Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 41(994) rok XXII 16. października 2022 roku.

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Wj 17,8-13;
Psalm: Ps 121, 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8;
II czytanie: 2Tm 3,14-4,2;
Aklamacja: Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12);
Ewangelia: Łk 18,1-8;
Pieśni: 701.1; W: 532, 530; Pd: 581, 533; K: 209, 230; U: 295; Z: 548, 534

.

góra

.

 
Ewangelia:

Potem sędzia rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.

góra

.

Modlitwa jest pasją. Nie podlega żadnej estetycznej kategorii. Nie ma pięknej modlitwy. Jest tylko modlitwa pełna żaru, namiętna, intensywna, wytrwała. Stańmy przed Bogiem. Wołajmy do Niego. Dajmy wyraz naszej tęsknocie za Nim. Oczekujmy Go.

góra

.

Biblia pyta:

Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!

(Rz 10,14-15)

* * *

Żądaj podwyżki kiedy uznasz, że na nią zasługujesz.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Historia opowiedziana w dzisiejszym pierwszym czytaniu - wytrwała modlitwa Mojżesza podczas bitwy Izraelitów z Amalekitami (Wj 17,8-13) - może niektórym przysparzać trudności. Zbyt często Bóg jest "instrumentalizowany" dla celów wojennych - także w naszych czasach. Ale o to nie chodzi w tej opowiedzianej historii. Chodzi o wiarę w Boga i o modlitwę do Niego. Jednego nie da się oddzielić od drugiego: Z wiarą żyje i umiera modlitwa. Ale i na odwrót: Z modlitwą żyje i umiera wiara.

góra

.

Słowem

Pierwsze czytanie z dzisiejszą Ewangelią łączy modlitwa. Jak przepiękny obraz przedstawia nam czytanie z Księgi Wyjścia. Na wzgórzu stoi Mojżesz, podnosząc do nieba ręce. Modli się. Błaga wytrwale. Przez cały dzień wznosi ręce i serce do Boga. Modli się za innych. Jego modlitwa została wysłuchana.

W dzisiejszej Ewangelii staje przed nami Pan Jezus. Poucza, że trzeba się modlić. Podkreśla, że modlitwa nasza ma być wytrwała. Odwołując się do przykładu z życia codziennego, zwraca uwagę, że modlitwa, jeśli ma zostać wysłuchana, musi być natrętna, nieustępliwa.

I zachęcająco dodaje: "A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego".

Święty Paweł przypomina Tymoteuszowi, że "wszelkie Pismo, od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 36 (173) rok IV 17 października 2004 rok.

góra

Skąd brać siły do codziennych zmagań? Dzisiejsza liturgia wskazuje nam dwa źródła: wytrwała modlitwa i stały kontakt ze słowem Bożym. W modlitwie wypowiadamy przed Bogiem swoje pragnienia; w słowie Bożym On sam nas poucza, koryguje błędy, przysposabia do dobrych czynów. "Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" - pyta z troską Jezus. Tak wielu z nas woła do Boga o zaspokojenie swoich pragnień, czy jednak znajdzie On wśród nas i takich, którzy dadzą się poprowadzić Jego słowu?

Mira Majdan, "Oremus"

góra

.

Refleksja

Dzisiejsza Ewangelia jest wzięta prosto z życia: kto najgłośniej krzyczy, zostanie usłyszany i wysłuchany. I tak jest też u Boga?

Tak przynajmniej zdaje się wynikać z dzisiejszej przypowieści: Bóg wysłucha wszystkich moich modlitw, jeśli tylko dostatecznie wytrwale będę Go prosić, jeśli tylko dostatecznie długo będę się Mu naprzykrzać - tak jak owa wdowa sędziemu. Być może wspólnota chrześcijan, w której żył Łukasz - bo tylko on przekazuje tę przypowieść - powątpiewała w skuteczność modlitwy. Dzisiaj nawet chrześcijanie, i to wcale nie tylko ich garstka, nie wierzą w skuteczność modlitw zanoszonych do Boga.

Ostatni wiersz z dzisiejszej Ewangelii ukazuje jednak całą przypowieść w innym świetle: Chodzi o powtórne przyjście Pana. Chrześcijanie powinni prosić o szybkie powtórne przyjście Chrystusa. Chrześcijanie żyjący w czasach Łukasza byli rozczarowani, że wciąż jeszcze - już kilkadziesiąt lat po zmartwychwstaniu Jezusa - muszą czekać na przyjście Jezusa.

A czy dzisiaj w ogóle spotyka się chrześcijanin rozczarowanych tym, że po dwóch tysiącach lat nadal musimy czekać na powtórne przyjście Chrystusa? Kto dziś jeszcze wytrwale się o nie modli? Obecnie mówimy raczej o wierze w Jezusa, który jest pośród nas. I powinniśmy wytrwale i gorliwie prosić Go, by dodawał nam sił w dawaniu o Nim świadectwa, żeby świat uwierzył, że faktycznie jest pośród ludzi.

Daniela Schott

Parafianin Nr 36 (312) rok VII 21 października 2007 rok.

góra

.

"Syn tak wielu modlitw i łez nie może zginąć". Takimi słowami Ambroży, biskup Mediolanu, pocieszał Monikę, matkę Augustyna, gdy wątpiła w nawrócenie swojego syna. Pośród łez nie ustawała zaklinać swojego syna, by porzucił błędną naukę manichejczyków, nawrócił się i dał się ochrzcić. Jej wytrwałość okazała się dobrodziejstwem dla całego Kościoła.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 994b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.