Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 40b(993b) rok XXII 9. października 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
ZANURZENI W NURTACH MIŁOSIERDZIA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zanurzenie

Pamiętając historię Naamana, wodza syryjskiego (2Krl) wiemy, że był on trędowaty. Posłany do Izraela z listem od swego króla został potraktowany jako prowokacja do wojny. Jednak zadziałał prorok, który kazał chorego przysłać do siebie. Zanurzeni w nurtach historii ludzkości dostrzegamy, że płynie ona, a my tylko jej jakże mały kawałeczek znamy. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w niej zanurzeni po uszy. Wyjście z tego nurtu oznacza śmierć.

Kontynuując samą historię wiemy, że Naaman zdenerwował się z dwóch powodów. Po pierwsze, ten opisany, a mianowicie wybrzydzał rzekami ziemi świętej, bo jego były większe i obfitsze w wodę. Po drugie, chyba ukryty, ale realny to pycha tego żywota, wszak prorok nawet nie raczył wyjść do niego. Jeśli połączymy oba powody, to możemy tylko podziękować, że miał tak wiernych i mądrych przybocznych, którzy to przekonali go do obmycia w wodach Jordanu. Efekt jest znany. Kiedy zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego to ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wymowa biblijna owych siedmiu razy jest dobrze znana.

Przełóżmy to w prostocie serca na nurty miłosierdzia Bożego i zaproszenie, które Pan Jezus skierował do nas przez s. Faustynę. Cóż wielkiego mamy czynić? Góry przenosić? Prostota modlitwy poraża. Czy stajemy się menadżerami od nagłych spraw, ciągle w biegu, ciągle w wielkich sprawach? Tony ziemi chcemy przerzucać, a tu trzeba wziąć jej garść i w sercu nosić, by służyć tylko Panu. Zanurzajmy się i nie próbujmy nawet wymyślać jakiś darów wdzięczności. Miłosierdzie bowiem jest darem darmo danym!

Krzyk

Niechże więc rozlega się krzyk. Wołanie o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Nie musimy robić manifestacji czy nie wiadomo czego. Trzeba zacząć wytrwale "bombardować" niebo, trzeba szturmować tron niebieski nie dla wywołania wojny, ale by objawiło się królestwo Boże. Jesteśmy trędowaci w tym świecie. Nie jesteśmy akceptowani przez mentalność tego świata. Co próbujemy robić? Wkupić się w łaski świata i przegrywamy, bo upodobniamy się do niego, a więc giniemy w tłumie. Prorok nie pojawił się przed celebrytą ówczesnym. Nie szukał podpisu czy słodziutkiej fotki. Nie wziął od uzdrowionego żadnego podarku.


Miłosierdzia nie da się kupić. Miłosierdzie można wymodlić! Tak jak to nieustannie czyni Matka Pana i cały dwór niebieski. Czyż nie prosi o wytrwałość na modlitwie? Zapominamy, że zbierając kroplę do kropli "nakapać" się da całe pojemniki? Niech płynie nurt modlitwy codziennej, cichej, wytrwałej. On połączy się z nurtem miłosierdzia, który nieustannie wypływa ze zdrojów Bożego Serca.

Warto rozważyć jeden element owego krzyku. Wydaje się być krzykiem z daleka. Bo nie mogli się zbliżyć. Odległość nie przeszkadza, bo modlitwa nie nosi w sobie ograniczeń przestrzennych czy czasowych. Wołając z jednego stoku góry wiemy, że głos dociera do doliny i na drugą stronę. Głos się niesie. Modlitwa się niesie. Im częściej i wytrwałej powtarzana tym lepiej. I w końcu dochodzi się do tego, że płynie nurtem modlitwy serca czyli nieustannie. Człowiek oddycha miłosierdziem, o które prosi, syci się nim jak pokarmem. A więc spełnia się to, do czego jesteśmy zaproszeni - latarnia zaczyna świecić Bożym światłem, a sól Boża dodaje smaku światu i przemienia go.

Być wdzięcznym

Ktoś powie, że dar wdzięczności jest czymś naturalnym, a prorok go odrzucił. Idzie ciągle o to, by odnosić wszystko do Boga, by być wdzięcznym, a nie składać podarki. Chrześcijanin - trędowaty - ma być człowiekiem wdzięcznym. Wołam o litość (miłosierdzie) i widzę, że otrzymuję. Kiedy? Drogę czyniąc. Poszli do tych, co mogli orzec fakt uzdrowienia i... nawet się nie zorientowali, że zostali oczyszczeni.

Bez posłuszeństwa Bożemu nakazowi nie będzie wdzięczności. Bo będzie albo niezadowolenie, albo też przypisywanie sobie. Stąd nie chodzi o dary wdzięczności. Wota składane są wyrazem serca, "znakiem" wysłuchanego wołania. I tylko wtedy mają sens, i tylko wtedy są na swoim miejscu. Bycie wdzięcznym to na pierwszym miejscu dostrzeżenie, że jestem uzdrowiony. A potem przybiegnięcie do Pana i chwalenie Boga, uwaga, donośnym głosem. Modlitwa o miłosierdzie prowadzi do zanurzenia się w nim i uwielbienia Tego, który jest bogaty w miłosierdzie. Wtedy usłyszymy piękne słowa: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 34(867) rok XIX 13. Października 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 9 października 2022
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 130,2-4)

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, *
Panie, któż się ostoi. *
Ale Ty, nasz Boże, *
udzielasz przebaczenia.

Kolekta

Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, * pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Uzdrowienie Naamana

(2Krl 5,14-17)
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego chłopca i został oczyszczony.

Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: "Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego sługi!"

On zaś odpowiedział: "Na życie Pana, przed którego obliczem stoję - nie wezmę!" Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił.

Wtedy Naaman rzekł: "Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu".
Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 98[97],1bcde. 2-3b. 3c-4)
(R.: por. 2a)

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda. 
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * 
i święte ramię Jego.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

2 Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją * 
dla domu Izraela.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego.
4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, * 
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

góra

.

Drugie czytanie

Jeśli trwamy w cierpliwości,
będziemy królowali z Chrystusem

(2Tm 2,8-13)
Czytanie z Drugiego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. 1Tes 5,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was
w Jezusie Chrystusie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

(Łk 17,11-19)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.

Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!" Na ten widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom!" A gdy szli, zostali oczyszczeni.

Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.

Jezus zaś rzekł: "Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?" Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 28 Niedzielę Zwykłą

9.10.2022r.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do prośby o dar wewnętrznego uzdrowienia i do wdzięczności, które często idą w parze. Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii prośmy o serca otwarte i gotowe odpowiedzieć na hojne dary, których Bóg nam udziela.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe.

2. W tygodniu nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15, w piątek o 17.45 - serdecznie zapraszamy.

3. We wtorek o godz. 19.00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich Rodzice mają spotkanie formacyjne.

4. W czwartek przypada Dzień Fatimski.
O 17.15 odmawiamy Różaniec. Po Mszy św. rozważania fatimskie, procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej i relikwiami świętych Pastuszków i błogosławieństwo sakramentalne.

5. W czwartek i sobotę okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

6. W piątek o 17.00 Msza wieczorna - szkolna.
W tym dniu modlimy się za Nauczycieli.

7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski. Po mszach św. zbierane są przed kościołem ofiary na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Młodzież oazowa zaprasza na papieskie kremówki. W ten sposób wspieramy ich udział w rekolekcjach oazowych.

8. W związku z czekającą nas w dniach 21 - 23.10.2022 r. wizytacją kanoniczną Ks. Bpa Grzegorza Olszowskiego, za tydzień w niedzielę przeżyjemy Dzień Skupienia przygotowujący nas na to szczególne wydarzenie. Kazania w tym dniu wygłosi ks. Prałat Stanisław Noga.

9. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejszy numer Gościa Niedzielnego zawiera obszerny artykuł o naszej Parafii. Zachęcamy do nabycia tej szczególnej pamiątki. W zakrystii do nabycia kalendarz Gościa Niedzielnego w cenie 12 zł i specjalny numer Gościa Niedzielnego o Miłosierdziu Bożym.

10. Obchody liturgiczne tygodnia:
- czwartek - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
- piątek- wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque
- sobota - wspomnienie św. Teresy od Jezusa
- Niedziela - uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki.

góra

następny Nr 994

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.