Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 34(987) rok XXII 28. sierpnia 2022 roku.

Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Syr 3,17-18. 20. 28-29;
Psalm: Ps 68, 4 i 5ac. 6-7b. 10-11;
II czytanie: Hbr 12,18-19. 22-24a;
Aklamacja: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11,29ab);
Ewangelia: Łk 14,1. 7-14;
Pieśni: 701.1; W: 554; Pd: 572, 228; K: 229; U: 296; Z: 260

.

góra

.

 
Ewangelia:

Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca.

góra

.

Jest mi wszystko jedno, co według swego upodobniania przeznaczy mi Bóg, jeśli tylko będę mógł Mu służyć.

Franciszek Salezy

góra

.

Człowiek pyta:

Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama,
który przecież umarł? I prorocy pomarli.
Kim Ty siebie czynisz?

(J 8,53)

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Dzisiejsza Ewangelia jest ostrzeżeniem także dla nas, chrześcijan, oczekujących udziału w uczcie niebieskiej. Po pierwsze, nikomu, nawet długoletnim, zasłużonym członkom wspólnot parafialnych, nie można zarezerwować miejsca przy stole przeznaczonym dla jej biesiadników. Po drugie, miejsca przy stole są wyznaczane według kryteriów, które niekoniecznie odpowiadają kryteriom ziemskich. Po trzecie, nie jest wykluczone, że jeśli się już przy nim znajdziemy, może się okazać, że w towarzystwie typów, których na ziemi unikaliśmy jak ognia.

góra

.

Refleksja

Niekiedy pięcie się w górę po drabinie społecznej przypomina szachrowanie władzą i stanowiskami. Na scenie politycznej i gospodarczej wciąż pojawia się zbyt wielu takich, którzy łokciami torowali sobie drogę i w końcu dostawali to, na czym im tak bardzo zależało - role, które ich przerastały.

Być może dobrzy przyjaciele ostrzegali ich, że nie sprostają zadaniom, jakich chcieliby się podjąć. Ale nie słuchali ani ich, ani Jezusa, żeby nie pchać się wyżej, a raczej przesiąść niżej, na miejsce dla nich przygotowane. Zbyt bardzo byli przywiązani do myśli wielkiej władzy i wysokim stanowisku. A tak zrujnowali swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, a nadto swoją reputację. A ich ostateczny upadek jest tylko kwestią czasu.

Wszyscy mamy wyznaczone miejsce, na którym powinniśmy i możemy działać. Nie ma żadnego powodu, żeby nosić za duże lub za małe buty. Jedne i drugie są niewygodne. Powinny być na miarę. Tak jest też z miejscem, które powinniśmy zajmować. Powinno być na naszą miarę. Takie, byśmy czuli się dobrze.

Jezus jest przeciwny chęci wywyższania się nad innych, nie zadając sobie pytania, do jakich zadań jesteśmy powołani. Powinniśmy wyszukać sobie miejsce, które pasuje do nas. A jeśli już wybierzemy miejsce niższe, niż moglibyśmy zająć, co również zdarza się wśród chrześcijan, to powinniśmy posłuchać zaproszenia Jezusa, żeby przesiąść się wyżej i nie czynić siebie mniejszym, niż się jest.

Klaus Matzger-Beck

Parafianin Nr 29 (305) rok VII 2 września 2007 rok.

góra

Każdy człowiek pragnie być zauważony i doceniony i pewnie dlatego tak chętnie szukamy pierwszych miejsc. Dziś gromadzimy się na Eucharystii, która jest uroczystym zgromadzeniem wspólnoty Kościoła, czyli tych, którzy są wybrani przez Boga. On przygotował dla nas Ucztę wokół stołu, przy którym wszystkie miejsca są pierwsze. Wszyscy bowiem jesteśmy powołani do karmienia się Jego słowem i Ciałem Jezusa Chrystusa. Niech uczestnictwo w tej Uczcie miłości otwiera nas na potrzeby ubogich i cierpiących.

ks. Dariusz Kwiatkowski

góra

.

Słowem

"Synu, z łagodnością wykonuj swe sprawy." - słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu.

Ziemska wielkość jest dziełem Boga. Dlatego człowiek ważny, wielki w oczach ludzi, powinien korzyć się przed Bogiem, bo wszystko od Niego pochodzi. Uznanie wyższości Boga to pokora. Gdy pycha przepełnia serce człowieka, nie ma w nim miejsca dla Boga.

W Ewangelii dzisiejszej Pan Jezus odnosi tę prawdę do życia codziennego. Nie należy narzucać się, wywyższać, wynosić się nad innych, pchać się na pierwsze miejsce, bo takich Bóg odrzuca: "Kto się wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony".

Święty Paweł bardzo obrazowo mówi o naszym dojściu i spotkaniu z Panem Bogiem. Będzie to spotkanie z Bogiem w gronie aniołów, w gronie zbawionych i świętych.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 29 (166) rok IV 29 sierpnia 2004 rok.

góra

Zachować we wszystkim
POKÓJ SERCA

Duchu Święty, Duchu Chrystusa Zmartwychwstałego, kiedy zwracamy się do Ciebie, w tej samej chwili pomagasz nam przebyć pustynie serca. Dzięki swemu przebaczeniu "rozpraszasz nasze grzechy jak poranną mgłę"*. I to jest chrześcijańska wolność, to jest zadziwienie miłością.

Brat Roger z Taize

*Zobacz Księga Izajasza Iz 44,22

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 987b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.