Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 38b(991b) rok XXII 25. września 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
WYPRAWA W GÓRY

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Balast i jego skutki

Pada hasło: wyprawa w góry. Miłośnicy wędrówek nie jadą na ślepo. Wiedzą jakie trasy chcą pokonać (przecież o przejściu nie ma co mówić). Przed wyjściem orientują się odnośnie do długości tych ścieżek, także o okolicy. Potem przychodzi moment pakowania się i każdy wie, że zbędny balast jest ogromnym balastem i może wpłynąć na całość wyprawy. Dlatego bierze się to, co niezbędne. Nie tylko jest mowa o tych, którzy w sandałach czy butach na obcasie wybierają się w wysokie partie, ale też o tych, co są obładowani najlepszym sprzętem, z którego nie potrafią skorzystać. Tego trzeba się uczyć. W praniu! Tak więc życie nie kończy się jedną górską wyprawą. Wyprawa uczy wprawy!

Życie jest wędrówką! I nie jest to bezcelowa odyseja. Trzeba mieć cel - szczyt, do którego zmierzamy. To wędrowanie niesie w sobie konieczność dokonywania wyborów. Dokąd i którędy pójdę? Jakie środki mam dostępne i jak mogę je wykorzystać? Ile czasu trzeba poświęcić na ten odcinek? Kiedy zrobić odpoczynek? Siedzenie w domu, nawet jeśli ubrany w buty i kombinezony ostatniej generacji nie sprawi, że zjadę ze stoku na nartach. Ubranie czapeczki we wzroki góralskie nie oznacza, że wszedłem na kolejny szczyt.

Warto posłuchać opisu człowieka bogatego. Krótki i dobitny: ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. "Sprzęt" najwyższych lotów bez ruszania się z miejsca. Wyposażanie najwyższej klasy tak, a nie inaczej wykorzystywane. Między wierszami da się wyczytać zbytek i rozrzutność, a nawet egoizm oślepiający i ogłuszający. Z takim w góry to wytrawny wędrowiec za bardzo nie chciałby pójść. Dlaczego to myślę, że każdy z nas sobie odpowie.

Idę z tym, co mam

Bogactwo nie jest balastem. To sposób podchodzenia do niego może stać się ciężarem nie do uniesienia, wręcz miażdżącym w drodze. Jak to wygląda w praktyce? Mogę podejść niedaleko pieszo, a zapalam auto i jadę. Zyskam kilka sekund? Na co? Za to stracę możliwość złapania oddechu, być może spotkania kogoś z kim zamieniłbym dwa słowa. Organizacja wyprawy w wielu wypadkach polega na wrzuceniu do auta ile się da i potem jest problem z rozpakowaniem, wszak nie trzeba wszystkiego mieć i wszystkiego używać, bo się tego nie da.

Kontrastem do bogacza jest Łazarz, żebrak okryty wrzodami, który leży u bram pałacu bogatego. Są blisko siebie. Są dla siebie okazją do czynienia dobra. Nieprawdą byłoby mówienie, że Łazarz chciał być taki. Bo kto chciałbym z nas być łazarzową okazją dla "bogatych"? Nie idzie o pochwałę nędzy, ale o ukazanie sposobu jej przeżywania. Łazarz nie chciał bogactwa, nie pożądał posiadania. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Ulgę przynosiły mu psy, które lizały jego wrzody. Zaiste obraz rozpaczy i zapewne niejedna stacja telewizyjna zrobiłaby z tego program.

Oczywiście, po ludzku zero wyposażenia na wędrówkę. Bieda nie oślepiła Łazarza. Choć trudna w najwyższym stopniu nie zniechęciła go do życia i do wiary. Pokora jest płaszczyzną, na której najlepiej się żyje. Kto jest pokorny to umie głód cierpieć i obfitować, w każdych warunkach umie wędrować. Brak braków kończy się często brakiem najważniejszych koordynat, kończy się dezorientacją, a ta w górach jest bardzo niebezpieczna.

To już jest koniec

Przychodzi koniec wędrówki. Umarł żebrak. Umarł bogacz. Śmierć zastaje nas w konkretnym miejscu i czasie. Mówi się, że to kres wędrówki. Natomiast niewielu zwraca uwagę na fakt, że nie musi to być na szczycie. Po ludzku jesteśmy zabierani z drogi. Ile to razy powtarzamy: tyle jeszcze mógł zrobić? Tyle jeszcze spraw nie dokończył? Mógł. Jednak czas wędrówki się skończył.

Staniemy wtedy przed Panem. Gdzie wyładujemy? Co będzie w naszych sercach? Wszak to one są skarbcami żywota. Jakimi skarbami się pochwalimy z wdzięcznością i radością? Bo kiedy dziecko przybywa do rodziców to chwali się osiągnięciami. W oczach rodziców to może być "mało", jednak z reguły cieszą się razem z dzieciakami i są dumni.

Widzimy, że są pewne "zakresy". Bogacz znalazł się w Otchłani, pogrążony w mękach, a Łazarz na łonie Abrahama. Ktoś powie, że to bajkowe czy apokaliptyczne wyobrażenie. Myślę, że warto się zastanowić nad płomieniem, który w nas płonie. Jaki to rodzaj ognia? Jakie są jego konsekwencje? Lepiej się nad tym zastanowić tu i teraz, bo potem okazać się może już zamkniętym rozdziałem.

Podstawową "koordynatą" naszej ziemskiej wędrówki jest Jezus Chrystus. On jest drogą, prawdą i życiem, i nie ma innego! Ukrzyżowany i Zmartwychwstały! Tylko On jest mocen ogarnąć tę ziejącą ogromną przepaść, którą często sami wykopujemy między sobą czy też między nami, a Bogiem. Zawsze do Niego możemy się zwrócić. Rozważmy dobrego Łotra, który tuż przed zakończeniem swej ziemskiej wędrówki poprosił Syna Bożego o wspomnienie. I został wysłuchany. Nigdy nie jest za późno - póki żyjemy - by wyruszyć w drogę!

o. Robert Więcek SJ

Nr 32(865) rok XIX 29. września 2019 roku.

góra

.

Niedziela, 25 września 2022
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Listu
św. Pawła Apostoła do Filipian

(Flp 1,1-11)

Pozdrowienie. Dziękczynienie

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i obronie Ewangelii za pomocą dowodów.
Albowiem Bóg mi jest świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

RESPONSORIUM
(Flp 1,9. 10. 6)

W. Niech wasza miłość + doskonali się coraz bardziej / w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu. * Dla oceny tego, co lepsze, / abyście byli czyści i bez zarzutu.

K. Mam ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. W. Dla oceny tego, co lepsze, / abyście byli czyści i bez zarzutu.

góra

.

II CZYTANIE

Początek Listu św. Polikarpa, biskupa i męczennika, do Filipian
(rozdz. 1,1 - 2,3)

Łaską zostaliście zbawieni

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Polikarp, wraz z prezbiterami, do Kościoła Bożego, który pielgrzymuje w Filippi: miłosierdzie i pokój od Boga wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, niech dane wam będą w obfitości.

Bardzo ucieszyłem się wraz z wami w naszym Panu Jezusie Chrystusie, że przyjęliście męczenników, prawdziwe wzory miłości; że - jak należało - odprowadziliście ich w kajdanach, które są godne świętych i stanowią diadem prawdziwie wybranych przez Boga i Pana naszego; raduję się, że mocny szczep wiary waszej, sławiony od najdawniejszych czasów, trwa aż dotąd i przynosi owoc w Panu naszym Jezusie Chrystusie. On cierpiał za nasze grzechy aż do przyjęcia śmierci. "Jego to wskrzesił Bóg, zerwawszy więzy śmierci; w Niego, choć nie widzicie, wierzycie z radością niewymowną i chwalebną", w której wielu chciałoby uczestniczyć. Wiecie bowiem, że "łaską jesteście zbawieni, nie z uczynków", ale z woli Bożej przez Jezusa Chrystusa.

"Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, służcie Bogu z bojaźnią i w prawdzie", porzucając próżne gadania i urojenia tłumu, "wierząc w Tego, który wskrzesił z martwych Pana naszego Jezusa Chrystusa, dał Mu chwałę" i tron po swojej prawicy. Jemu zostało poddane wszelkie stworzenie na ziemi i w niebie, Jemu służy wszystko, co żyje. On przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a Bóg zażąda rachunku Jego krwi od tych, którzy nie chcą uwierzyć w Niego.

Ten zaś, który wskrzesił Go z martwych, wskrzesi i nas, jeśli będziemy pełnić Jego wolę i postępować według Jego przykazań, jeśli umiłujemy to, co On umiłował, wystrzegając się wszelkiej niesprawiedliwości, obłudy, chciwości, oszczerstwa i fałszywego świadectwa; "nie oddając złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie", uderzeniem za uderzenie, obelgą za obelgę, ale pamiętając o pouczeniu Pana: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone; bądźcie miłosierni, abyście dostąpili miłosierdzia; jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą", oraz: "Błogosławieni ubodzy i ci, którzy cierpią prześladowanie, albowiem ich jest królestwo Boże".

RESPONSORIUM

(2Tm 1,9; Ps 115,1)

W. Bóg nas wybawił + i wezwał świętym powołaniem, / nie na podstawie naszych czynów, / lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, * Która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

K. Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za łaskę i wierność Twoją. W. Która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami.

Módlmy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc, + udzielaj nam nieustannie swojej łaski, * abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 25 września 2022
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

.

Pierwsze czytanie

Lekkomyślność bogaczy

(Am 6,1a. 4-7)
Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan wszechmogący:

"Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach; jedzą oni jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i jak Dawid wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców, i zniknie krzykliwe grono hulaków".

Oto słowo Boże.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 26 Niedzielę Zwykłą

25.09.2022r.

Skierowane do nas w Ewangelii o bogaczu i Łazarzu ostrzeżenie pobudza do modlitwy o dar wrażliwości i duchowej czujności. Prośmy w dzisiejszej Eucharystii, aby nasze spojrzenie na życie było prawdziwie zanurzone w optyce Ewangelii.

Kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj Nieszpory o godz. 18.15. Zapraszamy.

2. We wtorek wieczorem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
We wtorek 19.00 w kościele obowiązkowe spotkanie dla uczniów klas ósmych, którzy chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania.

3. W czwartek o 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W czwartek o 18.30 na probostwie spotkanie Katechetów.

4. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych.
Od poniedziałku do czwartku i w soboty Różaniec odprawiamy o godz. 17.15, w piątki po Mszy wieczornej - szkolnej - ok. godz. 17.45, a w niedzielę o godz. 18.15.

5. W piątek
o 16.15 spowiedź dla dzieci.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

6. W I sobotę o godzinie 7.30 wynagradzająca modlitwa różańcowa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Msza św.
Chorych parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub kancelarii.

7. We wtorek wspominamy św. Wincentego a'Paulo,
w środę - św. Wacława,
w czwartek - święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w piątek - św. Hieronima,
w sobotę - św. Teresę od Dzieciątka Jezus.

8. W przyszłą niedzielę obchodzimy nasz Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Różańcowej. Dziękować będziemy Maryi za orędownictwo w naszych intencjach u Boga. Kazanie odpustowe wygłosi nasz Parafianin O. Anioł OFM Andrzej Zieliński. Suma Odpustowa o godz. 12.00. Zapraszamy poczty sztandarowe. Zachęcamy do zyskania Odpustu Zupełnego. Nieszpory Odpustowe o godz. 18.00.

25.09.2022r. NIEDZIELA
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2022r. 2021r. 2020r.; 2019r.; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

następny Nr 992

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.