Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 31(984) rok XXII 7. sierpnia 2022 roku.

Dziewiętnasta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mdr 18,6-9;
Psalm: 33,1 i 12. 18-19. 20 i 22;
II czytanie: Hbr 11,1-2. 8-19;
Aklamacja: Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,42a. 14);
Ewangelia: Łk 12,32-48; Lub: (Łk 12,35-40);
Pieśni: 701.1; W: 618, 616; Pd: 587; K: 234, 275; U: 304. 311; Z: 619, 436;

.

góra

.

 
Ewangelia:

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.

góra

.

Krótka modlitwa codzienna

Liturgia Godzin, odprawiana przez zakonników, jest wyrazem czujności, jakiej Jezus domagał się od swoich uczniów. "Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie. Syn Człowieczy przyjdzie". Poza murami klasztornymi dość trudno praktykować Liturgię Godzin, ale może być ona dla nas wzorem: modlitwa rano, w południe, wieczorem - mała Liturgia Godzin.

góra

.

Paweł pyta:

Uderzy cię Bóg, ściano pobielana!
Zasiadłeś, aby mnie sądzić według Prawa,
a każesz mnie bić wbrew Prawu?

(Dz 23,3)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

Refleksja

Mam problemy z dzisiejszą Ewangelią: "Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Ostrzeżenie to jest wyrazem bliskiego oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa.

W Papui Nowej Gwinei widziałem, jak chrześcijanie zaopatrzyli się w wielkie kanistry nafty do swoich lamp, ponieważ chcieli bezpiecznie przejść przez zapowiadaną proroctwami ciemność, która rzekomo miałaby poprzedzić ponowne przyjście Chrystusa. Chcieli być dobrze zaopatrzeni i zabezpieczeni, a pojmując dosłownie słowa Jezusa, zrobili wszystko, by "ich lampy się paliły" i mieli "zapalone pochodnie". Powołując się na tę samą - dzisiejszą - Ewangelię chciałbym zaprotestować przeciwko tak czy inaczej rozpowszechnianym obawom przed powtórnym przyjściem Chrystusa.

Dzisiejsza Ewangelia bowiem nas zachęca, byśmy wyzbyli się wszelkiego lęku, ponieważ na początku stwierdza: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo". Tylko w tym stopniu, w jakim zaufam temu zapewnieniu, uda mi się także zachować właściwy stosunek do rzeczy materialnych i z tego, co mam, oddać coś na potrzeby tych, którzy są biedniejsi ode mnie, i ubogich. To zaufanie chciałbym w sobie świadomie pielęgnować, ponieważ może uczynić mnie wolnym człowiekiem - w dobrym sensie tego słowa - nie zamartwiającym się, a więc będącym zupełnym przeciwieństwem tego, który z lękiem oczekuje bliskiego przyjścia Syna Człowieczego czy końca świata.

Hans Reithofer

Parafianin Nr 28 (442) rok X 8 sierpnia 2010r.

góra

Chrześcijaństwo jest dla nas wielką szansą, ale także niezwykle odpowiedzialnym zadaniem. To ewangeliczny program na życie, którego cel wyznaczył Bóg, a środki do niego prowadzące dobieramy dzięki wolności i rozumowi oświecanemu przez Ducha Świętego. "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie" - mówi Chrystus do uczniów. Dar życia, otrzymane talenty, a przede wszystkim ofiara Odkupiciela są dla nas wezwaniem do służby. One podnoszą nasze człowieczeństwo i potwierdzają naszą godność dzieci Bożych.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" sierpień 2007

góra

.

Słowem

Wiara i zawierzenie. To nauka płynąca z dzisiejszych czytań niedzielnych. Obietnice Boże za­wsze się bowiem spełniały.

Naród wybrany uwierzył w obietnicę ocalenia, wyjścia z domu niewoli i w obietnicę wejścia do nowej ziemi. Dał wiarę w wielkość przyszłej ojczyzny, dając wyraz swej radości w hymnach śpiewanych na cześć Boga.

Pan Jezus bardzo obrazowo zachęca nas do uwierzenia w obietnicę ojczyzny niebieskiej i do przylgnięcia do niej ca­łym sercem. Kto da wiarę tej obietnicy i do końca wytrwa w nadziei na jej spełnienie, zostanie nagrodzony szczę­ściem, spokojem, radością, czego sym­bolem jest uczta, spotkanie przy stole.

Święty Paweł jest pełen podziwu dla wiary Abrahama, który nie zawahał się uwierzyć, że zostanie ojcem wielkiego narodu, mimo że był bezdzietny i oboje z Sarą byli już posunięci w latach.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 26(165) rok IV 8 sierpnia 2004r.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 984b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.