nasze siły i naszą wyobraźnię, i będziemy starali się je realizować w zaufaniu, że Duch Święty nam towarzyszy, także my, trwożliwi chrześcijanie, nabierzmy odwagi i znajdziemy żywy oddźwięk.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 19 (715) rok XVI 15 maja 2016 roku.

góra

Wszyscy zrozumieli przesłanie Apostołów, obcy i przybysze, ponieważ przemówili oni ludzkim językiem, budząc tęsknotę ukrytą w sercu człowieka. Nie potrzeba więcej, jak tylko odkryć, że Bóg kocha, i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się dokonał w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że każdy usłyszał w swoim sercu głos samego Boga. W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności. Upragniony przez wszystkich pokój będzie możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca i przemówimy do siebie ludzkim językiem.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007

góra

.

Słowem

Apostołowie w krótkim cza­sie przeszli daleką drogę. Najpierw poszli za wędrownym Mis­trzem, wchłaniając wszystko, co im mówił. Byli jednak dalecy od zro­zumienia Jezusowego posłannict­wa. Potem nagłe załamanie na wi­dok pojmania, umęczenia i śmierci na krzyżu Chrystusa. Runął cały ich świat i w niwecz obróciły się wszyst­kie ich marzenia.

Czekali na modlitwie, czekali w lęku i obawie. Aż nagle przychodzi Zmartwychwstały. Zaskoczenie i niedowierzanie musiało być ogromne, bo Pan Jezus musiał pokazać im rany rąk, nóg i boku. Uwierzyli.

Dopiero wtedy Pan Jezus udzielił im specjalnej misji: niesienie Jego Ewangelii aż na krańce świata i uświęcanie ludzi przez odpuszcza­nie im grzechów. Zstąpił też na nich wcześniej obiecy­wany Duch Święty. Napełnił ich mo­cą, odwagą, zapałem i całkowitym oddaniem się sprawie Chrystusa.

Wyszli z Wieczernika i ponieśli Dob­rą Nowinę do wszystkich narodów.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 22 (159) rok IV 30 maja 2004 rok.

góra

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 976b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.