Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 36(989) rok XXII 11. września 2022 roku.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Wj 32,7-11. 13-14;
Psalm: Ps 51,3-4. 12-13. 17. 19;
II czytanie: 1Tm 1,12-17;
Aklamacja: W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania (2Kor 5,19)
Ewangelia: Łk 15,1-32;
Pieśni: 701.1; W: 584, 121; Pd: 217; K: 273. 272; U: 305; Z: 597

.

góra

.

 
Ewangelia:

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?

góra

.

Idylliczne wyobrażenia

nie powinny przesłaniać nam widoku cierpień pasterza. Gdy poszukiwał nas, ciernie poraniły jego Twarz, potargały Jego szaty. Droga Pasterza wiedzie na krzyż.

Wspierać się nawzajem, ufając dłoni, która nas podtrzymuje.

góra

.

Biblia pyta:

Jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy?
Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? - wyrażam się po ludzku.

Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat?

(Rz 3,5-6)

* * *

Nigdy nie ryzykuj tym,
na stratę czego cię nie stać.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Królestwo Boże jako happy end

Dzisiejszymi przypowieściami Jezus chce nas przekonać: Tak to właśnie jest z królestwem Bożym. Przychodzi jak spontaniczna i radosna uroczystość po odnalezieniu tego, co zostało zgubione. Takie małe święto radości, w którym wolno nam uczestniczyć. I to właśnie jako odnalezieni czy na nowo pojednani z zagubionymi, czy po prostu jako sąsiedzi i sąsiadki Boga, czy jako współpracownicy Boga. To jest dobra i radosna nowina o zgubionej drachmie. Powinniśmy i wolno nam wierzyć w happy end. Co więcej, sam mogę się jakoś przyczynić do tego happy endu. Mogę za nim tęsknić. Mogę go intensywnie wyczekiwać.

góra

.

Słowem

Stajemy dzisiaj przed tajemnicą zła, odstępstwa, odejścia od Boga. Ale stajemy też przed ogromną tajemnicą miłosierdzia Bożego i wielkim problemem ludzkiej słabości. Księga Wyjścia bardzo dokładnie opisuje historię wyjścia narodu z niewoli egipskiej, wszystkie cuda, jakie towarzyszyły temu wydarzeniu i były dowodem specjalnej opieki Bożej. Nie może zatem dziwić, że złoty cielec i tańce ku jego czci ściągnęły gniew Boży. Wstawiennicza modlitwa Mojżesza sprawiła, że Bóg w swoim miłosierdziu wybaczył niewiernemu ludowi.

Pan Jezus, jak zwykle, miłosierdzie Boże przedstawia w symbolach i przypowieściach. Zagubienie się owcy, zgubiona drachma i odejście syna to symbole zła, które dotyka ludzi. A skrucha i odnalezienie to radość spotkania z miłosiernym Bogiem.

Święty Paweł bardzo wyraźnie mówi o grzechu przeciw Chrystusowi i o wybaczeniu Bożym, o miłosierdziu, którego sam doznał ze strony Boga.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 36 (588) rok XIII 15 września 2013 roku.

góra

"Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność" - powie Paweł Apostoł o swoim nawróceniu. Powrót do Ojca nie jest tylko zwykłym uporządkowaniem swego życia. Jest przylgnięciem do Serca, które miłuje wielkodusznie, bo Bóg jest miłośnikiem człowieka. Tylko wtedy, gdy doświadczymy nieskończonej miłości Jego Serca, będziemy mogli otrzymać serce czyste, które cieszy się oglądaniem Boga. Już dziś podczas najświętszej Eucharystii nasze serca mogą zostać oczyszczone, jeżeli uznamy przed Bogiem swoje nieprawości.

Ks. Jakub Szcześniak, "Oremus"

góra

.

18 września 2022r.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Ryzyko i wzbogacenie

Niezwykle gwałtowny rozwój środków społecznego przekazu i możliwości ich wykorzystania stworzył szansę wzbogacenia nie tylko życia poszczególnych osób, ale i rodzin, i społeczeństw. Zarazem jednak wszyscy stają przed nowymi wyzwaniami, których źródłem są różne, niekiedy sprzeczne, przesłania przekazywane za pomocą społecznych czy masowych środków.

.

Odbiorcy - a szczególnie młodzież - niech starają się przyzwyczajać do korzystania ze środków społecznego przekazu z umiarem i poczuciem karności. Ponadto niech usiłują głębiej zrozumieć to, co oglądają, czego słuchają lub co czytają.

Sobór Watykański II,
Dekret o środkach społecznego przekazu

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
2022; 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007; 2006;

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 989b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.