Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 33b(986b) rok XXII 21. sierpnia 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
DRZWI - WEJŚCIE DO DOMU

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Czemu ciasne?

Czemuż to przez ciasne drzwi? Aby wejść po ludzku do domu, wchodzi się przez drzwi. Nie są to wierzeje, a drzwi, mniej czy bardziej wąskie. Kto nie wchodzi przez drzwi jest złodziejem. Na dodatek drzwi królestwa niebieskiego są otwarte. Nie trzeba zdobywać jakichś kluczy (wytrychów). Wszyscy już zostali zbawieni. Dokonało się to w Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. W Synu wypełniło się największe pragnienie Ojca: aby wszyscy ludzie byli zbawieni.

Tak więc pytanie zadane przez jednego ze słuchaczy Pana dla nas jest już bezzasadne. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Chrześcijanie zadają inne pytanie: co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Skoro już jesteśmy zbawieni to teraz trzeba nam szukać dróg odkrywania tegoż daru łaski. Trzeba otwierać się na zbawienie! Oczywiście owo osiągnięcie nie jest zasługiwaniem. Nie można też zbawienia kupić.

Tak więc, jakże uzasadnionym jest zaproszenie Pana Jezusa: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Nie lękajcie się trudów. Idąc na szczyt górski są odcinki trasy wąskie i trudne. Czymże są one w porównaniu z pięknymi widokami, które oglądamy po osiągnięciu celu? Nie bójcie się owego przeciskania, które niesie w sobie także możliwość poobdzierania się i zranienia.

Drzwi zamknięte

Pada inne zdanie, nad którym warto się zastanowić: powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Przez wąskie drzwi nie przejdzie ten, kto jest "za duży", bo się nie przeciśnie. Tutaj wychodzi jeden z grzechów głównych, a mianowicie pycha tego żywota. To ona nadyma nas i nie pozwala przecisnąć się do domu. Wyolbrzymia, a więc nie pozwala widzieć właściwie.

Druga opcja to fakt, że drzwi zostaną zamknięte. Takie drzwi nie zezwalają na wejście, a więc stoimy przed domem. Przyjdzie taki czas, że Pan wstanie i zamknie. Nie ze złości czy złośliwości. Po prostu nadejdzie taki moment. Jeśli pociąg ma godzinę odjazdu to gdy ona przychodzi odjeżdża. Nie trzyma się pociągów na peronach w nieskończoność. Nie robi się tego przeciw komuś. Spóźniony pasażer może się denerwować, krzyczeć na peronie, wyzywać na dyżurnego ruchu - owo kołatanie do drzwi. Nic to nie pomoże. Pociąg już odjechał.

Argumenty wołających na nic się zdadzą. Wydaje się im, że są znani (to jeden z przejawów pychy), że Pan Jezus powinien ich znać. Tymczasem pada: Nie wiem, skąd jesteście. No właśnie, czy wiem skąd jestem? Od kogo pochodzę? Dokąd zmierzam? Szeroka brama mami i oszukuje. Prowadzi do przepaści obiecuje niestworzone rzeczy. Kto tam idzie nie jest znany Bogu.

Być wyznawcą - żyć wyznawcą

Nie wystarczy świadomość, że jadaliśmy i piliśmy z Panem, że na ulicach naszych nauczał. Kto nie idzie Jego drogą nie jest Mu znany. Ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości odstępują od Pana Jezusa. To jest samosąd wypływający z własnych wyborów.

Jak żyjesz? Jaką drogą idziesz? Na co lub na kogo liczysz w swej ziemskiej wędrówce? Jesteśmy wyznawcami Chrystusa. A co to oznacza w konkrecie mojego życia? Czy wystarczy sama świadomość? Co we mnie wzbudza jakże znane zdanie: Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów?

Jesteśmy zaproszeni - wszyscy - by wejść do królestwa Bożego i zasiąść za stołem. Nie ma tam miejsc dla VIP-ów, specjalnych przepustek. W ten sposób może się wydarzyć, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Obyśmy tam się znaleźli.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 27(860) rok XIX 25. sierpnia 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 21 sierpnia 2022
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 86,1-3)

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie. *
Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. *
Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.

Kolekta

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, + daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Powszechność zbawienia

(Iz 66,18-21)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan:
"Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów.

Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów" - mówi Pan.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 117(116),1b-2)
(R.: por. Mk 16,15)

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
Albo: Alleluja.

1 Chwalcie Pana, wszystkie narody, * 
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
2 bo potężna nad nami Jego łaska, * 
a wierność Pana trwa na wieki.

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Kogo Bóg miłuje, tego karci

(Hbr 12,5-7. 11-13)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów:
"Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje".

Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?

Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

(Łk 13,22-30)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?"

On rzekł do nich: {{Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, otwórz nam!", lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście". Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś".

Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

Poniedziałek, 22 sierpnia 2022
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ
Wspomnienie obowiązkowe

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 O Królowo i Dziewico,
Wzbogacona łaską Pana,
Jesteś wyższa i piękniejsza
Od wszystkiego, co istnieje.

2 Niezrównane dzieło Boga,
Jasno świecisz nad innymi,
Jesteś bowiem przeznaczona,
Aby zrodzić swego Stwórcę.

3 Z wysokości krzyża Chrystus,
Król w purpurze krwi najdroższej,
Ciebie ustanowił Matką
Wszystkich odkupionych ludzi.

4 Przyjmij dziś, Królowo świata,
To pokorne uwielbienie
I dopomóż sławić Boga,
Który łaską Cię przyodział. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Sofoniasza
(So 3,8-20)

Obietnica zbawienia dla ubogich w Izraelu

"Oczekujcie na Mnie - wyrocznia Pana - w dniu, gdy powstanę jako oskarżyciel, bo postanowiłem zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie moje oburzenie, cały mój gniew zapalczywy, bo ogień mej żarliwości pochłonie całą ziemię.

Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Kusz wielbiciele moi, Córa z moimi rozproszonymi, dar Mi przyniosą.

W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego.

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: {{Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!}} Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.

Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan".

RESPONSORIUM
(So 3,12. 13. 9)

W. Zostawię pośród ciebie + lud pokorny i biedny. * A Reszta Izraela szukać będzie schronienia w imieniu Pana.

K. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana. W. A Reszta Izraela szukać będzie schronienia w imieniu Pana.

góra

..

II CZYTANIE

Kazanie św. Amadeusza, biskupa Lozanny
(Kazanie 7)

Królowa świata i pokoju

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Rozważ, jak bardzo słusznym było, że jeszcze przed Wniebowzięciem przedziwne imię Maryi zajaśniało na całej ziemi; że zanim wielkość Maryi dosięgła nieba, niezwykła Jej sława rozeszła się na wszystkie strony. Wypadało bowiem, aby również ze względu na chwałę swego Syna Matka Dziewica najpierw zakrólowała na ziemi, a potem weszła do chwały niebios; aby najpierw ujawniła się na niskościach, a potem wkroczyła na wyżyny świętej pełni, przeniesiona "z jasności w jasność", tak jak dzięki Duchowi Świętemu postępowała z cnoty w cnotę.

Tak więc przebywając w ciele kosztowała zaczątków przyszłego królestwa, czy to unosząc się ku Bogu w niewymownym porywie serca, czy to zstępując ku bliźnim w niewypowiedzianej miłości. Stamtąd odbierała hołdy aniołów, stąd doświadczała serdecznego oddania ludzi. Archanioł Gabriel stał u Jej boku z aniołami; Jan, uszczęśliwiony powierzeniem pod krzyżem Dziewicy Maryi, usługiwał Jej wraz z Apostołami. Radowali się wszyscy; tamci upatrując w Niej Królową, ci widząc w Niej swoją Panią. A jedni i drudzy służyli Jej z pobożnością i miłością.

Ona zaś osiągnąwszy najwyższe szczyty cnót, otoczona oceanem Bożych łask, sprowadzała na spragniony i wierny lud obfite strumienie łask, którymi sama cieszyła się w najwyższym stopniu. Przynosiła zdrowie dla ciała i lekarstwo dla duszy. Miała moc wskrzeszania ze śmierci ciała i duszy. Któż odszedł od Niej chory lub smutny albo nieświadom Bożych tajemnic? Któż nie powrócił w szczęściu i radości do swych spraw, otrzymawszy od Matki Pana to, czego pragnął?

Oblubienica obsypana tak niezwykłymi dobrami, Matka jedynego Oblubieńca, słodka i urzekająca wdziękiem, niby źródło ogrodów duchowych, studnia wód żywych i ożywiających, które spływają z Bożego Libanu, zsyłała z góry Synaj na wszystkie narody bliskie i dalekie strumienie pokoju i potoki łask niebieskich. Gdy zatem Królowa dziewic pośród radości aniołów, wesela archaniołów, okrzyków niebian została wzięta do nieba przez Boga i swojego Syna, Króla królów, wtedy spełniło się proroctwo psalmisty, który mówił do Pana: "Królowa stoi po Twojej prawicy, w szacie wzorzystej i złotogłowiu".

RESPONSORIUM

(Ap 12,1; Ps 45,10)

W. Wielki znak ukazał się na niebie: + Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

K. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. W. A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, * spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 21 Niedzielę Zwykłą

21.08.2022r.

Eucharystia, na którą przyszliśmy, to ocean Bożej łaski, z którego każdy może zaczerpnąć. Gdy nakarmimy się Bożym Słowem i Ciałem Pana, wrócimy do naszej codzienności z taką łaską w sercu i będziemy chrześcijanami z naszych prawych czynów, a nie tylko z metryki.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dziś łączymy się duchowo z naszymi Paniami i Dziewczętami, które pielgrzymują do Śląskiej Gospodyni - Matki Bożej Piekarskiej. Dzisiaj również Odpust Parafialny przeżywa wywodząca się z naszej parafii parafia św. Piusa X. Zachęcamy do uczestnictwa w Nieszporach odpustowych o
godz.16.00. W naszej parafii nieszporów nie będzie.

2. W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej,
w środę święto św. Bartłomieja Ap.,
w piątek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (w tym dniu jest dyspensa od postu),
w sobotę wspominamy św. Monikę.

3. We wtorek rano zapraszamy wszystkich oddających cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. Za tydzień o 10.30 Msza dziękczynna w intencji Działkowców z ogródków działkowych "Nowa Jutrzenka".

6. W przyszłą niedzielę będziemy gościć Ojca Oblata, który wygłosi kazanie będzie rozprowadzał kalendarze misyjne. Włączmy się w dzieło misyjne.

7. Drodzy Parafianie. Zwracam się z prośbą o pomoc. Poszukujemy kandydata na kościelnego oraz kogoś, kto pomógłby w dekoracji kościoła. Osoby chętne do posługi proszone są o zgłoszenie się do ks. proboszcza.

góra

następny Nr 987

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.