Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 37(990) rok XXII 18. września 2022 roku.

Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Am 8,4-7;
Psalm: Ps 113,1b-2. 4-6. 7-8;
II czytanie: 1Tm 2,1-8;
Aklamacja: Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim,
aby was swoim ubóstwem ubogacić (2Kor 8,9);
Ewangelia: Łk 16,1-13; albo Łk 16,10-13;
Pieśni: 701.1; W: 625; Pd: 847; K: 286; U: 307; Z: 657, 588

.


18.09.2022r. św. Stanisława Kostki,
zakonnika, patrona Polski i młodzieży

góra

.

 
Ewangelia:

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt"... Pan pochwalił nieuczciwego rządcę.

góra

.

Zachować we wszystkim
POKÓJ SERCA

Pewnego dnia Chrystus pobłogosławił pięć chlebów i podzielił je między wszystkich, bez wyjątku. (4*) Z tego wydarzenia w odległych czasach narodził się gest przygarnięcia: rozdawać pobłogosławiony chleb wszystkim, którzy, wierzący lub nie, z różnych przyczyn nie otrzymują Eucharystii.

Czy ten skromny gest nie skłania do zastanowienia się nad macierzyństwem Kościoła, przejawiającym się wtedy, kiedy wprowadza on znaki wielkiej otwartości, odblaski tajemnicy komunii?

Brat Roger z Taizé.
(4) Zobacz - Ewangelia św. Mateusza 14,13-21

góra

.

Człowiek pyta:

Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?

(J 18,29)

* * *

Wieczności, ty się nigdy nie skończysz i pomścisz zniewagę,
jaką grzech wyrządził tak dobremu, tak cierpliwemu i miłosiernemu Bogu.

św. Jan Maria Vianney,
O szczęściu zbawionych i karze piekielnej

* * *

Wynoś śmieci nie czekając, aż cię poproszą.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Nasza wiara, aby była autentyczna, musi sięgać konkretów codziennego życia. Dzisiaj Pan Bóg pyta nas o nasze odniesienie do ludzi i o dysponowanie dobrami materialnymi. Oszustwo, wyzysk, chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas skierowane są słowa: Zdaj sprawę z twego zarządu. Póki mamy czas, możemy sobie zjednywać bliźnich. Tylko okazując miłosierdzie ludziom, możemy liczyć, że i Bóg nam je okaże.

ks. Jarosław Januszewski

góra

.

Słowem

Dzisiejsza niedziela dotyka spra­wiedliwości społecznej, sprawiedliwości między ludźmi. Ukazuje nam drogę do nieba, która wiedzie przez dobra material­ne i stanowiska ziemskie.

Prorok Amos jasno i wyraźnie wymienia grze­chy niesprawiedliwości społecznej, które ni­gdy nie będą zapomniane przez Boga. Ostrzega i nawołuje do nawrócenia.

Pan Jezus bardzo prosto pokazuje, do czego może doprowadzić nieuczciwość w dobrach materialnych. Natomiast uczciwość, w zarządzaniu dobrami ziemskimi jest fundamentem postępu duchowego.

Święty Paweł w Liście do Tymoteusza w tym samym duchu naucza, że wspólnie mamy zdążać ku zbawieniu wiecznemu: "Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawi­ciela naszego, Boga, który pragnie, by wszy­scy ludzie zostali zbawieni".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 32 (169) rok IV 19 września 2004 rok..

góra

Zdumiewa nas w dzisiejszej Ewangelii postawa bogatego gospodarza, który chwali nieuczciwego rządcę. Przez tę przypowieść Pan Jezus zachęca nas, abyśmy swoje złe rachunki - grzechy - wyrównywali hojnością w szafowaniu dobrem, które otrzymaliśmy od Pana, ponieważ "miłość zakrywa wiele grzechów" (1P 4,8). Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach naszego Zbawiciela, Boga, który pragnie, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni". Otrzymując tak wiele na Eucharystii, tak wiele możemy dać innym. Czyńmy to na pamiątkę miłości Pana...

Ks. Jakub Szcześniak, "Oremus"

góra

.

Refleksja

Przypowieść w pierwszej części dzisiejszej Ewangelii brzmi jak zachęta do niemoralnego postępku. Ale czy rzeczywiście Jezus chwali niemoralne postępowanie rządcy? Nie, chwali jego roztropność. Poza tym tej przypowieści Jezusa być może nie można w każdym szczególe brać poważnie. Niewykluczone, że mógł ją opowiedzieć z przymrużeniem oka, mimo iż zawarł w niej wyraźne ostrzeżenie i żądanie: w obliczu bliskiego końca słuchacze powinni postępować roztropnie; rządca postępuje bez żadnych skrupułów, ale roztropnie i odważnie; podejmuje się działania, gdy sytuacja staje się poważna.

Jak chrześcijanie mają postępować, gdy sytuacja staje się poważna? Czy też bez skrupułów, rozważnie i zdecydowanie? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w drugiej części dzisiejszej Ewangelii.

Niemoralne postępowanie rządcy nie jest przedstawione jako wzór do naśladowania. Przeciwnie, chrześcijanie powinni wiernie obchodzić się z tym. co zostało im powierzone - i to w rzeczach wielkich i drobnych. "Prawdziwym dobrem" może być Dobra Nowina czy wiara.

Ostatnie zdanie Ewangelii brzmi znajomo. Chrześcijanie nie mogą zawierzyć "Mamonie", nie mogą jej służyć. Wydaje się to oczywiste - przynajmniej w teorii. A jak wygląda praktyka?

Daniela Schott

Parafianin Nr 32 (308) rok VII 23 września 2007 rok.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 990b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.