Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 39(992) rok XXII 2. października 2022 roku.

Uroczystość Odpustowa ku czci
Matki Bożej Różańcowej
Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dz 1,12-14;
Psalm: Łk 1,46-55;
Aklamacja: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,28)
Ewangelia: Łk 1,26-38;
Pieśni: 701.1; W: 239; Pd: 617; K: 229; U: 589; Z: 470

.

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

(Ga 4,4-5)

góra

.

 
Ewangelia:

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

góra

.

Maryja w myślach
ŚWIĘTYCH

Z Wykładu Pozdrowienia Anielskiego
św. Tomasza z Akwinu, prezbitera:

Pełnia łaski Maryi przelewa się
na wszystkich łudzi

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Pozdrowienie to składa się z trzech części. W części pierwszej są zawarte słowa Anioła, mianowicie: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami". Druga część to słowa Elżbiety, matki Jana Chrzciciela: "Błogosławiony jest owoc Twojego łona". Kościół dołączył trzecią część - "Maryjo", Anioł bowiem nie powiedział "Bądź pozdrowiona, Maryjo", ale "Bądź pozdrowiona, pełna łaski". Imię zaś "Maryja" odpowiada słowom Anioła, jak to niżej zostanie wyjaśnione.

Przy pierwszej części należy pamiętać, że w dawnych czasach pojawienie się Anioła ludziom było wydarzeniem niebywałym; oddanie zaś mu czci było uważane za godne szczególnej pochwały. Stąd na chwałę Abrahama zapisano, że gościnnie i z szacunkiem przyjął Aniołów. Nigdy zaś nie słyszano o tym, aby Anioł człowiekowi składał hołd, dopóki nie pozdrowił Błogosławionej Dziewicy, ze czcią wypowiadając słowo "zdrowaś".

Pełnia łaski Maryi przelewała się z duszy na ciało. Posiadanie takiej łaski, że uświęca ona dusze, jest rzeczą wielką u świętych, ale u Błogosławionej Dziewicy dusza była tak pełna łaski, że przelała się ona na ciało, dzięki czemu z ciała swego poczęła Bożego Syna. Jak to wyjaśnia Hugo ze św. Wiktora: "Skoro miłość Ducha Świętego szczególnie w Jej sercu płonęła, to i w Jej ciele przedziwnie zaowocowała, tak że z Niej zrodził się Bóg i człowiek". Jak podaje Ewangelia: "Dlatego też święte, które się z Ciebie i narodzi, będzie nazwane Synem Bożym".

Pełnia Jej łaski przelewa się na wszystkich ludzi. Jest rzeczą wspaniałą, gdy któryś święty posiada tyle łaski, że starczy ona dla zbawienia wielu; ale nie ma wspanialszej rzeczy niż to, że ktoś posiada tyle łaski, że starczy ona na zbawienie wszystkich ludzi na świecie - a tak jest u Chrystusa i Błogosławionej Dziewicy. W każdym bowiem niebezpieczeństwie możesz od tej chwalebnej Dziewicy otrzymać zbawienie. Stąd "tysiąc tarcz - to znaczy zabezpieczeń - wisi na Niej". A więc w dziele każdej cnoty możesz mieć w Niej wspomożenie. I dlatego mówi Ona: "We Mnie wszystka nadzieja życia i cnoty".

Jest Ona zatem pełna łaski i tą pełnią przewyższa Aniołów. Słusznie więc ma na imię Maryja, co się tłumaczy "od wewnątrz oświetlona", "napełni jasnością swoją duszę" albo "oświecająca innych", czyli cały świat Dlatego też porównuje się Ją do słońca i księżyca.

"Pan z Tobą" to najszlachetniejsze określenie, jakie Anioł mógł Jej dać. Słusznie uszanował on Błogosławioną Dziewicę jako Matkę Pana, a więc Panią. Stosownie też ma Ona na imię Maryja, co w języku syryjskim oznacza "Pani".

Maryja przewyższa Aniołów czystością, bo nie tylko sama była czysta, ale i innym jej udzieliła. Czystość Jej najwyższa obejmuje zarówno uwolnienie od winy, gdyż ta Dziewica nie popełniła żadnego ciężkiego ani lekkiego grzechu, jak i od kary. Tak więc oczyszczona Ona była z wszelkiego przekleństwa i dlatego jest "błogosławiona między niewiastami". To Ona sama zdjęła klątwę, przyniosła błogosławieństwo i otworzyła bramę niebios. Pasuje więc do Niej imię Maryja, które się tłumaczy jako "Gwiazda Morza". Jak żeglarze kierują się gwiazdą morza do portu, tak chrześcijanie przez Maryję docierają do chwały.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 33(866) rok XIX 6. października 2019 roku.

góra

.

góra

.

Słowem

Warto popatrzeć na własne życie od strony dobra, którego było nam dane doświadczyć, choćbyśmy uważali, że nasze życie było trudne, nieudane, pełne cierpień i niepowodzeń. Warto zobaczyć wielkie rzeczy, które uczynił Wszechmocny każdemu z nas i wyśpiewać Bogu własne, osobiste "Magnificat". Wszyscy potrzebujemy zatrzymania się, wyciszenia i przyjęcia z ufnością - jak Maryja - planu Boga względem nas.

Modlitwą kontemplacyjną przygotowującą nas do takiego zawierzenia Bogu jest różaniec, w którym powtarzamy pozdrowienie anielskie. Próbujmy wciąż na nowo odczytywać, co kryje się za tym pozdrowieniem w odniesieniu do każdego z nas.

Parafianin Nr 34 (310) rok VII 7 października 2007 rok.

góra

.

Krótka historia
NASZEGO KOŚCIOŁA

W 1869 roku, ówczesny właściciel Rudy, hr. Karol Wolfgang von Ballestrem, Niemiec włoskiego pochodzenia i gorliwy katolik, postanowił wznieść w Rudzie pierwszy kościół, a w zachowanym Akcie Fundacyjnym napisał między innymi: "Dla Twojej chwaty o Panie i ze szczególnej troski o duchowe dobro mieszkańców pracujących w moich majątkach (...) Błogosław te ręce, które (...) były czynne przy budowie kościoła. Oddal od nas wszystkich według świętej woli Twojej każde zło, bądź zawsze dla nas ratunkiem (...) i litościwym Sędzią!".

Ta bezwieżowa świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, w stylu neogotyckim, murowana z kamienia łamanego i cegły, została zbudowana w okresie od kwietnia do listopada 1869 roku na podstawie projektu opracowanego i realizowanego przez budowniczego Wachtela z Gliwic. Uroczystość benedykcji kościoła miała miejsce 10 listopada tegoż roku.

Duszpasterzami od początku byli - zaproszeni przez Ballestrema - Ojcowie Jezuici z Krakowa, a pierwszym był O. Karol Schaff, który przybył do Rudy już w sierpniu 1869 roku, jeszcze w czasie budowy kościoła. Ojcowie Jezuici prowadzili działalność duszpasterską przez 118 lat, to jest do 1987 roku, ale z dwoma przerwami. W sierpniu 1987 roku parafianie uroczyście pożegnali Ojców Jezuitów na czele z proboszczem O. Józefem Domaradzkim T.J. a powitali pierwszego proboszcza diecezjalnego ks. Józefa Mazura, który prowadził parafię przez wiele lat. Obecnie Proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Pukocz.

Parafianin Nr 33(866) rok XIX 6. października 2019 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 992b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.