Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 27(980) rok XXII 10. lipca 2022 roku.

Piętnasta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Pwt 30,10-14;
Psalm: Ps 69,14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37;
Albo Ps 19,8-9. 10-11;
II czytanie: Kol 1,15-20;
Aklamacja: Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego. (J 6,63c. 68c);
Ewangelia: Łk 10,25-37;
Pieśni: 701.1; W: 598, 596; Pd: 629; K: 218; U: 302; Z: 637

.

góra

.

 
Ewangelia:

Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.

góra

.

Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym; ratuj mnie, bym doznał ratunku.

Jr 17,14

góra

.

Człowiek pyta:

Do którego więc z tych siedmiu należeć
będzie przy zmartwychwstaniu?
Bo wszyscy ją mieli za żonę.

(Mt 22,28)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

W letni poranek
weź kij do ręki,
a opadną z ciebie troski
jak gęsta mgła.
Radosny błękit nieba
rozweseli twe serce
i poczujesz się bezpieczny
jak przy wiernym Bogu.

Dokoła tylko kwiaty i kłosy
brzemienne błogosławieństwem,
i wiesz, że to miłość
wskazuje ci drogę.
Wszystko dźwięczy tak swojsko
jak w rodzinnym domu,
i ponad skowronki na niebie
ulatuje twa wdzięczna dusza.

 

Theoctor Fontane

góra

.

Refleksja

Są przypowieści, które znamy zapewne zbyt dobrze. Jedną z nich jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Słyszeliśmy ją często, może za często. Jej bohater stał się już przysłowiowy. Mimo to nie pozostawia nas obojętnymi. Nader oczywiste jest jej przesłanie, z jakim Jezus zwraca się wprost do nas: Idź, i ty czyń podobnie.

Ale dobrze też rozumiem pytanie uczonego w Prawie: A kto jest moim bliźnim? Niektórzy egzegeci uważają, że pytanie to jest tylko początkiem wypowiedzi. Czy mają rację? Być może uczony w Prawie miał na myśli wielu ludzi, którzy potrzebują jego pomocy: członków jego rodziny, o których musi się troszczyć, przyjaciół, którzy go potrzebują; sąsiadów, którzy liczą na jego pomoc; nie mówiąc już o wielu biednych i głodnych, których co najmniej powinien wesprzeć jakimś groszem. Jest ich wielu, nie wszystkim może pomóc. Być może uczony w Prawie zastanawiał się, czy nie można by ich liczby jakoś ograniczyć, rozstrzygając: bliźnimi są tylko członkowie rodziny albo grono przyjaciół, albo... Odpowiedź na to pytanie, oznaczałaby jednak radykalną zmianę perspektywy.

Przyjrzyjmy się tej kwestii z punktu widzenia ofiary: A kto jest moim bliźnim? Gdybyśmy sami leżeli na skraju drogi i oczekiwali pomocy, czy nie byłoby dobrze, gdyby każdy przechodzący był naszym bliźnim? Nadmierne wymaganie? Nie, gdyż na pytanie, kto jest moim bliźnim, Bóg pierwszy udziela odpowiedzi: Bliźnim jest On sam. To On jest nam bliższy niż my sami sobie, bliższy niż ktokolwiek inny na świecie. Miłuje nas wszystkich bez żadnego "ale" i nie zastanawiając się, czy owej liczby wszystkich jakoś nie ograniczyć. Ufni w tę Jego miłość do wszystkich i my możemy kochać.

Michael Tillmann

Parafianin Nr 27 (303) 15 lipca 2007r.

góra

Czasem zatrzymujemy się, zadając sobie pytania, kim jest Bóg, jaki jest sens naszego życia i istnienia świata. Zagłębiamy się w filozoficzne dywagacje i w końcu dochodzimy do wniosku, że czujemy się w tym wszystkim zagubieni. Tymczasem mamy być ufni wobec Boga jak dzieci wobec ojca. Chrystus daje nam receptę na udane życie: kochaj Boga i kochaj bliźniego, wtedy wszystko będzie miało sens. Kochaj, bo w miłości jest Bóg. Takie to zwyczajne i proste, a jednocześnie takie trudne.

Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" lipiec 2007

góra

.

Słowem

Słowa życia, wypowiedziane w zamierzchłej przeszłości, brzmią po dziś dzień. Mojżesz nawoły­wał, aby każdy wracał do Boga swego z całego swego serca i z całej swej duszy. I napominał, że drogą prowadzą­cą do jedności z Bogiem jest słowo samego Pana Boga, które nie jest gdzieś w niebiosach czy za morzem, ale jest w naszych ustach i w naszym sercu. Wystarczy je wypełnić.

Podobne słowa wypowiada Chrystus Pan. Pewien uczony postawił pytanie: Co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus nie odpowiada wprost, ale każe mu zacytować słowa, w jakich Pismo Święte odpowiada na to pytanie. Uczony przytoczył więc słowa o miłości Boga i bliźniego całym sercem, całą duszą i całym umysłem. A gdy uczony zapytał, kto jest bliźnim, Jezus odpowiedział mu, że każdy człowiek i że w nim należy kochać Boga.

Święty Paweł zachwyca się wielkością Chrystusa, który pojednał wszystko, wprowadziwszy pokój swoją krwią przelaną na krzyżu.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 27b(164b) 4 lipiec 2004r.

góra

Miłość bliźniego

przychodzi sama z siebie. Chcąc miłować swojego bliźniego, trzeba tylko pozwolić dać się ponieść spontaniczności i nie zamykać siłą swych oczu na ludzką niedolę. Nie miłować swojego bliźniego oznacza zadać sobie gwałt, dręczyć siebie, odwrócić się od siebie, zaprzeczyć sobie, wystawiać siebie na cierpienie, postępować wbrew własnej naturze, nie czuć się odpowiedzialnym, gardzić tym, co mi odpowiada.

Charles Peguy

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 980b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.