Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 38(991) rok XXII 25. września 2022 roku.

Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Am 6,1a. 4-7;
Psalm: Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10;
II czytanie: 1Tm 6,11-16;
Aklamacja: Jezusa Chrystusa, będąc bogaty, dla was
stal się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić (2Kor 8,9);
Ewangelia: Łk 16,19-31;
Pieśni: 701.1; W: 578, 579; Pd: 601, 596; K: 257; U: 309; Z: 634, 626

.

góra

.

 
Ewangelia:

Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza".

góra

.

Zachować we wszystkim POKÓJ SERCA

Jezu Chryste, Ty byłeś człowiekiem. Ty znasz ludzkie pragnienie pokoju w głębi serca. Nasze dusze proszą Cię: daj nam pokój wewnętrzny. I w ich mroku Ty zapalasz ogień swojego przebaczenia i współczującej miłości, ten ogień nigdy nie gaśnie.

Brat Roger z Taizé.

góra

.

Biblia pyta:

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?

(Dz 1,11)

* * *

Jak w niebie są różne stopnie chwały dla wybranych - stosownie do zasług każdego - tak i w piekle są różne stopnie mąk i niejako tyle jest piekieł, ilu jest potępieńców, bo każdy z odrzuconych cierpi tam stosownie do liczby i jakości swoich grzechów.

św. Jan Maria Vianney,
O szczęściu zbawionych i karze piekielnej

* * *

Oceniaj ludzi na podstawie ich serca, a nie konta bankowego.

H. Jackson Brown,
Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

NAWIGACJA

"Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Taką odpowiedź otrzymał bogaty hulaka, gdy prosił Abrahama, żeby ostrzegł jego braci przed męczarniami w świecie podziemnym. Również chrześcijanie mają - mówiąc obrazowo - odpowiedni przyrząd nawigacyjny, który powinien ich pewnie wieść na drodze życia: Jezusa Chrystusa i Jego dobrą nowinę. Pozostaje tylko pytanie: Czy nie jesteśmy może tak samo niewrażliwi na wszelkie rady jak ów ewangeliczny bogacz? Czy widzimy, co mamy przed oczyma, i czy to, co widzimy, rozumiemy?

góra

.

Słowem

Dzisiejsza niedziela ostrzega, że wskutek złego korzystania z dóbr materialnych można siebie potępić. Natomiast życie ziemskie zgodne z przykazaniami Bożymi prowadzi do zbawienia.

Prorok Amos w ostrych słowach potępia pysznych, zadufanych w swoich bogactwach, żyjących i nurzających się w nadmiarze bogactwa i nie troszczących się o innych.

Przypowieść Pana Jezusa też potępia człowieka bogatego, żyjącego samolubnie. Nie potępia go za bogactwo, ale za brak serca dla biednych i cierpiących.

Święty Paweł podchwytuje słowa Chrys­tusa: "Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają". Dlatego ukazuje Tymoteuszowi drogę sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości i łagodności. To jest droga, która wiedzie do zbawienia.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 33 (170) rok IV 26 września 2004 rok.

góra

Otchłań między bogaczem a Łazarzem obrazuje bolesną rzeczywistość naszych serc, które dzielą bliźnich na bliskich i dalekich, sympatycznych i budzących niechęć. Ta otchłań to przepaść naszego egoizmu, który skupia nas na sobie i oddziela od drugiego człowieka. Ratuje nas z niego sam Bóg, który pragnie naszego zbawienia - w Eucharystii leczy i scala nasze serca rozdarte grzechem. Pozwólmy Mu nas uzdrowić, słuchając Jego słowa i przyjmując Jezusa za Pana swego życia.

Ks. Jakub Szcześniak, "Oremus"

góra

.

Refleksja

Aniołowie są niewidzialni, najczęściej

Ale niekiedy spotykają nas też w widzialnej postaci, w innym człowieku. Jak choćby w tym przypadku:

Pewna matka z trojgiem małych dzieci chce dostać się na samolot, który za chwilę ma odlecieć. Jest bardzo spóźniona. W drodze do odprawy biletowo-bagażowej spotyka nieznajomego. Ten, widząc, że w punkcie odprawy zebrał się spory tłum, bez ceremonii przepchnął młodą matkę na sam początek kolejki. Zadbał też, żeby bezzwłocznie mogła udać się do samolotu, który zaraz po tym odleciał. Nieznajomy zaś po prostu rozpłynął się w tłumie. - Czy to był anioł? - Młoda matka była o tym święcie przekonana i do dzisiaj jest mu wdzięczna.

jutta

Parafianin Nr 33 (447) rok X 26 września 2010 rok.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.


św, Michała, Gabriela, Rafała - Archaniołów
św. Michał - któż jak Bóg,
św. Gabriel - Bóg jest zemną,
św.
Rafał - Bóg uzdrawia.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 991b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.