Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 42(995) rok XXII 23. października 2022 roku.

Trzydziesta Niedziela Zwykła - rok C
Światowy Dzień Misyjny

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Syr 35,12-14. 16-18;
Psalm: Ps 34,2-3. 17-19. 23;
II czytanie: 2Tm 4,6-9. 16-18;
Aklamacja: W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania (2Kor 5,19;);
Ewangelia: Łk 18,9-14;
Pieśni: 701.1; W: 574, 582; Pd: 629, 606; K: 239; U: 311; Z: 852, 590

.

góra

.

 
Ewangelia:

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony.

góra

.

To byłaby pewna nowość: zobaczyć siebie oczyma celnika! Przeprowadzić surową - jakby się było celnikiem - kontrolę osobistą samego siebie, by się przekonać, czy nie staram się przeszmuglować przez życie szeregu faryzeuszowskich postaw.

góra

.

Biblia pyta:

Któż będzie cię wyróżniał?
Cóż masz, czego byś nie otrzymał?
A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?

(1Kor 4,7)

* * *

Przyznawaj się do błędów.

H. Jackson Brown,
Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl

góra

.

góra

.

Słowem

Nasze ludzkie sądy i wyroki często są pokrętne i niespra­wiedliwe, bo zbyt wielką wagę przywią­zujemy do rzeczy zewnętrznych.

W Księdze Syracha Pan Bóg wyraźnie potępia krzywdy i niesprawiedliwości. Bierze w obronę pokrzywdzonego, sie­roty i wdowy: "Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Pan Bóg wyda słuszny wyrok".

Podobny wyrok zapada w dzisiejszej Ewangelii. To faryzeusz, chwalący się swoimi dobrymi czynami, jest pewny pochwały i usprawiedliwienia. A jednak Bóg waży serce, żal i postanowienie poprawy. I to celnik odchodzi usprawiedliwiony.

Święty Paweł widząc bliską chwilę odej­ścia z tego świata, ufa: "Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawied­liwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia".

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 37 (174) rok IV 24 października 2004 rok.

góra

"Kto się uniża, będzie wywyższony" - mówi Jezus. To trudne słowa, bo niekiedy łatwo przychodzi nam się uniżyć, lecz owo uniżenie wcale nie prowadzi do wywyższenia. Czasem można zakładać przed Bogiem maskę nędzarza, ale trudno pokazać Mu swoją prawdziwą twarz i być pokornym. Uniżenie, do którego wzywa nas Jezus, ma swoje źródło w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć swoją wielkość daną przez Boga, a dopiero potem małość. Prawdy o nas uczy nas Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez niej jesteśmy bezradni.

Małgorzata Konarska, "Oremus" październik 2007

góra

.

Światowy
DZIEŃ MISYJNY

NIEDZIELA MISYJNA

Obchodzony co roku w przedostatnią niedzielę października Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną, ma przypominać o odpowiedzialności wszystkich wiernych za rozwój dzieła misyjnego. Niedzielę Misyjną ustanowił Pius XI w 1926 roku. We wszystkich kościołach wierni modlą się w tym dniu za misjonarzy oraz zbiera się ofiary na cele misyjne.

ABC chrześcijanina

MISJE - "Ludzie w naszych czasach, choć nie zawsze świadomie, proszą wierzących nie tylko o to, by "mówili" o Jezusie, lecz by "ukazali" Jezusa, ukazali jaśniejące Oblicze Odkupiciela w każdym zakątku ziemi pokoleniom nowego tysiąclecia, zwłaszcza młodym na wszystkich kontynentach, którzy są uprzywilejowanymi adresatami i podmiotami ewangelicznego orędzia. Powinni oni odczuć, że chrześcijanie niosą słowo Chrystusa, ponieważ On jest Prawdą, ponieważ odnaleźli w Nim sens, prawdę swego życia.

Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2010r.

Misje - to dzielenie się miłością Bożą. W Niedzielę Misyjną wspieramy materialnie tych, którzy w sposób szczególny poświęcają się tej idei. Możemy im pomóc naszymi drobnymi datkami. Najlepszą drogą misji jest bowiem dawać wierze przykład swoim życiem.

Światowy Dzień Misyjny obchodzi się na całym świecie i jest największą akcją solidarności Kościoła katolickiego. Dzięki datkom i kolektom w Niedzielę Misyjną każdy może ją wesprzeć i mieć swój konkretny, nawet jeśli skromny, udział w szerzeniu królestwa Bożego na ziemi.

Parafianin Nr 37 (451) rok X 24 października 2010 rok.

góra

.

"Statek, który kotwiczy w porcie, jest bezpieczny. Ale nie po to przecież buduje się statki" - powiada pewne przysłowie angielskie.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 995b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.